Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Ograničeno jamstvo

Dodatna prava temeljem zakona o zaštiti potrošača

Kao potrošač možete imati dodatna zakonska prava uz ona navedena u ovom ograničenom jamstvu, a koja Proizvođač dobrovoljno pruža, kao što su prava temeljem zakona o zaštiti potrošača u državi u kojoj živite (dalje u tekstu: „prava potrošača”). Ovo ograničeno jamstvo predviđa određene situacije u kojima Proizvođač hoće ili neće pružiti pomoć za uređaj TCL. Ograničeno jamstvo ne ograničava i ne isključuje prava potrošača koja se odnose na uređaj TCL.

Područje pokrivenosti jamstva proizvođača

Ovo ograničeno jamstvo Proizvođača predviđa jamstvene odgovornosti Proizvođača u vezi s hardverom i dodatnom opremom robne marke TCL koje je proizveo Proizvođač ili su proizvedeni u njegovo ime.

Proizvođač jamči izvornom krajnjem kupcu  novog TCL uređaja  (dalje u tekstu „vi”) da uređaj TCL neće sadržavati oštećenja materijala i izrade u uobičajenoj uporabi  u vremenu koje počinje teći na datum izvorne kupnje i traje u sljedećem navedenom razdoblju za svaki primjenjivi tip uređaja TCL (dalje u tekstu „jamstveno razdoblje”).

Vi ovo ograničeno jamstvo ne možete prenositi na druge.

Primjenjivo jamstveno razdoblje navedeno je u nastavku:

TCL uređaj i ugrađena baterija (1)

24 mjeseca (2)     

Dodatna oprema za TCL(3): USB kabel, punjač, slušalice, uklonjiva baterija(1)          

12 mjeseci (2)          

U slučaju kvara na vašem uređaju koji vam onemogućuje uobičajenu uporabu, o tome morate odmah obavijestiti prodavača uz predočenje uređaja i dokaza o kupovini.

Ako neispravnost potvrdi Proizvođač ili njegovi ovlašteni davatelji usluga, vaš uređaj ili njegov dio popravit će se ili zamijeniti, ovisno o tome što je prikladno. Popravak ili zamjena mogu se obaviti korištenjem obnovljenoga dijela koji pruža jednake mogućnosti.

Ovo jamstvo pokriva troškove popravka ili zamjene (rad i rezervni dijelovi) no isključuje bilo kakve druge troškove.

Ovo jamstvo ne primjenjuje se na neispravnost uređaja i/ili opreme zbog (između ostaloga),

- Uporaba koja nije u skladu s uputama za upotrebu ili instalaciju ili pak s tehničkim i sigurnosnim standardima primjenjivim u geografskom području na kojem se telefon upotrebljava;

- Povezivanja s bilo kakvom opremom koja nije priložena ili koju nije preporučio Proizvođač;

- Popravaka koje su obavile osobe koje za to nije ovlastio Proizvođač ili njegova povezana društva;

-Modifikacija, podešavanja ili izmjena softvera ili hardvera koje su obavile osobe koje za to nije ovlastio Proizvođač;

- Nepovoljnih vremenskih uvjeta, munja, požara, vlage, prodora tekućina ili hrane, kemijskih proizvoda, napada ili preuzimanja zlonamjernih datoteka / zlonamjernog softvera, rušenja, visokog napona, korozije, oksidacije.

Ni u kojem slučaju Proizvođač ni njegova povezana društva ne preuzimaju odgovornost za neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste, uključujući između ostaloga komercijalni ili financijski gubitak ili štetu, gubitak podataka ili ugleda u punoj mjeri u kojoj se takva šteta može zakonski osporiti.

Pojedine države/zemlje ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete ili ograničenje trajanja podrazumijevanog jamstva tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

Ako uređaj TCL vratite tijekom jamstvenog razdoblja, no vaš uređaj TCL nije pokriven ovim ograničenim jamstvom, mogu se primijeniti uvjeti i naplatiti troškovi bilo kakvog obavljenog popravka ili obrade.

Ako ne živite u državi u kojoj vam je izvorno prodan uređaj TCL:

(a) možda neće biti moguć popravak ili servis u okviru jamstva

(b) možda ćete morati prihvatiti uvjete i/ili platiti određene troškove (uključujući, između ostaloga, troškove špedicije i isporuke)

(c) popravak ili servis u okviru jamstva , ako je moguć, može potrajati duže nego što je to uobičajeno.

Sigurnosno kopiranje podataka

Morate redovito  kopirati podatke, datoteke, aplikacije i postavke kako biste se zaštitili od mogućih operativnih problema, uključujući i sam povrata uređaja TCL. Za  kopiranje podataka odgovorni ste vi, a ne Proizvođač, prodavač kod kojega ste kupili uređaj TCL ili ovlašteni servis Proizvođača koji vam pruža usluge servisiranja (popravka ili zamjene uređaja TCL).

Ako morate poslati/ostaviti svoj uređaj TCL radi servisiranja, preporučujemo vam da iz uređaja uklonite periferne komponente (memorijsku karticu, SIM kartica) te osobne i povjerljive podatke prije slanja/ostavljanja uređaja TCL radi servisiranja.

Tijekom servisiranja (popravka ili zamjene) sadržaj na vašem uređaju TCL možda će se izbrisati, preformatirati ili konfigurirati u onom obliku u kojem je izvorno kupljen (uključujući s tadašnjim ažuriranjima i nadogradnjama softvera), a periferne komponente koje se uklone možda vam neće biti vraćene.

Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva sigurnosno kopiranje, oporavak ni ponovnu instalaciju podataka, datoteka i aplikacija na uređaj TCL.

 

 

(1)    Radni vijek punjive baterije uređaja, po pitanju vremena razgovora, mirovanja i ukupnog životnog vijeka ovisit će o uvjetima uporabe i konfiguraciji mreže.

(2)    Jamstveno razdoblje može se razlikovati ovisno o državi u kojoj ste uređaj kupili i prodajnom kanalu.

(3)    Ako je uključena.