Choose other country to get service

Begränsad garanti

Ytterligare rättigheter enligt konsumentlagstiftningen

Som konsument kan du ha lagstadgade rättigheter som överstiger de som framgår av denna begränsade garanti som frivilligt erbjuds av tillverkaren. Det kan t. ex. röra sig om konsumentlagstiftningen i det land du bor i (”konsumenträttigheter”). Den begränsade garantin fastsätter vissa situationer där tillverkaren levererar, eller inte levererar, en ersättning för TCL-enheten. Denne begränsade garanti begränsar inte eller exkluderar någon av dina konsumenträttigheter i förhållande till TCL-enheten.

Täckning för tillverkargarantin

Denna begränsade tillverkargaranti slår fast vilka skyldigheter som tillverkaren har i förhållande till TCL-märkt hårdvara och tillbehör som har tillverkats av eller å vägnar av tillverkaren.

Tillverkaren garanterar gentemot den ursprungliga slutanvändare-köpare av en ny TCL-enhet, ("du"), att TCL-enheten inte kommer att ha defekter i material eller utförande under normal användning från och med en period som börjar när du ursprungligen köpte enheten och som fortsätter under följande bestämda period för varje gällande typ av TCL-enhet ("garantiperioden").

Denne begränsade garanti kan inte överföras av dig.

De gällande garantiperioderna framgår nedan:

TCL-enhet och inbyggt batteri (1)

 24 månader (2)       

TCL tillbehör (3) : USB-kabel, laddare, hörlurar                     

 12 månader (2)

I händelse av att enhet har en defekt som hindrar dig att använda den normalt måste du omedelbart informera din återförsäljare och visa upp din enhet med inköpsbevis.

Om defekten bekräftas av tilkverkaren eller denna auktoriserade representant kommer din enhet, eller del därav, att ersätts eller repareras, vad som är lämpligast. Reparation eller ersättning kan utföras med rekonditionerade komponenter med motsvarande funktionalitet.

Den här garantin omfattar kostnaden för reparation eller byte (delar och arbete), men exkluderar andra kostnader.

Den här garantin ska inte gälla defekter på enhet och/eller tillbehör på grund av (utan begränsning):

- Att anvisningarna för användning eller installation eller för teknik- och säkerhetsstandarder tillämpliga i det geografiska område där enhet används inte följs.

- Anslutning till utrustning som inte medföljer eller inte rekommenderas av tillverkaren.

- Reparationer utförda av personer som inte har auktoriserats av tillverkaren eller dess partners.

- Modifiering, justering eller ändring av programvara eller hårdvara som utförs av enskilda personer som inte är auktoriserade av tillverkaren.

- Dåligt väder, blixtnedslag, brand, fukt, inträngande av vätskor eller mat, kemiska produkter, inträngande eller nedladdning av skadliga filer/mjukvara, krasch, högspänning, korrosion, oxidering.

I ingen händelse ska tillverkaren eller någon av dess partner hållas ansvariga för indirekta eller följdriktiga skador av vilket slag det än kan vara, inklusive men inte begränsat till kommersiell eller ekonomisk förlust eller skada, dataförlust eller imageförlust i den utsträckning att dessa skador kan friskrivas enligt lag.

Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller begränsning av indirekta, tillfälliga eller följdriktiga skador, eller begränsning av underförstådda garantier, så föregående begränsningar eller uteslutande kanske inte gäller dig.

Om din TCL-enhet returneras under garantiperioden, men din enhet inte täcks enligt denna begränsade garantin kan det gälla betingelser och kostnader för eventuella reparation eller hantering som har utförts.

Om du inte bor i det land där TCL-enheten ursprungligen såldes till dig, då

(a) garantireparation eller service kanske inte är möjlig,

(b) du eventuellt måste samtycka till villkor och/eller betala vissa kostnader (inklusive men inte begränsat till leveranskostnader),

(c) garantireparationen eller servicen, om sådan är möjlig, kan ta längre tid än normalt att utföra.

• Säkerhetskopiera dina data

Du bör regelbundet säkerhetskopieras dina data, filer, applikationer och inställningar som en säkerhetsåtgärd mot möjliga driftproblem, inklusive innan att du returnerar TCL-enheten. Säkerhetskopiering är ditt ansvar - ansvaret åligger inte tillverkaren, återförsäljaren där du köpte enheten eller tillverkarens auktoriserade serviceleverantörer där du har fått din enhet servicerad (reparation och byte af TCL-enheten).

Om du behöver att skicka in/lämna din TCL-enhet för service, rekommenderar vi dig att avlägsna all perifer utrustning (som minneskort, SIM-kort osv.) och personliga och konfidentiella data innan du skickar/lämnar in din TCL-enhet.

Under servicen (reparation eller utbyte) kan innehåll på din TCL-enhet komma att raderas, omformateras eller konfigureras till läget vid ursprungliga köpet (enligt de uppdateringar och uppgraderingar som då var tillgängliga), liksom det kan vara att perifer utrustning inte kommer att returneras till dig.

Denne begränsade garanti täcker inte säkerhetskopiering, återskapande eller återinstallation av dina data, filer eller appar på TCL-enheten.

 

 

(1) Livslängden för ett laddningsbart enhet batteri när det gäller samtalstid/standbytid och total livslängd beror på hur det används och nätverkskonfiguration.

(2) Garantiperioden kan variera beroende på landet där varan har köpts och/eller inköpskanalen.

(3) Om det ingår.