Ako je vremenski odmak nastao zbog vanjskog izvora, idite na Izbornik - Opcija (U redu), a zatim Upišite SPDIF i odaberite funkciju koja najbolje ispravlja ovaj problem kašnjenja (isključeno, Dolby D ili PCM).

If the time lag is due to an external source, go to Menu – Option (OK), and then Type SPDIF, and select the function which best corrects this time-lag problem (Off, Dolby D or PCM).

Please submit your request on personal data or privacy policy here, we will response to you soon