Choose other country to get service
Hvordan kan jeg genskabe fabriksindstillingerne på min enhed?
Advarsel: denne handling sletter alle dine personlige oplysningerne og downloadede apps.
Vi anbefaler stærkt, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger for at hindre tab af personlige oplysninger. (Se "Hvordan jeg sikkerhedskopierer data på min enhed i modulet Sikkerhedskopiering & genindstilling")
Kontroller, at der er mere end 30 % batteri tilbage.
Fjern din Google-konto fra enheden, inden du genskaber fabriksindstillingerne. (Se "Hvordan fjerner jeg Google-kontoen fra med enhed i sikkerhedsmodulet")
Du kan gøre følgende for at reboote din telefon.
1) Gå til Indstillinger.
2) Tryk på System
3) Tryk på Genindstil
4) Tryk på Slet alle data (genindstil til fabriksindstilling) for at starte.
5) Tryk på Slet alle data/GENINDSTIL TABLET i det åbne vindue.
6) Tryk på Slet alle data/GENINDSTIL TABLET.

Genindstilling til fabriksindstillingerne, mens din enhed er i gang med at lukke ned.
a) Sluk for telefonen. Tryk længe på strømknapperne og knappen lydstyrke op, indtil varemærkelogoet vises. Derpå slipper du knapperne. Vent lidt og gå derpå ind i Android-systemets genskabelsestilstand;
b) Tryk på lydstyrkeknappen for at vælge Slet data/genindstilling til fabriksindstilling og tryk derpå på strømknappen for at bekræfte genindstilling til fabriksindstilling;
c) Tryk på lydstyrkeknappen for at vælge Genindstilling til fabriksindstilling og tryk derpå på strømknappen for at bekræfte genindstilling til fabriksindstilling;
d) Tryk på lydstyrkeknappen for at vælge Reboote system nu og tryk derpå på strømknappen for at bekræfte.
Bemærk: Tilgængelige indstillinger og menuer kan variere afhængigt af enhedens model og softwareversion.