Kies een ander land om service te krijgen

Privacyverklaring TCL Global

 Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 20 december 2021.

 

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe TCL en/of zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk "TCL" of "wij") de persoonlijke gegevens die we met betrekking tot u verwerken (uw "persoonlijke gegevens") beschermen, welke soorten persoonlijke gegevens we over u verzamelen , wat we ermee doen, hoe we het openbaar maken en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

 

Bedankt voor het kiezen van TCL!

 

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de TCL-website  (www.tcl.com), TCL smart TV-producten, apparaten van het merk SEMP, TCL smart-servicetoepassingen (inclusief TCL-account, TCL Channel, TCL Home-app, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control en Remote Diagnosis) en andere TCL-apparaten, websites of applicaties die hier mogelijk naar verwijzen Privacyverklaring (gezamenlijk "TCL-materialen").

 

Raadpleeg [TCL Communication Privacy Policy ] voor meer specifieke informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u de Alcatel-websites (inclusief www.alcatelmobile.com), TCL en Alcatel-telefoons, tablets, horloges, armbanden, wearables bezoekt en gebruikt apparaten, routers en andere toepassingen of diensten geleverd door TCL Communication Technology Holdings Limited.

 

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op onze verwerking van de persoonsgegevens van zakelijke contacten binnen onze klanten, zakenpartners, leveranciers en andere organisaties waarmee TCL een zakelijke relatie heeft of overweegt.

 

TRUSTe

 

Klik voor meer informatie op een van de onderstaande secties:

·  PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

·  GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

·  BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

·  LINKS VAN DERDEN

·  INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

·  BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

·  BEWARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

·  UW RECHTEN

·  PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN

·  GEBRUIK VAN COOKIES

·  CONTACT OPNEMEN

 

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen weer te geven in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken of wijzigingen in toepasselijke wetgeving op regelmatige basis. Elke update van deze privacyverklaring wordt van kracht na publicatie op onze website op https://www.tcl.com/nl/nl. Daarnaast kunnen we u ook op de hoogte stellen om u te informeren over de wijzigingen in deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

DOOR ONZE WEBSITES TE BEZOEKEN, UW INFORMATIE TE VERSTREKKEN OF TCL-MATERIALEN TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE PRAKTIJKEN BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

 

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom leggen we hier uit welke persoonsgegevens we over u verzamelen. Houd er rekening mee dat, als u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, TCL sommige doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, mogelijk niet kan bereiken en dat u bepaalde TCL-materialen mogelijk niet kunt gebruiken of openen.

 

We kunnen de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 

Informatie die u aan ons verstrekt. Dit omvat informatie over u die u ons verstrekt door formulieren in te vullen, informatie in te voeren op onze website, gebruikersaccounts aan te maken of door met ons te communiceren, hetzij persoonlijk, telefonisch, online, per e-mail of anderszins, die in staat zijn om om u te identificeren of om u identificeerbaar te maken, afhankelijk van de context. Deze informatie omvat, zonder beperking, het volgende:

 

◦ Persoonlijke contactgegevens: uw naam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer;

◦ Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we ook uw belastingbetalernummer (CPF) verzamelen;

◦ Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, bijnaam;

◦ Demografische informatie: geboortedatum, geslacht;

◦ Betaalgegevens: uw debet- of creditcardgegevens, bankgegevens of andere betalings- en financiële gegevens;

◦ Overige informatie over u, zoals uw beroep (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan onze enquête), taal-, gezondheids- en bewegingsgegevens; en

◦ Informatie over TCL-materialen die u bezit en gebruikt, en bewijs dat u ze hebt gekocht, indien van toepassing.

 

Informatie die we over u verzamelen of genereren.

We verzamelen automatisch internet, elektronische activiteit en andere informatie van de apparaten en browsers die u gebruikt. Dit omvat, zonder beperking, het volgende:

 

◦ Details over uw gebruik van de TCL-materialen;

◦ Locatie van uw apparaat en tijdzone;

◦ Details over uw gebruik van de producten die we aan u leveren, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, paginaklikken en uw activiteiten bij het gebruik van onze producten of diensten (we kunnen de app bijvoorbeeld verzamelen met de tijd wanneer u TCL Channel gebruikt);

◦ Het IP-adres, MAC-adres, apparaat-ID, terminal-ID, serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, advertentie-ID (een unieke gebruikers-ID die voor reclamedoeleinden aan uw apparaten is toegewezen) en andere apparaat-ID's of apparaatspecifieke informatie over uw TCL-materialen; geolocatie-informatie geleverd door het GPS-signaal van uw apparaat of gecommuniceerd via nabijgelegen Wi-Fi-toegangspunten en zendmasten terwijl u bepaalde services gebruikt en de locatiefunctie inschakelt;

◦ Foutlogboeken, foutcodes en foutbeschrijvingen en andere informatie die u verstrekt met betrekking tot fouten of defectervaringen met uw TCL-materialen

◦ Waar we after-sales services aan u bieden, uw e-mails, telefoonnummer, adres, faxnummer, chatgeschiedenis of opnames van telefoongesprekken tussen u en ons ondersteunend personeel.

 

Informatie die we verkrijgen uit andere bronnen.

