Choose other country to get service

Korlátozott garancia

Fogyasztói törvények által biztosított további jogok

Fogyasztóként Önnek a Gyártó által önkéntesen biztosított jelen Korlátozott garancia jogain felül törvényes (jogszabályon alapuló) jogai is lehetnek – ilyenek például az Ön lakóhelye szerinti országának fogyasztóvédelmi törvényei (a továbbiakban: „Fogyasztói jogok”). A jelen Korlátozott garancia meghatároz bizonyos helyzeteket, amikor a Gyártó biztosítja, illetve nem biztosítja a TCL készülék javítását. A jelen Korlátozott garancia a TCL készülék tekintetében az Ön egyetlen fogyasztói jogát sem korlátozza vagy zárja ki.

A gyártói garancia hatálya

A jelen gyártói Korlátozott garancia meghatározza a Gyártó garanciális kötelezettségeit a Gyártó által vagy a Gyártó nevében gyártott, a TCL márkájú hardvertermékekre és tartozékaira (a továbbiakban „TCL készülék”) vonatkozóan.

A Gyártó az új TCL készülék végfelhasználónak minősülő eredeti vásárlója (a továbbiakban „Ön”) felé garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a TCL készülék normál használat esetén anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz az Ön által eredeti vásárlás napján kezdődő, a TCL készülék mindenkori típusától függően megadott időtartamig (a továbbiakban „Garanciális idő”).

A jelen Korlátozott garancia az Ön részéről nem átruházható.

Az alkalmazandó Garanciális idő az alábbiakban található:

TCL készülék és beépített akkumulátor (1)

24 hónap (2)     

TCL tartozékok(3): USB-kábel, töltő, fülhallgató, kivehető akkumulátor(1)      

12 hónap (2)

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a készülék rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia készülékét az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodást megerősíti a Gyártó vagy a hivatalos szervizszolgáltatói, az Ön készüléke vagy annak bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

Ez a garancia fedezi a javítás vagy csere (munkaerő és alkatrészek) költségeit, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a garancia nem érvényes a készülék és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

- A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik;

- Bármely, nem a Gyártó által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás;

- A Gyártó vagy annak leányvállalatai által nem engedélyezett személyek által végzett javítások;

- A Gyártó által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás;

- Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszerek beszivárgása, vegyi anyagok, rosszindulatú fájlok/szoftverek (malware) behatolása vagy letöltése, összeomlás, magas feszültség, korrózió, oxidáció.

A Gyártó vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett garancia határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

Ha TCL készülékét a garanciális idő alatt visszaküldik, de a TCL készülékre a jelen korlátozott garancia nem terjed ki, bármilyen elvégzett javításra vagy feldolgozásra a szokásos feltételek és díjak kerülnek felszámításra.

Ha nem abban az országban él, ahol a TCL készüléket eredetileg értékesítették az Ön számára, akkor

(a) Előfordulhat, hogy a garanciális javítása vagy szervizelés nem végezhető el;

(b) Előfordulhat, hogy el kell fogadnia a feltételeket és/vagy bizonyos költségeket (többek között a szállítási és kezelési költségeket);

(c) Az esetlegesen lehetséges garanciális javítás vagy szolgáltatás a szokásosnál hosszabb időt is igénybe vehet.

Biztonsági másolat készítése az adatairól

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az adatairól, fájljairól, alkalmazásairól és beállításairól a lehetséges működési problémák során esetlegesen bekövetkező adatvesztés elleni védelem érdekében, többek között a TCL készülék visszajuttatását megelőzően. Az adatok biztonsági mentése az Ön felelőssége, de nem is a Gyártó felelőssége, továbbá nem azé a kiskereskedőé, akitől megvásárolta a TCL készüléket, és nem a hivatalos szolgáltatóé, akin keresztül Ön igénybe vette a TCL készülék szervizelését, (javítását vagy cseréjét).

Ha el kell küldenie / ott kell hagynia a TCL készülékét szervizelés céljából, azt javasoljuk, hogy a készülékéről távolítson el minden perifériát (memóriakártyát, SIM-kártyát), valamint a személyes és bizalmas adatokat, mielőtt elküldi / otthagyja a TCL készüléket.

A szerviz (javítás vagy csere) során a TCL készülék levő tartalom törlésre, újraformatálásra vagy konfigurálásra kerülhet az eredeti vásárlási állapotnak megfelelően (a szoftver aktuális frissítéseire és frissítésére is figyelemmel), és a perifériák eltávolításra kerülhetnek, amelyeket Ön így nem kaphat vissza.

A jelen Korlátozott garancia nem terjed ki a TCL készülékéhez tartozó adatainak, fájljainak vagy alkalmazásainak biztonsági mentésére, visszanyerésére és helyreállítására.

 

 

(1)    Az újratölthető készülékakkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ.

(2)    A Garanciális idő attól függően változhat, hogy a vásárlás melyik országban és/vagy milyen módon történt.

(3)    Ha tartozék.