Kies een ander land om service te krijgen

TCL INTERNATIONALE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 20.04.2023

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe TCL en/of haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk "TCL", "wij", "ons" of "onze") de Persoonsgegevens beschermen die wij met betrekking tot u verwerken (uw "Persoonsgegevens"), wat soorten Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, wat wij ermee doen, hoe wij deze openbaar maken en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Bedankt dat u voor TCL hebt gekozen!

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken als gevolg van uw toegang tot en gebruik van "TCL-bronnen", waaronder:

TCL-website (www.tcl.com);

· TCL smart tv-producten;

· Apparaten van het merk SEMP;

· Apparaten van het merk TCL en Alcatel (waaronder telefoons, tablets, horloges, armbanden, draagbare apparaten, routers);

· TCL smart service applicaties of diensten (waaronder TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, ChatNow, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control en Remote Diagnosis); en

· andere TCL-apparaten, websites of applicaties die naar deze privacyverklaring kunnen verwijzen.

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op onze verwerking van de Persoonsgegevens van zakelijke contacten binnen onze kring van klanten, zakenpartners, leveranciers en andere organisaties waarmee TCL een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Wij kunnen deze privacyverklaring regelmatig bijwerken om wijzigingen weer te geven in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken of door wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Elke update van deze privacyverklaring wordt van kracht zodra deze op onze website is geplaatst op https://www.tcl.com/nl/nl/legal/privacy-notice. Daarnaast kunnen wij u ook informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

DOOR ONZE WEBSITES TE BEZOEKEN, UW INFORMATIE TE VERSTREKKEN OF TCL-BRONNEN TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE IN DEZE PRIVACYVERKLARING BESCHREVEN PRAKTIJKEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

Klik op een van de onderstaande secties voor meer informatie:

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom leggen wij hier uit welke Persoonsgegevens wij over u verzamelen. Merk op dat als u bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt, TCL mogelijk niet in staat is om sommige doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven te bereiken en dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van of toegang hebt tot bepaalde TCL-bronnen.

Wij kunnen de onderstaande Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

· Informatie die u aan ons verstrekt. Dit omvat informatie over u die u ons geeft door formulieren in te vullen, informatie in te voeren op onze website, gebruikersaccounts aan te maken of door met ons te communiceren, hetzij persoonlijk, telefonisch, online, per e-mail of anderszins, die u kunnen identificeren of identificeerbaar maken, afhankelijk van de context. Deze informatie omvat, zonder beperking, het onderstaande:

o Persoonlijke contactgegevens: uw naam, verzend-, factuur- en/of bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer;

o Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij ook uw fiscale nummer (FIN - Fiscaal Identificatie Nummer) verzamelen.

o Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, bijnaam;

o Demografische informatie: geboortedatum, geslacht;

o Betalingsinformatie: uw debet- of creditcardgegevens, bankgegevens of andere betalings- en financiële gegevens met betrekking tot uw aankoop of transacties van onze producten of diensten;

o Andere gegevens over u, zoals professionele of werkgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan onze enquête), taal en gezondheids- en trainingsgegevens, zoals uw trainingsgegevens, inclusief lengte en gewicht, lichaamstemperatuur, hartslag, slaapkwaliteitsgegevens, wandel-/hardloop-/fietstrackinggegevens (bijv. wanneer u gerelateerde diensten van TCL-wearables gebruikt);

o Uw vragen, klachten of feedback over onze producten en diensten of antwoorden op onze vragenlijsten;  

o Informatie over TCL-materialen die u bezit en gebruikt, en bewijs dat u deze hebt gekocht, indien van toepassing; en 

· Gegevens die wij over u verzamelen of genereren. Wij kunnen internet, elektronische activiteit en andere gegevens automatisch verzamelen van de apparaten en browsers die u gebruikt. Dit omvat, zonder beperking, het onderstaande:

o Details over uw gebruik van de TCL-materialen;

o Locatie van uw apparaat en tijdzone;

o Details over uw gebruik van de producten die wij aan u leveren, zoals de browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en paginakliks, browsertype, sessiefrequentie en uw andere activiteiten bij het gebruik van onze producten of diensten;

o Identificatoren, waaronder het IP-adres, MAC-adres, Device-ID, Terminal ID, serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, advertentie-ID (een unieke gebruikers-ID die voor reclamedoeleinden aan uw apparaten is toegewezen), hardwaremodel en eventuele andere apparaat-ID's of apparaatspecifieke gegevens over uw TCL-materialen;

o Nauwkeurige geolocatie en geschatte geolocatiegegevens geleverd door het GPS-signaal van uw apparaat of gecommuniceerd via Wi-Fi-toegangspunten en zendmasten in de omgeving terwijl u bepaalde diensten gebruikt en de locatiefunctie inschakelt. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze verzameling van uw locatiegegevens binnen de instellingen van het besturingssysteem van uw producten of applicaties, indien van toepassing;

