Što znači zaslon za odabir AIR / SATELLITE / CABLE koji se pojavi tijekom instalacije?

Taj odabir omogućuje televizoru da pretražuje kanale na jedan od sljedećih načina:

 

AIR – odaberite ovu opciju ako televizijski signal primate putem zemaljske antene.

 

CABLE – odaberite ovu opciju ako televizijski signal primate putem kabelske televizije.

 

SATELLITE – odaberite ovu opciju ako televizijski signal primate putem satelitske televizije.