Kako spojiti bežične slušalice bez isključivanja zvuka televizora?

Ako bežične slušalice povežete s pomoću priključka koji je predviđen za slušalice, zvuk će se televizora prekinuti.

 

No, ako se želite koristiti slušalicama, a da ne prekinete zvuk televizora, morate upotrijebiti posebni prilagodnik (koji nije uključen) da biste ih mogli povezati putem SCART priključka.