o Gegevens over uw gezondheidsstatus en details over uw fitness- en trainingsgegevens (zoals uw lengte en gewicht, lichaamstemperatuur, hartslag, slaapkwaliteit, wandel-, hardloop- en fietstrackerinformatie) voor zover u ons dergelijke informatie verstrekt of anderszins toestemming geeft voor onze verzameling van deze gegevens;

o Foutlogboeken, foutcodes en foutbeschrijvingen en andere gegevens die u verstrekt over fouten of defectervaringen met een van uw TCL-materialen;

o Gegevens verzameld door bepaalde TCL-applicaties. Wanneer u bijvoorbeeld uw TCL Account-applicatie op uw mobiele telefoon gebruikt, zal deze applicatie verbinding maken met het internet, uw systeemrechten vragen (inclusief toestemmingen voor opslag, camera, internetverbinding en contacten) en verzamelt uw e-mailadres, accountwachtwoord, accountgegevens, naam, geslacht, land/regio, apparaatmodel, apparaatnaam, versies van uw applicatie en het besturingssysteem van uw mobiele telefoon;

o De locatie waar u onze TCL Connect- of TCL Home-applicatie gebruikt om uw meerdere TCL- of Alcatel-apparaten (zoals uw slimme apparaten, horloges, armbanden en routers) te verbinden en te bedienen, evenals uw wifi- of bluetooth-informatie, locatie, TCL-account, apparaatinformatie over uw telefoon en informatie over de aan te sluiten TCL- of Alcatel-apparaten;

o Uw e-mails, telefoonnummer, adres, faxnummer, chatgeschiedenis of opnames van telefoongesprekken tussen u en ons klantenserviceteam wanneer wij u after-salesondersteuning bieden; en

o Andere gegevens op basis van wat wij aan u hebben bekendgemaakt wanneer bepaalde applicaties voor het eerst door u worden gestart. 

· Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen. We kunnen informatie over u verzamelen van derden, zoals toegestaan volgens de wet. Dit omvat, zonder beperking, het onderstaande:

o Informatie van sociale medianetwerken;

o Informatie van gegevensaanbieders en advertentie-uitwisselingsdiensten;

o Informatie verkregen van andere aanbieders van producten, diensten, websites en applicaties;

o Informatie met betrekking tot de reparatieservices van vervoerders van uw mobiele apparaten;

o Andere commercieel of openbaar beschikbare bron; en

o Als u deelneemt aan marktonderzoeksprogramma's die worden georganiseerd en/of gesponsord door/namens TCL, kunnen wij ook informatie verzamelen van websites van derden of sociale medianetwerken, in overeenstemming met het privacybeleid van die respectievelijke websites en sociale medianetwerken.

Wij kunnen ook andere informatie over u, uw apparaat of het gebruik van TCL-materialen verzamelen op de manier zoals aangegeven op het moment van verzamelen en/of met uw toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen niet bewust Persoonsgegevens verzamelen van of over kinderen jonger dan 13 jaar, of de minimumleeftijd die is toegestaan in uw rechtsgebied, zonder duidelijk te maken dat dergelijke informatie alleen mag worden verstrekt met toestemming van een ouder of voogd, als dit vereist is door een toepasselijke wetgeving. TCL zal Persoonsgegevens met betrekking tot kinderen alleen gebruiken voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en indien vereist, en alleen met toestemming van een ouder of voogd en in overeenstemming met de belangen van kinderen. Als u van mening bent dat uw kind ons zijn/haar Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat wordt vermeld in "Contact met ons opnemen" hieronder.

Als uw kind onze Kids Learning- of Kids Mode-services, TCL-familiehorloge of andere TCL-producten of -services voor kinderen gebruikt, zullen wij u voorzien van een afzonderlijk privacybeleid (zie: https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/English) met meer details over hoe wij de persoonlijke gegevens van kinderen beschermen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins gebruikt:

· Om onze door u gekochte producten en diensten te leveren, activeren, verifiëren en beheren;

· Om software-updates, onderhoudsservices, technische ondersteuning en after-sales services voor TCL-materialen te bieden;

· Om u te helpen bij het registreren en beheren van uw TCL-account;

· Om u in staat te stellen onze producten en diensten, zoals onze applicaties en gerelateerde websites, te downloaden en te kopen en/of om u toegang te geven tot applicaties van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd;

· Om betalingstransacties of bestellingen voor TCL-materialen te verwerken;

· Om u informatie te sturen of contact met u op te nemen met betrekking tot TCL-materialen, bijvoorbeeld in het geval dat TCL-materialen zijn gewijzigd of problemen opleveren;

· Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor gerechtelijke procedures;