We kunnen informatie over u verzamelen van derden. Dit omvat, zonder beperking, het volgende:

 

◦ Informatie van sociale medianetwerken;

◦ Informatie verkregen van andere aanbieders van producten, diensten, websites en applicaties;

◦ Andere commercieel of openbaar beschikbare bronnen (zoals toegestaan ​​door de wet); en

◦ Als u deelneemt aan marktonderzoeksprogramma's die worden georganiseerd en/of gesponsord door/namens TCL, kunnen we ook informatie verzamelen van websites van derden of sociale-medianetwerken, in overeenstemming met het privacybeleid van die respectieve websites en sociale-medianetwerken.

 

We kunnen ook andere informatie over u, uw apparaat of het gebruik van TCL-materialen verzamelen op de manier zoals aangegeven op het moment van verzameling en/of met uw toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

We zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen van of over kinderen jonger dan 13 jaar, of de minimumleeftijd die in uw rechtsgebied is toegestaan, zonder duidelijk te maken dat dergelijke informatie alleen mag worden verstrekt met toestemming van een ouder of voogd, als dit vereist is door de toepasselijke wetgeving. Als u van mening bent dat uw kind ons zijn/haar Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op via het e-mailadres in de sectie Contact met ons opnemen hieronder. TCL zal Persoonsgegevens met betrekking tot of van de kinderen alleen gebruiken voor zover dit is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en indien vereist, alleen met toestemming van de ouder of voogd. Als uw kind onze Kids Learning- of Kids Mode-services, TCL Family Watch of andere TCL-producten of -services voor kinderen gebruikt, zullen we u een afzonderlijke privacyverklaring verstrekken met meer details over hoe we de Persoonsgegevens van kinderen beschermen.

 

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins worden gebruikt:

 

·   Om onze door u gekochte producten en diensten te leveren, activeren, verifiëren en beheren;

·   Het leveren van software-updates, onderhoudsdiensten, technische ondersteuning en after-sales services voor TCL Materials;

·   Om u te helpen bij het registreren en beheren van uw TCL-account;

·   Om u in staat te stellen onze producten en diensten zoals onze applicaties en gerelateerde websites te downloaden en te kopen en/of om u toegang te geven tot applicaties van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd;

·   Om betalingstransacties of bestellingen voor TCL Materials te verwerken;

·   Om contact met u op te nemen met betrekking tot TCL-materialen, bijvoorbeeld in het geval dat TCL-materialen zijn gewijzigd of problemen opleveren;

·   Om zijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of met het oog op gerechtelijke procedures;

·   Om fraude en informatiebeveiligingsrisico's te beschermen en te voorkomen, evenals om TCL-materialen veilig te houden, zoals het verifiëren van uw accounts en identificatie, het detecteren van beveiligingsincidenten en het bestrijden van kwaadwillende activiteiten;

·   Om te reageren op eventuele klachten of vragen die u in verband met TCL-materialen stelt, en om onze wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen;

·   Om TCL Materials op uw verzoek te personaliseren;

·   Om problemen met functionaliteit of andere problemen voor de TCL-materialen op te lossen;

·   Het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, technologieën en verbeteringen op TCL Materials;

·   Om wedstrijden, promoties, evenementen, marktonderzoek, enquêtes met betrekking tot TCL-materialen te beheren;

·   Om de interne doeleinden van TCL, zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek, mogelijk te maken om onze producten, diensten, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;

·   Om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en rechterlijke beslissingen, evenals beslissingen van bevoegde autoriteiten;

·   Om u informatie over TCL Materials te sturen en om die informatie relevanter voor u te maken. Voor bepaalde marketingactiviteiten hebben we mogelijk uw toestemming nodig. We bieden u verschillende manieren om u af te melden voor het ontvangen van bepaalde berichten van ons. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van e-mailmarketingberichten van ons, kunt u op de link "Afmelden" onderaan de e-mail klikken en de instructies volgen;

·   Om gepersonaliseerde advertenties voor onze producten en diensten weer te geven op de TCL-website en om niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven op ander TCL-materiaal. Onze advertentiepartners kunnen ook niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven voor sommige van onze producten of diensten. Als ze gepersonaliseerde advertenties vertonen, zullen we uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verkrijgen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; en

·   Andere doeleinden met uw toestemming.

 

Voor zover de Persoonsgegevens die we over u verzamelen worden beschouwd als speciale categorieën Persoonsgegevens of gevoelige Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving, verwerken we dergelijke gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, en u kunt uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk moment intrekken. U dient zich er echter van bewust te zijn dat als u ervoor kiest om dit te doen, we mogelijk bepaalde diensten niet aan u kunnen blijven leveren. Als u ervoor kiest uw toestemming in te trekken, vertellen wij u meer over de mogelijke gevolgen. Indien toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, kunnen we ook speciale categorieën Persoonsgegevens verwerken die u uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

De sectie "Productspecifieke voorwaarden" hieronder geeft meer gedetailleerde informatie over de Persoonsgegevens die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we de Persoonsgegevens gebruiken in verband met TCL's smart TV, MagiConnect, TCL Home-applicatie en TCL Channel.

