Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Korlátozott garancia

Fogyasztói törvények által biztosított további jogok

Fogyasztóként Önnek a Gyártó által önkéntesen biztosított jelen Korlátozott garancia jogain felül törvényes (jogszabályon alapuló) jogai is lehetnek – ilyenek például az Ön lakóhelye szerinti országának fogyasztóvédelmi törvényei (a továbbiakban: „Fogyasztói jogok”). A jelen Korlátozott garancia meghatároz bizonyos helyzeteket, amikor a Gyártó biztosítja, illetve nem biztosítja a TCL készülék javítását. A jelen Korlátozott garancia a TCL készülék tekintetében az Ön egyetlen fogyasztói jogát sem korlátozza vagy zárja ki.

A gyártói garancia hatálya

A jelen gyártói Korlátozott garancia meghatározza a Gyártó garanciális kötelezettségeit a Gyártó által vagy a Gyártó nevében gyártott, a TCL márkájú hardvertermékekre és tartozékaira (a továbbiakban „TCL készülék”) vonatkozóan.

A Gyártó az új TCL készülék végfelhasználónak minősülő eredeti vásárlója (a továbbiakban „Ön”) felé garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a TCL készülék normál használat esetén anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz az Ön által eredeti vásárlás napján kezdődő, a TCL készülék mindenkori típusától függően megadott időtartamig (a továbbiakban „Garanciális idő”).

A jelen Korlátozott garancia az Ön részéről nem átruházható.

Az alkalmazandó Garanciális idő az alábbiakban található:

TCL készülék és beépített akkumulátor (1)

24 hónap (2)     

TCL tartozékok(3): USB-kábel, töltő, fülhallgató, kivehető akkumulátor(1)      

12 hónap (2)

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a készülék rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia készülékét az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodást megerősíti a Gyártó vagy a hivatalos szervizszolgáltatói, az Ön készüléke vagy annak bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

Ez a garancia fedezi a javítás vagy csere (munkaerő és alkatrészek) költségeit, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a garancia nem érvényes a készülék és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

- A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik;

- Bármely, nem a Gyártó által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás;

- A Gyártó vagy annak leányvállalatai által nem engedélyezett személyek által végzett javítások;

- A Gyártó által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás;

- Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszerek beszivárgása, vegyi anyagok, rosszindulatú fájlok/szoftverek (malware) behatolása vagy letöltése, összeomlás, magas feszültség, korrózió, oxidáció.

A Gyártó vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett garancia határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

Ha TCL készülékét a garanciális idő alatt visszaküldik, de a TCL készülékre a jelen korlátozott garancia nem terjed ki, bármilyen elvégzett javításra vagy feldolgozásra a szokásos feltételek és díjak kerülnek felszámításra.

Ha nem abban az országban él, ahol a TCL készüléket eredetileg értékesítették az Ön számára, akkor

(a) Előfordulhat, hogy a garanciális javítása vagy szervizelés nem végezhető el;

(b) Előfordulhat, hogy el kell fogadnia a feltételeket és/vagy bizonyos költségeket (többek között a szállítási és kezelési költségeket);

(c) Az esetlegesen lehetséges garanciális javítás vagy szolgáltatás a szokásosnál hosszabb időt is igénybe vehet.

Biztonsági másolat készítése az adatairól

Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az adatairól, fájljairól, alkalmazásairól és beállításairól a lehetséges működési problémák során esetlegesen bekövetkező adatvesztés elleni védelem érdekében, többek között a TCL készülék visszajuttatását megelőzően. Az adatok biztonsági mentése az Ön felelőssége, de nem is a Gyártó felelőssége, továbbá nem azé a kiskereskedőé, akitől megvásárolta a TCL készüléket, és nem a hivatalos szolgáltatóé, akin keresztül Ön igénybe vette a TCL készülék szervizelését, (javítását vagy cseréjét).

Ha el kell küldenie / ott kell hagynia a TCL készülékét szervizelés céljából, azt javasoljuk, hogy a készülékéről távolítson el minden perifériát (memóriakártyát, SIM-kártyát), valamint a személyes és bizalmas adatokat, mielőtt elküldi / otthagyja a TCL készüléket.

A szerviz (javítás vagy csere) során a TCL készülék levő tartalom törlésre, újraformatálásra vagy konfigurálásra kerülhet az eredeti vásárlási állapotnak megfelelően (a szoftver aktuális frissítéseire és frissítésére is figyelemmel), és a perifériák eltávolításra kerülhetnek, amelyeket Ön így nem kaphat vissza.

A jelen Korlátozott garancia nem terjed ki a TCL készülékéhez tartozó adatainak, fájljainak vagy alkalmazásainak biztonsági mentésére, visszanyerésére és helyreállítására.

 

 

(1)    Az újratölthető készülékakkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ.

(2)    A Garanciális idő attól függően változhat, hogy a vásárlás melyik országban és/vagy milyen módon történt.

(3)    Ha tartozék.