· Om fraude en informatiebeveiligingsrisico's te voorkomen, en om TCL-materialen te beschermen, zoals het verifiëren van uw accounts en identificatie, het detecteren van beveiligingsincidenten en het bestrijden van kwaadwillende activiteiten;

· Om te reageren op eventuele klachten of vragen die u stelt in verband met TCL-materialen, en om onze wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen;

· Om TCL-materialen op uw verzoek te personaliseren;

· Om functionaliteit of andere problemen met de TCL-materialen op te lossen;

· Het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, technologieën en verbeteringen van TCL-materialen;

· Om prijsvragen, promoties, evenementen, marktonderzoek, enquêtes met betrekking tot TCL-materialen te beheren;

· Om de interne doeleisen van TCL mogelijk te maken, zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten, diensten, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;

· Om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en rechterlijke beslissingen, evenals beslissingen van bevoegde autoriteiten;

· Om u informatie over TCL-materialen te sturen en om die informatie relevanter voor u te maken. Voor bepaalde marketingactiviteiten hebben wij mogelijk uw toestemming nodig. Wij bieden u verschillende manieren om u af te melden voor het ontvangen van bepaalde berichten van ons. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van e-mailmarketingberichten van ons, kunt u op de link "Afmelden" onderaan de e-mail klikken en de instructies volgen;

· Wij en onze advertentiepartners kunnen advertenties weergeven op sommige van onze producten en diensten. Als wij en onze advertentiepartners gepersonaliseerde advertenties weergeven, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; en

· Andere doeleinden met uw toestemming en/of zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Voor zover de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen worden beschouwd als speciale categorieën van Persoonsgegevens of gevoelige Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van uw toestemming en kunt u uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk moment intrekken. U dient er echter rekening mee te houden dat als u ervoor kiest om dit te doen, wij u bepaalde diensten mogelijk niet kunnen blijven leveren. Als u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken, informeren wij u over de mogelijke gevolgen. Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen wij ook speciale categorieën van Persoonsgegevens verwerken die u uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De paragraaf "Productspecifieke voorwaarden" hieronder geeft meer gedetailleerde informatie over de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de doeleinden waarvoor wij de Persoonsgegevens gebruiken in verband met TCL's smart TV, MagiConnect, TCL Home-applicatie, TCL Channel, TCL Mobile, Tablet en Draagbare Apparaten.

Als u optreedt als zakelijke contactpersoon van uw organisatie om TCL-materialen namens uw organisatie te kopen of te gebruiken, kunnen wij uw naam, verzend-, factuur- en/of bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer verzamelen en uw Persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van normale bedrijfsactiviteiten, voor bijbehorende administratieve doeleinden of voor andere doeleinden die hierboven zijn gespecificeerd in de sectie "Gebruik van persoonlijke gegevens".

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt, de informatie die wij over u verzamelen of genereren, of de informatie die wij uit andere bronnen verzamelen, bekendmaken aan de gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van TCL voor een of meer van de hieronder beschreven zakelijke doeleinden:

· Om ons te helpen u te voorzien van TCL-materialen;

· Waar wij producten en diensten op de markt brengen die worden geleverd door aan TCL gelieerde ondernemingen en/of aan TCL gelieerde ondernemingen;

· Om waar nodig te voldoen aan wetshandhavingsactiviteiten; en

· Voor een van die doeleinden waarvoor TCL uw Persoonsgegevens verwerkt onder deze Privacyverklaring.

Wij kunnen ook alle Persoonsgegevens die wij verzamelen delen met onze partners voor de doeleinden die worden vermeld in de paragraaf "Gebruik van Persoonsgegevens" hierboven, waaronder:

· In geval van verkoop van het bedrijf of de activa van TCL aan een ander bedrijf, fusie of andere belangrijke transacties, kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken voor due diligence-doeleinden en bij voltooiing van de transactie;

· Wij kunnen uw advertentie-ID (een unieke gebruikers-ID die voor advertentiedoeleinden aan uw apparaten is toegewezen) delen met onze advertentiepartners zodat zij advertenties kunnen weergeven;

· Als wij producten of diensten van derden aan u op de markt brengen, kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met de partners die deze producten of diensten van derden leveren;

· Wanneer u uw toestemming geeft om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan specifieke partners;

· Aan leveranciers met wie wij samenwerken (bijvoorbeeld de leveranciers van onze diensten voor elektronische gegevensopslag) die wij inhuren om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en producten aan u. Wij zullen stappen ondernemen om van dergelijke verkopers te eisen dat ze uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen in deze Privacyverklaring en onder een vertrouwelijkheidsplicht;

· Aan zakenpartners die producten en/of diensten leveren die zijn ingebed in of dienen als onderdeel van TCL-materialen die wij aan u leveren. Deze derde partijen zijn verantwoordelijk voor de manier waarop zij uw Persoonsgegevens gebruiken in verband met hun diensten en producten, zoals beschreven in een afzonderlijke privacyverklaring die door hen is verstrekt. U wordt aangemoedigd deze te verifiëren; en

· Voor zover vereist door de wet, of als wij verplicht zijn uw Persoonsgegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze wettelijke rechten en/of andere rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Naast de openbaarmaking van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven, kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met derden wanneer u hier toestemming voor geeft.