 

Als u optreedt als zakelijke contactpersoon van uw organisatie om TCL-materialen namens uw organisatie te kopen of te gebruiken, kunnen we uw naam, verzend-, factuur- en/of bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer verzamelen en uw Persoonsgegevens gebruiken om de voor zover nodig om de normale bedrijfsvoering uit te voeren, voor bijbehorende administratieve doeleinden of voor andere doeleinden die hierboven zijn gespecificeerd in de sectie "Gebruik van persoonsgegevens".

 

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

 

We verkopen of maken geen persoonsgegevens bekend die u aan ons hebt verstrekt, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals aan u bekendgemaakt op het moment van de gegevensverzameling of zoals beschreven in een specifieke privacyverklaring, voor zover van toepassing.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van TCL in een of meer van de hieronder beschreven omstandigheden:

 

·   Om ons te helpen u te voorzien van TCL-materialen;

·   Waar we producten en diensten op de markt brengen die worden geleverd door aan TCL gelieerde ondernemingen en/of dochterondernemingen van TCL; en

·   Voor een van die doeleinden waarvoor TCL uw Persoonsgegevens verwerkt op grond van deze Privacyverklaring.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om de doeleinden te bereiken die worden vermeld in de sectie "Gebruik van persoonlijke gegevens" hierboven, waaronder:

 

·   In het geval van verkoop van een bedrijf of activa van TCL met een ander bedrijf, fusie of andere belangrijke transacties, kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken voor due diligence-doeleinden en na voltooiing van de transactie;

·   We kunnen uw advertentie-ID (een unieke gebruikers-ID die aan uw apparaten is toegewezen voor advertentiedoeleinden) delen met onze advertentiepartners zodat ze niet-gepersonaliseerde advertenties kunnen weergeven;

·   Als we producten of diensten van derden voor u op de markt brengen, kunnen we uw Persoonsgegevens met die derden delen;

·   Wanneer u uw toestemming geeft om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan een specifieke en geïdentificeerde derde partij of categorie van derde partijen;

·   Aan externe agenten of contractanten (bijvoorbeeld de aanbieders van onze elektronische gegevensopslagdiensten) die we inhuren om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en producten aan u. We zullen stappen ondernemen om van dergelijke derden te eisen dat ze uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen die zijn uiteengezet in deze Privacyverklaring en onder een geheimhoudingsplicht;

·   Aan zakenpartners die producten en/of diensten leveren die zijn ingebed in of dienen als onderdeel van TCL-materialen die wij aan u leveren. Deze derden zijn verantwoordelijk voor de manier waarop zij uw Persoonsgegevens gebruiken in verband met hun diensten en producten, zoals beschreven in een afzonderlijke privacyverklaring die door hen wordt verstrekt en die u dient te controleren; en

·   Voor zover wettelijk vereist, of als we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, onze wettelijke rechten en/of van derden vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Naast de bekendmakingen van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden vermeld, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met derden wanneer u toestemming geeft voor het delen.

 

Houd er rekening mee dat als u via onze diensten toegang krijgt tot diensten van derden, zoals sociale-mediadiensten, tools voor eenmalige aanmelding van derden, toepassingen van derden, mobiele platforms en telecomproviders van uw apparaten, deze diensten van derden kunnen mogelijk informatie over u verzamelen, inclusief informatie over uw activiteit op de producten en diensten, en zij kunnen uw connecties op de diensten van derden informeren over uw gebruik van het product en de diensten, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

 

LINKS VAN DERDE PARTIJEN

 

Onze website kan links naar sites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van dergelijke andere sites en deze privacyverklaring is niet op hen van toepassing. U moet het privacybeleid met betrekking tot diensten van derden zorgvuldig lezen en in geval van nood rechtstreeks contact opnemen met die partijen.

 

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

TCL deelt uw persoonlijke gegevens wereldwijd met de bedrijven binnen haar bedrijfsgroep om de activiteiten uit te voeren die in deze privacyverklaring worden vermeld. TCL kan de verwerking of het delen van uw Persoonsgegevens ook uitbesteden aan derden buiten uw land. Wanneer u TCL-materiaal gebruikt, kunnen we uw informatie binnen en buiten uw land van verblijf overdragen, opslaan en verwerken, in overeenstemming met deze privacyverklaring. De verwerking van uw Persoonsgegevens kan daarom ook onderworpen zijn aan andere wetten dan die van uw land.

 

TCL neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder dat er contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen, zoals, zonder beperking, de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

We hebben organisatorische, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de industrienormen om de persoonlijke gegevens die u verstrekt te beschermen en om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging, beschadiging of verlies van gegevens te voorkomen. We zullen redelijke en praktische stappen ondernemen om uw Persoonsgegevens te beschermen, waaronder de volgende:

 

·   We zullen SSL en andere technische maatregelen gebruiken om te zorgen voor encryptie met betrekking tot onze diensten en producten. We zullen regelmatig onze praktijk van het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie (inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen) onderzoeken om ongeautoriseerde systeemtoegang te voorkomen.

·   We zullen onze werknemers en personeel van derden autoriseren om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens op een 'need-to-know'-basis om ons te helpen uw persoonlijke gegevens te verwerken en de diensten aan u te leveren. Deze medewerkers en extern personeel (van door ons geautoriseerde derden) zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

·   De veiligheid van uw Persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. We zullen onze inspanningen voortzetten om uw persoonlijke gegevens te beschermen en veiligheidsmaatregelen te implementeren, zoals het bieden van encryptiebescherming voor informatieopslag en -overdracht, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens ongeoorloofd toegang, gebruik of openbaarmaking krijgen.

