Choose other country to get service

Omejena garancija

Dodatne pravice v skladu z zakoni o varstvu potrošnikov

Kot potrošnik imate lahko poleg pravic, določenih v tej omejeni garanciji, ki jo proizvajalec ponuja prostovoljno, še druge zakonske (zakonsko določene) pravice, kot so potrošniške zakonodaje države, v kateri živite ("Pravice potrošnikov"). Ta omejena garancija določa določene primere, ko bo proizvajalec zagotovil ali ne bo zagotovil ukrepa za napravo TCL. Ta omejena garancija ne omejuje ali izključuje nobene vaše potrošniške pravice v zvezi s napravo TCL.

Garancijsko kritje proizvajalca

Ta omejena garancija proizvajalca določa garancijske odgovornosti proizvajalca glede strojne opreme in dodatkov z blagovno znamko TCL, ki se izdelujejo s strani ali v imenu proizvajalca.

Proizvajalec prvotnemu kupcu končnemu uporabniku nove naprave TCL (»vi«) jamči, da naprava TCL ne bo imela napak v materialu in izdelavi ob običajni uporabi od obdobja, ki se začne z datumom prvotnega nakupa z vaše strani in se nadaljuje v naslednjem določenem obdobju za vsako veljavno vrsto naprave TCL (»garancijsko obdobje«).

Te omejene garancije ne morete prenesti.

Spodaj je navedeno veljavno garancijsko obdobje:

Naprava TCL in vgrajena baterija (1)

24 mesecev (2)        

Dodatna oprema TCL(3): Kabel USB, polnilec, slušalke, odstranljiva baterija(1)          

12 mesecev (2)

V primeru kakršne koli okvare naprave, ki vam onemogoča njeno normalno uporabo, morate o tem nemudoma obvestiti prodajalca in predložiti napravo z dokazilom o nakupu.

Če proizvajalec ali njegovi pooblaščeni ponudniki storitev potrdijo napako, bo vaša naprava ali njen del ustrezno popravljen ali zamenjan. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvornim.

Ta garancija zajema ceno popravila ali zamenjave (delo in nadomestni deli), izključuje pa vse druge stroške.

Ta garancija ne velja za okvare na vaši napravi in/ali dodatni opremi zaradi (brez omejitev),

 - neskladnosti uporabe z navodili za uporabo ali namestitev ali s tehničnimi in varnostnimi standardi, ki veljajo na geografskem območju, kjer se vaša naprava uporablja;

- priključitve na opremo, ki je proizvajalec ni dobavil ali priporočil;

- popravil, izvedena s strani oseb, ki jih ni pooblastil proizvajalec ali njegove podružnice;

- spreminjanja, prilagajanja ali spreminjanja programske ali strojne opreme, izvedene s strani oseb, ki jih proizvajalec ni pooblastil;

- neugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, vlažnosti, vdora tekočine ali hrane, kemičnih izdelkov, vdora ali prenosa zlonamernih datotek/programske opreme (škodljiva programska oprema), trka, visoke napetosti, korozije, oksidacije.

Proizvajalec ali njegove podružnice ne bodo pod nobenimi pogoji odgovorne za kakršno koli neposredno, naključno ali posledično škodo, vključno z, a ne omejeno na prodajno ali finančno izgubo ali škodo, izgubo podatkov ali slik v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Nekatere države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.

Če je vaša naprava TCL vrnjena v garancijskem obdobju, vendar ni zajeta v tej omejeni garanciji, lahko pogoji in stroški veljajo za kakršno koli opravljeno popravilo ali obdelavo;

Če ne živite v državi, v kateri vam je bila prvotno prodana naprava TCL:

(a) Garancijsko popravilo ali servis morda ne bosta mogoča;

(b) Morda se boste morali strinjati s pogoji in/ali plačati določene stroške (med drugim stroške pošiljanja in ravnanja);

(c) Garancijsko popravilo ali servis, če je mogoč, lahko traja dlje kot običajno.

Varnostno kopirajte podatke

Za zaščito pred morebitnimi težavami pri delovanju in tudi za primer vrnitve naprave TCL, morate redno izdelovati varnostne kopije podatkov, datotek, aplikacij in nastavitev, tudi pred vrnitvijo naprave TCL.Varnostno kopiranje podatkov je vaša odgovornost in ni odgovornost proizvajalca, prodajalca, prek katerega ste kupili napravo TCL, ali pooblaščenih ponudnikov storitev, ki opravljajo servisiranje, (popravilo ali zamenjavo naprave TCL).

Če morate napravo TCL poslati ali pustiti na servisu, vam priporočamo, da pred pošiljanjem ali puščanjem naprave TCL iz nje odstranite vso periferno opremo (pomnilniško kartico, kartico SIM) ter osebne in zaupne podatke.

Med servisiranjem (popravilom ali zamenjavo) se lahko vsebina v vaši napravi TCL izbriše, preoblikuje ali konfigurira v prvotno stanje ob nakupu (ob upoštevanju takratnih posodobitev in nadgradenj programske opreme), odstranjena periferna oprema pa vam ne bo vrnjena.

Ta omejena garancija ne zajema varnostnega kopiranja, obnovitve ali ponovne namestitve vaših podatkov, datotek in aplikacij v napravo TCL. 

 

(1)    Življenjska doba akumulatorske baterije naprave v smislu časa pogovora, časa pripravljenosti in skupne življenjske dobe je odvisna od pogojev uporabe in konfiguracije omrežja.

(2)    Garancijski rok se lahko razlikuje glede na državo nakupa in/ali nakupni kanal.

(3)    Če je vključeno.