Merk op dat als u via onze diensten toegang krijgt tot diensten van derden, zoals socialemediaservices, tools van derden voor eenmalige aanmelding, applicaties van derden, mobiele platforms en telecomaanbieders van uw apparaten, deze diensten van derden mogelijk informatie over u verzamelen, inclusief informatie over uw activiteit op de producten en diensten, en zij kunnen uw connecties met de diensten van derden op de hoogte stellen van uw gebruik van het product en de diensten, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Onze website kan links naar sites van derden bevatten en onze producten kunnen ook vooraf geïnstalleerde applicaties bevatten die zijn ontwikkeld en beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke andere sites en applicaties. Deze privacyverklaring is niet op hen van toepassing. U dient het privacybeleid met betrekking tot diensten van derden aandachtig te lezen en indien nodig rechtstreeks contact op te nemen met deze partijen.

Daarnaast kunnen de providers van uw TCL- of Alcatel-mobiele apparaten uw Persoonsgegevens ook verzamelen voor serviceverbetering, diagnose en andere doeleinden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze aanbieders en wij zijn evenmin verantwoordelijk voor hun privacypraktijken. U dient contact op te nemen met deze aanbieders als u meer wilt weten over hoe uw Persoonsgegevens door hen worden verzameld en verwerkt.

INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

TCL deelt uw Persoonsgegevens wereldwijd met de bedrijven binnen haar bedrijfsgroep om de in deze Privacyverklaring gespecificeerde activiteiten uit te voeren. TCL kan de verwerking of het delen van uw Persoonsgegevens ook uitbesteden aan derden die zich buiten uw land bevinden. Wanneer u TCL-materiaal gebruikt, kunnen wij uw informatie overdragen, opslaan en verwerken binnen en buiten het land waar u woont, in overeenstemming met deze privacyverklaring. De verwerking van uw Persoonsgegevens kan daarom ook onderworpen zijn aan andere wetten dan die van uw land.

TCL neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder dat er contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen, zoals, zonder beperking, de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben organisatorische, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de industriestandaarden om de door u verstrekte Persoonsgegevens te beschermen en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging, beschadiging of verlies van gegevens te voorkomen. Wij zullen redelijke en praktische stappen ondernemen om uw Persoonsgegevens te beschermen, waaronder de volgende:

· Wij zullen SSL en andere technische maatregelen gebruiken om codering met betrekking tot onze diensten en producten te waarborgen. Wij zullen regelmatig onze praktijk van het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie (inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen) onderzoeken om ongeoorloofde toegang tot het systeem te voorkomen.

· Wij zullen onze medewerkers en personeel van derden machtigen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens op een need-to-know-basis om ons te helpen uw Persoonsgegevens te verwerken en de diensten aan u te leveren. Deze medewerkers en extern personeel (van door ons geautoriseerde derden) zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

· De veiligheid van uw Persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om uw Persoonsgegevens te beschermen en veiligheidsmaatregelen te implementeren, zoals het bieden van encryptiebescherming voor informatieopslag en -overdracht, om ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

· Wij zullen zakenpartners en dienstverleners zorgvuldig selecteren en de vereisten voor de bescherming van Persoonsgegevens implementeren in de zakelijke contracten tussen beide partijen.

· Wij zullen beveiligings- en privacybeschermingstrainingen, test- en publiciteitsactiviteiten houden om medewerkers bewuster te maken van het belang van de bescherming van Persoonsgegevens.

Merk op dat geen enkele gegevensoverdracht via internet gegarandeerd 100% veilig is. Als wij ons bewust worden van een schending van ons beveiligingssysteem, zullen wij tijdig handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

TCL bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid, en ze worden na een redelijke tijd verwijderd op basis van de volgende criteria:

· TCL bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als we nodig hebben voor de doeleinden die worden vermeld in de sectie "Gebruik van Persoonsgegevens", wat kan samenvallen met de periode waarvoor TCL een doorlopende relatie met u heeft; en

· TCL bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan zij is onderworpen of om eventuele claims tegen ons te verdedigen.

UW RECHTEN

Wetgeving inzake gegevensbescherming kan u een aantal wettelijke rechten geven met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Niet alle gegevensbeschermingswetten zijn hetzelfde, dus niet al deze rechten zijn overal van toepassing. U kunt de Bijlagen van deze Privacyverklaring raadplegen voor meer informatie over uw rechten in bepaalde specifieke rechtsgebieden.