·   We zullen zorgvuldig zakenpartners en dienstverleners selecteren en de vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens implementeren in de zakelijke contracten tussen beide partijen.

·   We zullen veiligheids- en privacybeschermingstrainingen, test- en publiciteitsactiviteiten geven om het bewustzijn van medewerkers van het belang van de bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

 

Houd er echter rekening mee dat gegevensoverdracht via internet niet gegarandeerd 100% veilig is. Als we ons bewust worden van een schending van ons beveiligingssysteem, zullen we tijdig handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

TCL bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, en ze zullen na een redelijke termijn worden verwijderd volgens de volgende criteria:

 

·   TCL bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden vermeld in de sectie "Gebruik van Persoonsgegevens", wat kan samenvallen met de periode waarvoor TCL een lopende relatie met u heeft; en

·   TCL bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het is onderworpen of om vorderingen tegen ons te verdedigen.

 

UW RECHTEN

 

Gegevensbeschermingswetten kunnen u een aantal wettelijke rechten geven met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Niet alle gegevensbeschermingswetten zijn hetzelfde, dus niet al deze rechten zijn overal van toepassing. U kunt de bijlagen van deze privacyverklaring raadplegen voor meer informatie over uw rechten in bepaalde specifieke rechtsgebieden.

 

We erkennen echter dat uw persoonlijke gegevens alleen van u zijn en dat u daardoor kunt bepalen hoe we deze gebruiken. Uw rechten kunnen zijn:

 

·   Het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, inclusief het recht om informatie over en een kopie van dergelijke gegevens te verkrijgen;

·   Het recht om te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens corrigeren of corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;

·   Het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat we uw Persoonsgegevens wissen of verwijderen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen, maar we hebben wettelijk het recht om deze te bewaren;

·   Indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de details in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

 

Het is mogelijk dat we uw verifieerbare consumentenverzoek moeten bevestigen voordat we uw verzoek kunnen voltooien, en kunnen u bijvoorbeeld vragen om de gegevenspunten die we al over u hebben te bevestigen. We zullen alleen persoonlijke gegevens gebruiken die zijn verstrekt in een verifieerbaar consumentenverzoek om de identiteit of de bevoegdheid van de aanvrager om het verzoek te doen te verifiëren.

 

PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

Deze privacyverklaring is in het algemeen van toepassing op hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in verband met onze producten en diensten. We kunnen ook aanvullende Persoonsgegevens verwerken met betrekking tot bepaalde producten of diensten.

 

SMART TV

 

Wij en onze externe partners verzamelen persoonlijke gegevens over uw gebruik van of Smart TV-producten, zoals naam en duur van afgespeelde video's, favorieten van gebruikers, bekeken pagina's en tijd doorgebracht op die pagina's. Dit is zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze klanten het product gebruiken en ervoor kunnen zorgen dat we verbeteringen kunnen blijven aanbrengen en onze diensten kunnen aanpassen.

 

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u de camera of microfoon van uw Smart TV-producten gebruikt. Als u bijvoorbeeld de camera (ingebouwde of externe camera) gebruikt om video-livechats uit te voeren op uw Smart TV-producten, om de video-livechatdiensten te leveren, kunnen we gegevens verzamelen over uw TCL-accounts, uw video- en audiochat geschiedenis, ondersteuningsgegevens met betrekking tot het oplossen van problemen en feedback met betrekking tot het gebruik van services.

 

We kunnen aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen om problemen met uw Smart TV-producten op afstand te kunnen diagnosticeren. We kunnen bijvoorbeeld realtime screenshots en informatie verzamelen over de gegevens die zijn opgeslagen op uw Smart TV-producten. Dit is om ervoor te zorgen dat problemen met uw Smart TV-producten zo efficiënt mogelijk kunnen worden opgelost.

 

De Smart TV-producten leggen gegevens vast van de Amazon Alexa- of Google Action-stemassistentfunctie op uw Smart TV-producten. Deze informatie omvat een apparaatbeschrijving, uw stem, vaardigheidstoken en spraakopdracht. Wanneer u de stemassistentfunctie gebruikt, worden uw spraakgegevens verwerkt door Google of Amazon. Uw gegevens worden direct doorgestuurd naar Google of Amazon. Raadpleeg de privacyverklaringen van Google of Amazon voor informatie over de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens door deze bedrijven.

 

Onze externe advertentiepartners kunnen automatische inhoudherkenning (ACR) en andere technologieën gebruiken om uw tv-kijk- en gebruiksinformatie te verzamelen om profielen van gebruikers te maken en de gepersonaliseerde advertenties te bepalen die uw apparaten zullen ontvangen. U kunt bepalen of u ons toestemming geeft om de gegevensverzameling door ACR te activeren door de methode te volgen die wordt beschreven op de instellingenpagina van uw Smart TV.

