Koja je lozinka za resetiranje TV-a zaključanog u roditeljskom načinu rada?

Napomene o lozinki za zaključavanje roditeljskog nadzora.

 

Zadana je lozinka 1234.  Korisnik je može promijeniti.

 

Zamjenska je lozinka 0423 ili 0812 (ovisno o platformi). Ako zaboravite svoju lozinku, unesite zamjensku lozinku da biste poništili sve postojeće lozinke.