Wij erkennen echter dat uw Persoonsgegevens alleen van u zijn en dat u daardoor kunt bepalen hoe wij deze gebruiken. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen uw rechten het volgende omvatten:

· Het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, inclusief het recht om informatie over en een kopie van dergelijke gegevens te verkrijgen;

· Het recht om te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens rectificeren of corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;

· Het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wissen of verwijderen. Merk op dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, terwijl wij wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren;

· Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

Het is mogelijk dat wij een verzoekverificatie van een betrokkene moeten controleren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen en wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om bepaalde gegevens die wij al over u hebben te bevestigen. Wij zullen alleen Persoonsgegevens gebruiken die werden verstrekt tijdens het verifiëren van het verzoek van een betrokkene om de identiteit of bevoegdheid van de aanvrager om het verzoek te doen te verifiëren.

PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN

Deze privacyverklaring is algemeen van toepassing op hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken met betrekking tot onze producten en diensten. Wij kunnen ook aanvullende Persoonsgegevens verwerken met betrekking tot bepaalde producten of diensten.

SMART TV

Wij en onze externe partners verzamelen Persoonsgegevens over uw gebruik van onze Smart TV-producten, zoals naam en duur van afgespeelde video's, favorieten van gebruikers, bekeken pagina's en tijd besteed aan die pagina's. Wij doen dit om beter te kunnen begrijpen hoe onze klanten het product gebruiken en om ervoor te zorgen dat wij verbeteringen kunnen blijven aanbrengen en onze diensten beter kunnen afstemmen.

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen wanneer u de camera of microfoon van uw Smart TV-producten gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld de camera (ingebouwde of externe camera van uw Smart TV-producten) gebruikt om video-livechats op ChatNow uit te voeren, en om de video-livechatservices aan te bieden, kunnen wij gegevens verzamelen over uw TCL-accounts, uw video- en audiochatgeschiedenis, ondersteuningsgegevens met betrekking tot het oplossen van problemen en feedback met betrekking tot het gebruik van diensten.

Wij kunnen aanvullende Persoonsgegevens verzamelen om op afstand een diagnose te stellen van problemen met uw Smart TV-producten. Als u bijvoorbeeld uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij real-time screenshots en informatie verzamelen over de gegevens die zijn opgeslagen op uw Smart TV-producten. Dit stelt ons in staat om problemen met uw Smart TV-producten zo efficiënt mogelijk te kunnen oplossen.

De Smart TV-producten leggen gegevens vast van de Amazon Alexa- of Google Action-spraakassistentfunctie op uw Smart TV-producten. Deze informatie omvat een apparaatbeschrijving, uw stem, vaardigheidstoken en spraakopdracht. Wanneer u de spraakassistentfunctie gebruikt, worden uw spraakgegevens verwerkt door Google of Amazon. Uw gegevens worden direct doorgestuurd naar Google of Amazon. Raadpleeg de privacyverklaringen van Google of Amazon voor informatie over de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens door deze bedrijven.

Onze externe advertentiepartners kunnen automatische inhoudsherkenning (ACR) en andere technologieën gebruiken om uw tv-kijk- en gebruiksinformatie te verzamelen om profielen van gebruikers te maken en de gepersonaliseerde advertenties te bepalen die uw apparaten zullen ontvangen. U kunt bepalen of u ons toestemming geeft om de gegevensverzameling door ACR te activeren door de methode te volgen die wordt gegeven op de instellingenpagina van uw Smart TV.

MagiConnect

Wij en onze externe partners zullen details verzamelen over uw gebruik van de MagiConnect-applicatie, inclusief het gebruiksvolume dat u maakt van de MagiConnect-applicatie (gemeten aan de hand van het aantal klikken dat u maakt) en de keuze van diensten die u maakt via de MagiConnect sollicitatie. Wij doen dit zodat wij uw gebruik van de MagiConnect-applicatie beter begrijpen en wij de lay-out van de applicatie kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

TCL HOME

Wij en onze externe partners zullen details verzamelen over uw gebruik van de TCL Home-applicatie, zoals uw gebruiksvolume van de TCL Home-applicatie, de informatie die u verstrekt via live chat en de keuzes van diensten die u maakt via de TCL Home-applicatie. Wij doen dit om meer inzicht te krijgen in uw gebruik van de TCL Home-applicatie en om onze diensten te verbeteren en de lay-out van de applicatie af te stemmen op uw voorkeuren.