 

MagiConnect

 

Wij en onze externe partners zullen details verzamelen over uw gebruik van de MagiConnect-toepassing, inclusief het gebruiksvolume dat u van de MagiConnect-toepassing maakt (gemeten aan de hand van het aantal klikken dat u maakt) en de keuze van de diensten die u maakt via de MagiConnect sollicitatie. We doen dit zodat we uw gebruik van de MagiConnect-applicatie beter begrijpen en de lay-out van de applicatie kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

 

TCL HOME

 

Wij en onze externe partners zullen details verzamelen over uw gebruik van de TCL Home-applicatie, zoals het gebruiksvolume dat u maakt van de TCL Home-applicatie, de informatie die u hebt verstrekt via livechat en de keuzes van services die u maakt via de TCL Home sollicitatie. We doen dit zodat we uw gebruik van de TCL Home-applicatie beter begrijpen en onze diensten kunnen verbeteren en de lay-out van de applicatie kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

 

Om u services te bieden waarmee u meerdere TCL-apparaten en apparaten van andere fabrikanten die uw eigendom zijn, kunt verbinden en beheren, zullen wij en onze externe partners ook de volgende informatie over u verzamelen: Wi-Fi- of Bluetooth-informatie, locatie, TCL account, apparaatinformatie over uw telefoon en informatie over de TCL-apparaten die moeten worden aangesloten.

 

TCL KANAAL

 

Met TCL Channel kunnen gebruikers inhoud zoeken die beschikbaar is binnen TCL Channel door de stembesturingsfunctie in Roku TV te starten. Wanneer u de spraakbesturingsfunctie gebruikt, worden uw spraakgegevens rechtstreeks door Roku TV verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaringen van Roku TV voor informatie over de verdere verwerking van uw spraakgegevens.

 

We kunnen gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot het Roku TV- of TCL-apparaat dat u bezit (bijv. het apparaatmodel, unieke apparaat-ID, merk, MAC-adres, Roku-besturingssysteemversie, regio, IP-adres, applicatieversie) en uw gebruik van TCL-kanaal (bijv. uw klikrecords en browsegeschiedenis). We kunnen externe verwerkers inschakelen om dergelijke gegevens te analyseren en profielen op te bouwen op basis van uw gebruik en voorkeur. We doen dit zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze klanten TCL Channel gebruiken en u aanbevelingen kunnen doen over andere inhoud waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

 

Wij en onze externe advertentie- en data-analysepartners gebruiken "cookies" en vergelijkbare webtechnologieën, waaronder pixeltags of webbakens, ("automatische verzamelingstools") om bepaalde functies van het TCL-account, smart TV en andere websites en applicaties die worden beheerd, te ondersteunen. door ons. Geautomatiseerde verzamelingstools zijn stukjes code die op uw apparaat worden geïmplementeerd. Met de geautomatiseerde verzameltools kan de website uw browser of apparaat herkennen tijdens uw bezoek aan de TCL-website/-applicatie of wanneer u terugkeert naar de TCL-website/-applicatie. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Cookiebeleid, dat u hier kunt vinden: https://www.tcl.com/nl/nl/legal/cookies-policy.

 

We gebruiken twee soorten geautomatiseerde verzamelingstools: "sessiecookies" en "permanente cookies".

 

Een sessiecookie verloopt nadat u uw browser sluit. Een sessiecookie identificeert u tijdens uw browsesessie door een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer toe te wijzen aan uw apparaat. We gebruiken sessiecookies:

 

·   Om ons in staat te stellen producten en diensten aan u te leveren en transacties te beheren. We kunnen bijvoorbeeld een cookie plaatsen om te onthouden welke items u in een online winkelmandje hebt opgeslagen; en

·   Voor bepaalde inhoudsbeheer- en bewerkingsdoeleinden.

 

Permanente cookies verlopen niet wanneer u uw browser sluit. Wij gebruiken permanente cookies:

 

·   Om vast te leggen of een bezoeker is ingelogd op het TCL-account;

·   Om vast te leggen wanneer een bezoeker van het TCL-account of een andere TCL-website/-applicatie toestemming geeft voor ons gebruik van cookies, indien van toepassing;

·   Voor prestatie- en ontwerpdoeleinden. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om bij te houden welke delen van onze websites of applicaties populair zijn en om erachter te komen hoe we hun functionaliteit kunnen verbeteren;

·   Om de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren wat u ziet. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om gebruikersvoorkeuren vast te leggen en om ervoor te zorgen dat meer relevante website- / applicatie-inhoud (inclusief advertentie-inhoud) aan gebruikers wordt geleverd;

·   Om ons en externe partners waarmee we samenwerken in staat te stellen advertenties te leveren of marketingberichten op maat te maken waarvoor u toestemming hebt gegeven om te ontvangen. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om vast te leggen welke producten en diensten u koopt of waarin u interesse toont, en diensten van derden gebruiken om op basis van die informatie relevante advertenties op onze en andere websites/applicaties te kunnen tonen; en

·   Voor bepaalde inhoudsbeheer- en bewerkingsdoeleinden.

 

Geautomatiseerde incassohulpmiddelen beheren

 

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt cookies ook verwijderen zodra u het TCL-account of een andere TCL-website / applicatie verlaat. Hoewel u niet verplicht bent om cookies te accepteren wanneer u het TCL-account bezoekt, kunt u mogelijk niet alle functies en functionaliteit van het TCL-account of andere TCL-website/-applicatie gebruiken als u uw browser instelt om cookies te weigeren.

