Gdje mogu pronaći serijski broj svojeg proizvoda?

Serijski broj nalazi se na pozadini televizora u obliku koda kao što je Z1201000000.

 

Kod nekih povezanih televizora serijski broj također se nalazi u izborniku televizora.