Om u services te bieden waarmee u meerdere TCL-apparaten en apparaten van andere fabrikanten die u hebt, kunt verbinden en beheren, zullen wij en onze externe partners ook de volgende informatie over u verzamelen: Wi-Fi- of bluetooth-informatie, locatie, TCL-account, apparaatinformatie over uw telefoon en informatie over de te verbinden TCL-apparaten.

TCL CHANNEL

Met TCL Channel kunnen gebruikers inhoud zoeken die beschikbaar is binnen het TCL Channel door de spraakbesturingsfunctie in Roku TV te starten. Wanneer u de spraakbesturingsfunctie gebruikt, worden uw spraakgegevens rechtstreeks door Roku TV verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaringen van Roku TV voor informatie over de verdere verwerking van uw spraakgegevens.

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot het Roku TV- of TCL-apparaat dat u bezit (bijv. het apparaatmodel, unieke apparaat-ID, merk, MAC-adres, Roku-besturingssysteemversie, regio, IP-adres, applicatieversie) en uw gebruik van het TCL Channel (bijv. uw klikgegevens en browsegeschiedenis). Wij kunnen externe verwerkers gebruiken om dergelijke gegevens te analyseren en profielen op te bouwen op basis van uw gebruik en voorkeur. Wij doen dit zodat wij beter kunnen begrijpen hoe onze klanten TCL Channel gebruiken en om u aanbevelingen te kunnen doen over andere inhoud waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

TCL Mobile, Tablet en Draagbaar apparaat

Wij kunnen speciale categorieën van Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals biometrische gegevens en gezondheidsgegevens, wanneer u bepaalde applicaties op TCL mobiel, tablet of draagbaar apparaat gebruikt. Deze gegevens zijn nodig voor de gezondheidsgerelateerde functies van deze applicaties. Wij verwerken uw bijzondere categorieën van Persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, en u kunt uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk moment intrekken. U dient er echter rekening mee te houden dat als u ervoor kiest om dit te doen, wij u bepaalde diensten mogelijk niet kunnen blijven leveren. Als u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken, vertellen wij u meer over de mogelijke gevolgen;

Wij kunnen apparaatgegevens en loginformatie verzamelen en verwerken, waaronder verwijzende URL, IP-adressen en details over uw gebruik van onze website, cloudservices, app store, browsegeschiedenis, zoekopdrachten, browsertype en sessiefrequentie, naast unieke apparaat-ID's;

Sommige mobiele apparaten van TCL vallen onder het merk Alcatel, maar deze privacyverklaring is ook van toepassing op die apparaten.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij en onze externe advertentie- en data-analysepartners gebruiken "cookies" en soortgelijke webtechnologieën, waaronder pixeltags of webbakens, ("geautomatiseerde verzamelingstools") om bepaalde functies van het TCL-account, smart TV en andere websites en applicaties van ons te ondersteunen. Geautomatiseerde verzamelingstools zijn stukjes code die op uw apparaat worden geplaatst. Met de geautomatiseerde verzamelingstools kan de website uw browser of apparaat herkennen tijdens uw bezoek aan de TCL-website/applicatie of wanneer u terugkeert naar de TCL-website/applicatie. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Cookiebeleid, dat u hier kunt vinden: https://www.tcl.com/nl/nl/legal/cookies-policy

Wij gebruiken twee soorten geautomatiseerde verzamelingstools: "sessiecookies" en "permanente cookies".

Een sessiecookie vervalt nadat u uw browser sluit. Een sessiecookie identificeert u tijdens uw browsersessie door een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer aan uw apparaat toe te wijzen. Wij gebruiken sessiecookies:

· Om ons in staat te stellen u producten en diensten te leveren en transacties te beheren. Wij kunnen bijvoorbeeld een cookie plaatsen om te onthouden welke items u in een online winkelmandje hebt opgeslagen; en

· Voor bepaalde contentmanagement- en bewerkingsdoeleinden.

Permanente cookies verlopen niet wanneer u uw browser sluit. Wij gebruiken permanente cookies:

· Om vast te leggen of een bezoeker is ingelogd op het TCL-account;

· Om vast te leggen wanneer een bezoeker van het TCL-account of een andere TCL-website/-applicatie toestemming geeft voor ons gebruik van cookies, indien van toepassing;

· Voor prestatie- en ontwerpdoeleinden. Wij kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om bij te houden welke delen van onze websites of applicaties populair zijn en om te bepalen hoe wij hun functionaliteit kunnen verbeteren;

· Om de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren wat u ziet. Wij kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om gebruikersvoorkeuren vast te leggen en ervoor te zorgen dat meer relevante website-/applicatie-inhoud (inclusief advertentie-inhoud) aan gebruikers wordt geleverd;

· Om ons en externe partners waarmee wij samenwerken in staat te stellen advertenties te leveren of marketingberichten waarvoor u toestemming hebt gegeven om te ontvangen, op maat te leveren. Wij kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om vast te leggen welke producten en diensten u koopt of interesse in hebt, of welke diensten of van derden u gebruikt om relevante advertenties op onze en andere websites/applicaties te tonen op basis van de verkregen informatie

· Voor bepaalde contentmanagement- en bewerkingsdoeleinden.