 

Het Help-gedeelte van de werkbalk van de meeste webbrowsers zal u bijvoorbeeld vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat de browser u op de hoogte stelt wanneer u nieuwe geautomatiseerde verzamelingstools ontvangt en hoe u geautomatiseerde verzamelingstools volledig kunt uitschakelen. . Met betrekking tot enkele van de populaire browsers kunt u meer informatie vinden door op de volgende relevante links te klikken:  

 

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/) en Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we u de eerste keer dat u onze website/toepassing bezoekt een cookiebanner presenteren waarin wordt uitgelegd welk type geautomatiseerde verzamelingstools we gebruiken en waarin uw toestemming wordt gevraagd voor sommige van de geautomatiseerde verzamelingstools die we gebruiken.

 

Persoonlijke gegevens verzameld via geautomatiseerde verzamelingstools

 

We gebruiken de persoonlijke gegevens die zijn verzameld via geautomatiseerde verzamelingstools voor de hierboven gespecificeerde doeleinden (inclusief in de sectie "Gebruik van persoonlijke gegevens"). Voor die cookies waarvoor we uw toestemming vragen om ze te plaatsen, vertrouwen we ook op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens die via die cookies zijn verzameld.

 

Voor Amerikaanse gebruikers biedt het Network Advertising Initiative ook een manier om zich af te melden voor een aantal advertentiecookies. Ga naar https://www.networkadvertising.org voor meer informatie. Houd er rekening mee dat opt-out niet betekent dat u geen online advertenties meer zult ontvangen. Het betekent wel dat het bedrijf of de bedrijven waarvan u zich hebt afgemeld, geen advertenties meer zullen leveren die zijn afgestemd op uw voorkeuren en gebruikspatronen.

 

Op dit moment herkent onze website geen geautomatiseerde browsersignalen met betrekking tot trackingmechanismen, waaronder mogelijk "Do Not Track"-instructies.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Als u meer informatie wilt over het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen of verwerken van uw Persoonsgegevens of de uitoefening van een van de hierboven genoemde rechten, neem dan contact met ons op via de onderstaande specifieke kanalen.

 

Voor inwoners van de EER is onze vertegenwoordiger in de Europese Unie TCL Europe, dat zijn kantoor heeft op 9-15 rue Rouget de L'Isle-92130 Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk. Neem contact met ons op via privacy_dpo@tcl.com.

 

Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk is onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk TCL Electronics UK Limited, met hoofdkantoor op 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Verenigd Koninkrijk, SL1 1FQ. Neem contact met ons op via privacy_dpo@tcl.com.

 

Voor gebruikers in India: onze klachtenfunctionaris in India is de heer Sudhansu Sahu en kan worden bereikt via privacyqueryindia@tcl.com.

 

Voor gebruikers in de Verenigde Staten is de dochteronderneming van TCL TTE Technology, Inc., waarvan de gerelateerde adressen en contacten hieronder worden vermeld:

 

TTE-technologie, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar consumerdata@tcl.com, of door ons gratis nummer te bellen op 1-877-300-8837

 

Voor gebruikers in Brazilië is de dochteronderneming van TCL Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (belastingbetalernummer 24.227.491/0001-76), wiens adres en verwante contactpersoon hieronder worden vermeld:

 

Semp TCL Indústria en Comercio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacidade@semptcl.com.br, of door te bellen naar +55 (11) 3004-7570.

 

Voor gebruikers in China en andere regio's van de wereld is de gegevensbeheerder Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, met het adres op 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen Stad, provincie Guangdong, China.

 

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik die we niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde externe geschillencommissie (gratis) via: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  1.  

BIJLAGE BRAZILIE

 

(Deze sessie wordt van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van de LGPD)

 

Algemeen overzicht

 

De bepalingen in deze bijlage zijn uitsluitend van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die onderworpen zijn aan de Braziliaanse wetgeving, in het bijzonder wet n. 13.709/2018 zoals gewijzigd (“LGPD”). In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uiteengezet in de hoofdtekst van de TCL Global Privacy Notice en deze Bijlage, prevaleren de bepalingen van deze Bijlage uitsluitend met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die onderworpen zijn aan de Braziliaanse wetgeving.

 

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

 

De verwerking van Persoonsgegevens kan worden uitgevoerd in overeenstemming met een van de volgende belangrijke rechtsgrondslagen: (i) naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting van TCL; (ii) contractnoodzaak; (iii) uitoefening van wettelijke rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures; (iv) bescherming van leven en gezondheid; (v) gerechtvaardigd belang van TCL of derden; en (vi) kredietbescherming.

 

Onderneming

 

Wanneer u onze sites bezoekt, uw persoonlijke gegevens verstrekt of TCL-materialen gebruikt, verklaart u dat u op de hoogte bent van het verzamelen, gebruiken, verzenden, overdragen, classificeren, openen, opslaan, wijzigen, communiceren, openbaar maken, verwijderen of enige andere verwerkingsactiviteit in verband met aan uw Persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en uw verantwoordelijkheden

TCL doet er alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw login en wachtwoord met betrekking tot TCL Materials. Als u van mening bent dat uw accountgegevens onbevoegd bekend zijn, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte "Contact met ons opnemen".

