Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Ograničena garancija

Dodatna prava u skladu za zakonima o zaštiti potrošača

Kao potrošač, možda imate dodatna zakonska prava pored onih koja su navedena u ovoj ograničenoj garanciji (recimo, zakone o zaštiti potrošača u zemlji u kojoj živite) („potrošačka prava“), a koje proizvođač dobrovoljno nudi. U ovoj ograničenoj garanciji su navedene određene situacije u kojima će proizvođač obezbediti, ili neće obezbediti, obeštećenje za TCL uređaj. Ova ograničena garancija ne ograničava niti isključuje ijedno od vaših potrošačkih prava u vezi sa ovim TCL uređajem.

Šta pokriva garancija proizvođača

U ovoj ograničenoj garanciji proizvođača navedene su obaveze prodavca u pogledu garancije za hardver i dodatnu opremu brenda TCL koje je proizveo proizvođač ili su proizvedeni u njegovo ime.

Proizvođač garantuje prvobitnom krajnjem korisniku – kupcu novog TCL uređaja (vama), da na TCL uređaju neće biti nedostataka u pogledu materijala i izrade u uslovima normalne upotrebe u periodu koji počinje na dan prvobitne kupovine i traje naznačeni period za svaki od tipova TCL uređaja („garantni period“).

Ovu ograničenu garanciju ne možete preneti.

Važeći garantni period je naveden dole:

TCL uređaj i ugrađena baterija (1)

24 meseci(2)        

TCL dodatna oprema(3): USB kabl, punjač, slušalice, uklonjiva baterija(1)         

12 meseci (2)

U slučaju kvara koji vam onemogućuje normalnu upotrebu, morate odmah da obavestite prodavca i donesete uređaj sa originalnim računom.

Ukoliko kvar potvrde proizvođač ili ovlašćeni serviser, uređaj ili dodatni deo će biti adekvatno zamenjeni ili popravljeni.  Popravka ili zamena može da bude izvedena sa repariranim delovima koji obezbeđuju jednak nivo funkcionalnosti.

Garancija pokriva troškove popravke ili zamene (rad i rezervne delove) ali ne uključuje sve ostale troškove.

Ova garancija se neće odnositi na kvarove vašeg uređaja i/ili njegove dodatne opreme u slučaju (bez ograničenja):

– nepravilnog korišćenja ili instalacije koji nisu u skladu sa uputstvom ili sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji važe na geografskom području u kom se telefon koristi;

– povezivanja sa bilo kojom opremom koju proizvođač ne preporučuje ili ne podržava;

– popravki koje su uradili pojedinci koje nije ovlastio proizvođač ili njegove filijale;

– modifikacije, prilagođavanja ili izmene softvera ili hardvera koje su izvršili pojedinci koje nije ovlastilo proizvođač ;

– nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili hrane, hemijskih produkata, upada ili preuzimanja zlonamernih datoteka/softvera (malvera), pada, visokog napona, rđanja, oksidacije.

Ni u kom slučaju proizvođač ili neka od njegovih filijala neće biti odgovorni za slučajnu ili namernu štetu bilo koje prirode, kao i, bez ograničenja, komercijalne ili finansijske gubitke ili štetu, gubitak podataka ili slika u svakom smislu, jer ove štete ne mogu biti pravno priznate.

Neke zemlje/države ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili namerne štete ili uzročno-posledične štete, ili ograničenje trajanja standardne garancije, tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća ne moraju odnositi na vas.

Ako TCL uređaj vratite u garantnom periodu, ali ova ograničena garancija ne pokriva vaš TCL uređaj, za sve izvršene popravke ili obradu će možda važiti dodatni uslovi i možda će biti naplaćene;

U slučaju da ne živite u zemlji u kojoj vam je TCL uređaj prvobitno prodat:

(a)  popravka ili servis pod garancijom možda neće biti mogući;

(b)  možda ćete morati da prihvatite uslove i/ili platite određene troškove (uključujući ali se ne ograničavajući na troškove slanja i rukovanja);

(c)  popravka ili servis pod garancijom, ako su mogući, možda će trajati duže nego obično.

Rezervna kopija podataka

Potrebno je da redovno pravite rezervne kopije svojih podataka, softvera, aplikacija i podešavanja, kao predostrožnost zbog mogućih problema u radu, a i pre nego što vratite TCL uređaj. Pravljenje rezervne kopije podataka predstavlja vašu odgovornost, a ne odgovornost proizvođača, prodavca preko kog ste kupili TCL uređaj ili servisa ovlašćenih od strane proizvođača, koji servisiraju (popravljaju ili zamenjuju vaš TCL uređaj).

Ako treba da pošaljete/ostavite svoj TCL uređaj na servisiranju, preporučujemo vam da uklonite sve spoljne uređaje (memorijsku karticu, SIM karticu) i lične i poverljive podatke pre slanja/ostavljanja TCL uređaja.

Tokom servisiranja (popravke ili zamene), sadržaj na vašem TCL uređaju bi mogao da bude izbrisan i/ili reformatiran ili konfigurisan kao kada ste prvobitno kupili uređaj (podvrgnut aktuelnim ažuriranjima i nadogradnjama softvera), a spoljni uređaji ili memorija mogu biti uklonjeni i da vam ne budu vraćeni.

Ova ograničena garancija ne pokriva pravljenje rezervne kopije, oporavak ili ponovnu instalaciju vaših podataka, softvera ili aplikacija na TCL uređaj.

 

 

(1)    Vek trajanja punjive baterije mobilnog uređaja, u vezi sa vremenom pričanja, mirovanja i ukupnim vekom trajanja, zavisiće od uslova korišćenja i konfiguracije mreže.

(2)    Period garancije može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje u kojoj ste kupili uređaj i kanala kupovine.

(3)    ako je uključeno.