Beheer van geautomatiseerde verzamelingstools

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt cookies ook verwijderen zodra u het TCL-account of een andere TCL-website/-applicatie verlaat. Hoewel u niet verplicht bent om cookies te accepteren wanneer u het TCL-account bezoekt, kunt u, als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, mogelijk niet alle functies en functionaliteiten van het TCL-account of een andere TCL-website/applicatie gebruiken.

Het Help-gedeelte van de werkbalk van de meeste webbrowsers zal u bijvoorbeeld vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten weten wanneer u nieuwe automatische verzamelingstools ontvangt en hoe u automatische verzamelingstools volledig kunt uitschakelen. Met betrekking tot enkele van de populaire browsers kunt u meer informatie vinden door op de volgende relevante links te klikken: Google ChromeMicrosoft EdgeMozilla FirefoxMicrosoft Internet ExplorerOpera en Apple Safari.

Waar vereist door toepasselijke wetgeving, tonen wij u de eerste keer dat u onze website/applicatie bezoekt een cookiebanner die uitlegt welk type geautomatiseerde verzamelingstools wij gebruiken en waarin uw toestemming wordt gevraagd voor sommige van de geautomatiseerde verzamelingstools die wij gebruiken.

Persoonsgegevens verzameld via geautomatiseerde verzamelingstools

Wij gebruiken de Persoonsgegevens die via geautomatiseerde verzamelingstools zijn verzameld voor de hierboven vermelde doeleinden (inclusief in de sectie "Gebruik van Persoonsgegevens"). In het geval van cookies waarvoor wij uw toestemming vragen om ze te kunnen plaatsen, vertrouwen wij ook op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens die via die cookies zijn verzameld.

Voor gebruikers in de VS biedt het Network Advertising Initiative ook een mogelijkheid om u af te melden voor een aantal advertentiecookies. Kijk op https://www.networkadvertising.org voor bijzonderheden. Houd er rekening mee dat het afmelden niet betekent dat u geen online advertenties meer zult ontvangen. Het betekent wel dat het bedrijf of de bedrijven waarvan u zich hebt afgemeld, niet langer advertenties zullen leveren die zijn afgestemd op uw voorkeuren en gebruikspatronen.

Op dit moment herkent onze website geen geautomatiseerde browsersignalen met betrekking tot volgmechanismen, waaronder mogelijk "Do Not Track"-instructies.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u meer informatie wilt over het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen of verwerken van uw Persoonsgegevens of het uitoefenen van een van de hierboven vermelde rechten, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde specifieke contactinformatie.

Inwoners van EEA & VK: neem contact op met onze DPO door een e-mail te sturen naar privacy_dpo@tcl.com.

Voor gebruikers in India, onze klachtenfunctionaris in India is de heer Sudhansu Sahu. Hij is te bereiken op privacyqueryindia@tcl.com.

Voor gebruikers in de Verenigde Staten, de Dochterondernemingen van TCL zijn TTE Technology, Inc. en TCT Mobile Inc. waarvan de betreffende contactinformatie hieronder wordt vermeld:

TTE Technology, Inc. (voor TCL TV en service)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar consumerdata@tcl.com, of bel ons gratis nummer +1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (voor TCL mobiele telefoon/tablet/draagbaar apparaat en service)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy.na@tcl.com, of door ons gratis nummer te bellen+1-855-368-0829

Voor gebruikers in Brazilië: neem contact op met onze DPO door een e-mail te sturen naar privacidade@semptcl.com.br, of door te bellen naar +55 (11) 3004-7570.

Voor meer contactinformatie over de dochteronderneming, het kantoor of de vertegenwoordiger van TCL in uw land of regio, zie onze pagina Contact opnemen: https://www.tcl.com/choose-country.html.

Als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

ANNEX EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

(EER) EN VERENIGD KONINKRIJK (VK)

Gebruik van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden en rechtsgrond worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins gebruikt:

1. Om een contract met u uit te voeren en u te voorzien van TCL-materialen;

· Om onze door u gekochte producten en diensten te leveren, activeren, verifiëren en beheren;

· Om software-updates, onderhoudsservices, technische ondersteuning en after-sales services voor TCL-materialen te bieden;

· Om u te helpen bij het registreren en beheren van uw TCL-account;

· Om u in staat te stellen onze producten en diensten, zoals onze applicaties en gerelateerde websites, te downloaden en te kopen en/of om u toegang te geven tot applicaties van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd;

· Om betalingstransacties of bestellingen voor TCL-materialen te verwerken;