 

Uw rechten

 

De toepasselijke wet- en regelgeving kent u de volgende rechten toe: (i) recht om het bestaan ​​van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw Persoonsgegevens te bevestigen; (ii) recht op toegang; (iii) recht om onjuiste, onvolledige of verouderde Persoonsgegevens te corrigeren; (iv) recht op anonimisering, blokkering of uitsluiting van onnodige of buitensporige Persoonsgegevens, of van Persoonsgegevens die worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving; (v) recht op overdraagbaarheid; (vi) recht om Persoonsgegevens uit te sluiten die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar voor gevallen waarin het bewaren van de Persoonsgegevens noodzakelijk en toegestaan ​​is volgens de wet; (vii) recht om informatie te verkrijgen over de particuliere en openbare entiteiten waarmee uw persoonsgegevens zijn gedeeld; (viii) informatie over de gevolgen van het weigeren van toestemming; (ix) recht om toestemming in te trekken; (x) recht om een ​​verzoekschrift in te dienen bij de Braziliaanse nationale gegevensbeschermingsautoriteit (“ANPD”) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; en (xi) het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te weigeren wegens niet-naleving van de toepasselijke wetgeving.

 

Geautomatiseerde beslissing en profilering

 

Geautomatiseerde beslissingen zijn beslissingen gebaseerd op het gebruik van algoritmen en computerprogramma's zonder menselijke tussenkomst.

 

Anderzijds omvat profilering analyses van bepaalde persoonlijke aspecten, zoals uw interesses, voorkeuren, gedrag, locatie, door middel van een geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens met statistische processen. Als gevolg van deze verwerking kunnen we u gerichte communicatie sturen en meer relevante informatie op onze platforms presenteren waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn.

 

U hebt het recht om herziening te vragen van een beslissing die is genomen in het kader van een geautomatiseerde verwerking van informatie.

 

Beheerder

 

De gegevensbeheerder is Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, met zijn adres op 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, tenzij anders vermeld in een specifieke privacyverklaring.

 

Als u contact wilt opnemen met de DPO van TCL, stuur dan een e-mail naar privacidade@semptcl.com.br of bel onze gratis lijn op +55 (11) 3004-7570.

 

Ook heeft u het recht om een ​​verzoekschrift in te dienen bij het ANPD met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Neem daarvoor direct contact op met ANPD.

 

BIJLAGE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

(EER) EN VERENIGD KONINKRIJK (VK)

 

Gebruik van persoonlijke gegevens

 

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden en rechtsgronden door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins worden gebruikt:

 

1. Om een ​​contract met u uit te voeren en om u TCL-materialen te verstrekken;

 

·   Om onze door u gekochte producten en diensten te leveren, activeren, verifiëren en beheren;

·   Om software-updates, onderhoudsdiensten, technische ondersteuning en after-sales services te bieden voor TCL Materials;

·   Om u te helpen bij het registreren en beheren van uw TCL-account;

·   Om u in staat te stellen onze producten en diensten zoals onze applicaties en gerelateerde websites te downloaden en te kopen en/of om u toegang te geven tot applicaties van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd;

·   Om betalingstransacties of bestellingen voor TCL Materials te verwerken;

·   Om contact met u op te nemen met betrekking tot TCL-materialen, bijvoorbeeld in het geval dat TCL-materialen zijn gewijzigd of problemen opleveren;

 

2. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;

 

·   Om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en rechterlijke beslissingen, evenals beslissingen van bevoegde autoriteiten;

·   Om fraude en informatiebeveiligingsrisico's te beschermen en te voorkomen, evenals om TCL-materialen veilig te houden, zoals het verifiëren van uw accounts en identificatie, het detecteren van beveiligingsincidenten en het bestrijden van kwaadwillende activiteiten;

 

3. TCL heeft een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens;

 

·   Om zijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of met het oog op gerechtelijke procedures;

·   Om te reageren op eventuele klachten of vragen die u in verband met TCL-materialen stelt, en om wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen;

·   Om TCL Materials op uw verzoek te personaliseren;

·   Om problemen met functionaliteit of andere problemen voor de TCL-materialen op te lossen;

·   Het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, technologieën en verbeteringen op TCL Materials;

·   Om wedstrijden, promoties, evenementen, marktonderzoek, enquêtes met betrekking tot TCL-materialen te beheren;

·   Om de interne doeleinden van TCL, zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek, mogelijk te maken om onze producten, diensten, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;

·   Om onze opleidingsprocessen en -systemen te ontwikkelen;

·   Om bedrijfsplanning uit te voeren, rapporten te maken en voorspellingen te doen;

·   Om te voldoen aan contractuele verplichtingen jegens derden;

·   Om u informatie over TCL Materials te sturen en om die informatie relevanter voor u te maken. Voor bepaalde marketingactiviteiten hebben we mogelijk uw toestemming nodig. We bieden u verschillende manieren om u af te melden voor het ontvangen van bepaalde berichten van ons. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van e-mailmarketingberichten van ons, kunt u op de link "Afmelden" onderaan de e-mail klikken en de instructies volgen; en

·   Om niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

 

4. Andere doeleinden met uw geïnformeerde toestemming.

 

TCL kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden. Bij het beoordelen of een doel verenigbaar is, houden we rekening met de criteria die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, inclusief uw redelijke verwachtingen. Met andere woorden, Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor niet-conflicterende en/of buitensporige secundaire doeleinden in relatie tot de hierboven genoemde doeleinden.

