Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Piiratud garantii

Täiendavad õigused tarbijakaitseseaduste alusel

Tarbijana võivad teil olla juriidilised (seaduslikud) õigused, mis lisanduvad käesolevas piiratud garantiis tootja poolt vabatahtlikult pakutavateleõigustele, nt teie elukohariigi tarbijakaitseseadused („tarbijaõigused“). Selles piiratud garantiis sätestatakse olukorrad, mil tootja pakub või ei paku lahendust TCL-i seadmega ilmnenud probleemile. Piiratud garantii ei piira ega välista ühtegi teie TCL-i seadmega seotud tarbijaõigust.

Tootja garantii ulatus

Tootja piiratud garantiis sõnastatakse tootja garantiikohustused seoses TCL-i kaubamärgiga riistvara ja tarvikutega, mis on valmistatud tootja poolt või tema nimel.

Tootja garanteerib uue TCL-i seadme algsele lõppkasutajast ostjale („teie“), et TCL-i seadmel ei esine tavakasutusel materjali- ja tootmisdefekte alates toote ostukuupäevast kuni vastava seadmetüübi kohta määratud perioodi („garantiiperiood“) lõpuni.

Piiratud garantiid ei ole võimalik edasi anda.

Kehtiv garantiiperiood on:

TCL-i seade ja sisseehitatud aku (1)

24 kuud (2)     

TCL-i tarvikud(3): USB-kaabel, laadija, kõrvaklapid, eemaldatav aku(1)       

12 kuud (2)

Seadme mis tahes defekti korral, mis takistab selle tavapärast kasutamist, peate viivitamatult teavitama seadme müüjat ja esitama oma seadme koos ostu tõendava dokumendiga.

Kui tootja või tema volitatud teenusepakkujad kinnitavad defekti olemasolu, siis vastavalt vajadusele teie seade või selle osa kas parandatakse või asendatakse. Parandamine või asendamine võib toimuda uuesti töökorda seatud komponentidega, mis pakuvad samaväärset funktsionaalsust.

See garantii katab paranduse (töö ja varuosad) või asendamise maksumuse, kuid ei sisalda muid kulusid.

Garantii ei kata seadme ja/või tarviku defekte, mis on põhjustatud (kitsendusteta) järgmistest asjaoludest:

- kasutus- või paigaldusjuhendit või seadme kasutamise geograafilise piirkonna tehnilisi ja ohutusstandardeid rikkuvast kasutamisest;

- ühendamisest seadmetega, mida tootja ei ole tarninud ega soovitanud;

- parandamisest isikute poolt, keda ei ole volitanud tootja ega selle sidusettevõtted;

- tark- või riistvara muutmisest, kohandamisest või ümbertegemisest tootja volitamata isikute poolt;

- halvast ilmast, piksest, tulekahjust, niiskusest, vedelike või toiduainete sisseimbumisest, kemikaalidest, paha- või ründevara sissetungist või allalaadimisest, kukkumisest, kõrgepingest, roostest, oksüdeerumisest.

Mitte mingil juhul ei vastuta tootja ega mis tahes selle sidusettevõtetest kaudsete, juhuslike või olemuslike mis tahes liiki kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ärilise või rahalise kahju, andme- või mainekao eest, ulatuses, mida võimaldavad kehtivad seadused.

Mõned riigid/osariigid ei luba kaudsete, juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude eiramist või piiramist ega kaudsete garantiide pikkuse piiramist, nii et eelnenud piirangud või erandid ei pruugi teile kohalduda.

Kui teie TCL-i seade tagastatakse garantiiperioodi jooksul, kuid ei kuulu selle piiratud garantii alla, võivad tehtud parandusele või töötlemisele rakenduda tingimused ja tasud.

Kui te ei ela riigis, kus TCL-i seade teile algselt müüdi, siis:

a) ei pruugi garantiiremont või -hooldus võimalik olla;

b) võidakse teilt nõuda tingimustega nõustumist ja/või teatud kulude (sealhulgas tarne- ja käitlemiskulude) tasumist;

c) garantiiremont või hooldus (kui see on võimalik) võib võtta tavapärasest kauem aega.

Varundage oma andmed

Peaksite oma andmeid, faile, rakendusi ja sätteid korrapäraselt varundama, et kaitsta end võimalike kasutusprobleemide eest. Samuti peaksite oma andmed varundama enne TCL-i seadme tagastamist. Andmete varundamise eest vastutate teie, mitte tootja, jaemüüja, kelle kaudu te TCL-i seadme ostsite, ega tootja volitatud teenusepakkujad, kelle kaudu teie TCL-i seadet hooldati, parandati või asendati.

Kui peate oma TCL-i seadme hooldusse saatma/jätma, soovitame eelnevalt eemaldada seadmest kõik välised tarvikud (mälukaart, SIM-kaart) ning isiku- ja konfidentsiaalsed andmed.

Hoolduse, paranduse või asendamise käigus võidakse teie TCL-i seadme sisu kustutada, ümber vormindada või konfigureerida algselt ostetud kujule (olenevalt olemasolevatest värskendustest ja tarkvarauuendustest) ning eemaldatud väliseid tarvikuid ei pruugita teile tagastada.

Selle piiratud garantii alla ei kuulu TCL-i seadmes andmete, failide ja rakenduste varundamine, taastamine või uuesti installimine.

 

 

1)      Seadme aku tööiga (vestlusajas, ooterežiimis ja kogu tööeas) oleneb kasutustingimustest ning võrgukonfiguratsioonist.

2)      Garantiiperiood võib olenevalt ostu sooritamise riigist ja/või kanalist erineda.

3)      Kui on kaasas.