 

Uw rechten

 

Gegevensbeschermingswetten in lidstaten van de EER en het VK kunnen u een aantal wettelijke rechten geven met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Deze rechten kunnen zijn:

 

·   Het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken en om ons te verzoeken onjuistheden in die informatie te corrigeren.

·  Het recht om een ​​kopie op te vragen en om Persoonsgegevens die wij over u verwerken over te dragen;

·   Het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat we uw Persoonsgegevens wissen of verwijderen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen, maar we hebben wettelijk het recht om deze te bewaren;

·   Het recht om bezwaar te maken tegen, en het recht om te verzoeken dat we onze verwerking van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin u bezwaar maakt tegen, of ons vraagt ​​om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, maar we hebben wettelijk het recht om door te gaan met het verwerken van uw Persoonsgegevens en/of dat verzoek te weigeren;

·   Het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens op elk moment in te trekken;

·   Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (details zijn hier te vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en voor de EER, en https://ico.org.uk/make-a-complaint/ voor het Verenigd Koninkrijk) als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

 

Minderjarigen

 

Als u tussen 13 en 16 jaar oud bent, in de EER of het VK woont, en we om uw toestemming vragen, zorg er dan voor dat u volgens de gegevensbeschermingswetten van uw land geldige toestemming kunt geven zonder toestemming van uw ouders of voogd. We zullen uw leeftijd verifiëren en kunnen toestemming van uw ouders/voogd vragen.

 

Overdracht van persoonlijke gegevens

 

Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER of het VK overdragen, zullen we ervoor zorgen dat deze worden beschermd op een manier die consistent is met hoe uw persoonlijke gegevens door ons in de EER of het VK worden beschermd en dat een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd, via een van de volgende mechanismen:

·   Het derde land waar we uw Persoonsgegevens doorgeven, is erkend als geschikt om een ​​passend beschermingsniveau te garanderen door een besluit van de Europese Commissie of de Britse minister van Buitenlandse Zaken, indien van toepassing;

·   De importeur en de exporteur hebben de "modelcontractbepalingen" ondertekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse minister van Buitenlandse Zaken, voor zover van toepassing; of

·   Indien van toepassing kan TCL de gegevens ook delen in overeenstemming met afwijkingen voor specifieke situaties die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, zoals het verlenen van door u gevraagde diensten, het sluiten of uitvoeren van een contract in uw belang, met uw uitdrukkelijke toestemming, indien nodig voor belangrijke redenen van algemeen belang, en indien nodig om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

U kunt aanvullende informatie opvragen over hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden beschermd in geval van overdracht buiten een EER-land of het VK (inclusief een kopie van de standaardcontractbepalingen die zijn aangegaan met importeurs in het derde land) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de " Neem contact met ons op" hieronder.

 

BIJLAGE CALIFORNIE

Uw privacyrechten in Californië

In de afgelopen 12 maanden hebben we mogelijk categorieën Persoonsgegevens verzameld die worden beschreven in de wereldwijde privacyverklaring van TCL.

 

Alleen voor inwoners van Californië, Verenigde Staten, hebt u vanaf 1 januari 2020, naast de bovengenoemde rechten in het gedeelte "Uw rechten", recht op de onderstaande rechten:

·   Het recht om te weten. U kunt informatie opvragen over de categorieën en specifieke stukken Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, evenals de categorieën van bronnen waaruit dergelijke informatie wordt verzameld, het doel van het verzamelen van dergelijke informatie en de verkoop of openbaarmaking voor zakelijke doeleinden van uw Persoonsgegevens Gegevens aan derden;

·   Het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van een van de bovengenoemde rechten; en

·   Behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen, hebt u het recht om verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen.

 

Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we dit verifiëren door te controleren of het e-mailadres van het verzoek hetzelfde is als het e-mailadres dat is gebruikt om uw account te registreren. We kunnen om aanvullende informatie vragen (zoals uw IMEI- of apparaatserienummer) als we uw identiteit verder moeten verifiëren om de veiligheid te bevorderen of te beschermen tegen fraude. U hebt mogelijk het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, een verzoek in te dienen via een bevoegde agent. Om een ​​gemachtigde agent aan te wijzen om uw rechten en keuzes namens u uit te oefenen, kunnen we om bewijs vragen dat u een dergelijke agent een volmacht hebt gegeven of dat de agent anderszins een geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u rechten uit te oefenen.

 

Bovendien staat Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Om een ​​dergelijk verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en zet u "Shine the Light" in de onderwerpregel van uw verzoek.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de details in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hierboven. U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. Een dergelijke gemachtigde agent moet zijn geregistreerd bij de staatssecretaris van Californië. We kunnen een verzoek weigeren van een agent die geen bewijs overlegt dat hij door u is geautoriseerd om namens u op te treden.