· Om contact met u op te nemen met betrekking tot TCL-materialen, bijvoorbeeld in het geval dat TCL-materialen zijn gewijzigd of problemen opleveren;

2. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;

· Om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en rechterlijke beslissingen, evenals beslissingen van bevoegde autoriteiten;

· Om fraude en informatiebeveiligingsrisico's te voorkomen, en om TCL-materialen te beschermen, zoals het verifiëren van uw accounts en identificatie, het detecteren van beveiligingsincidenten en het bestrijden van kwaadwillende activiteiten;

3. Wanneer wij een legitiem belang hebben bij het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens;

· Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor gerechtelijke procedures;

· Om te reageren op eventuele klachten of vragen die u stelt in verband met TCL-materialen en om wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen;

· Om TCL-materialen op uw verzoek te personaliseren;

· Om functionaliteit of andere problemen met de TCL-materialen op te lossen;

· Om nieuwe functionaliteiten, technologieën en verbeteringen op TCL-materialen te evalueren en te ontwikkelen;

· Om prijsvragen, promoties, evenementen, marktonderzoek, enquêtes met betrekking tot TCL-materialen te beheren;

· Om de interne doeleisen van TCL mogelijk te maken, zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten, diensten, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;

· Om onze trainingsprocessen en -systemen te ontwikkelen;

· Om bedrijfsplanning, rapporten en het opstellen van voorspellingen mogelijk te maken;

· Om te voldoen aan contractuele verplichtingen jegens derden;

· Om u informatie over TCL-materialen te sturen en te helpen die informatie relevanter voor u te maken. Voor bepaalde marketingactiviteiten hebben wij mogelijk uw toestemming nodig. Wij bieden u verschillende manieren om u af te melden voor het ontvangen van bepaalde berichten van ons. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van e-mailmarketingcommunicatie van ons, kunt u op de link "Afmelden" onderaan de e-mail klikken en de instructies volgen; en

· Om niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

4. Andere doeleinden met uw geïnformeerde toestemming.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de hierboven genoemde doeleinden. Bij het beoordelen of een doel verenigbaar is, houden wij rekening met de criteria uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, inclusief uw redelijke verwachtingen. Met andere woorden, Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor niet-conflicterende en/of buitensporige secundaire doeleinden met betrekking tot de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten

Gegevensbeschermingswetten in lidstaten van de EER en het VK kunnen u een aantal wettelijke rechten geven met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Onder voorbehoud van beperkingen uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, kunnen deze rechten het volgende omvatten:

· Het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken en om ons te verzoeken om onjuistheden in die informatie te corrigeren.

· Het recht om een kopie op te vragen en om Persoonsgegevens die wij over u verwerken over te dragen aan een derde partij naar uw keuze;

· Het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wissen of verwijderen. Merk op dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, terwijl wij wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren;

· Het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens en het recht om te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waar u bezwaar tegen maakt, of ons vraagt om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, maar dat wij wettelijk gerechtigd zijn om door te gaan met het verwerken van uw Persoonsgegevens en/of om dat verzoek te weigeren;

· Het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met gevolgen voor de toekomst;

· Het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (bijzonderheden vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en voor de EER, en https://ico.org.uk/make-a-complaint/ voor het Verenigd Koninkrijk) als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

Minderjarigen

Als je tussen de 13 en 16 jaar oud bent, in de EER of het VK woont en we om je toestemming vragen, zorg er dan voor dat je volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming van je land in staat bent om geldige toestemming te geven zonder toestemming van je ouders of voogd. Wij zullen je leeftijd verifiëren en mogelijk om toestemming van je ouders/voogd vragen.

Overdracht van persoonsgegevens

Wanneer wij uw Persoonsgegevens buiten de EER of het VK overdragen (bijvoorbeeld naar China), zullen wij ervoor zorgen dat deze worden beschermd op een manier die consistent is met hoe uw Persoonsgegevens door ons in de EER of het VK zullen worden beschermd en een adequate beschermingsniveau wordt gewaarborgd door middel van een van de volgende mechanismen:

· Het derde land waarnaar wij uw Persoonsgegevens overdragen, is erkend als in staat om een passend beschermingsniveau te waarborgen door een besluit van de Europese Commissie of de Britse minister van Buitenlandse Zaken, indien van toepassing;

· De importeur en de exporteur hebben de "modelcontractbepalingen" ondertekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse minister van Buitenlandse Zaken, naargelang het geval; of

· Indien van toepassing, kunnen wij de gegevens ook delen in overeenstemming met afwijkingen voor specifieke situaties die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, zoals het leveren van door u gevraagde diensten, het sluiten of uitvoeren van een contract in uw belang, met uw uitdrukkelijke toestemming, indien nodig voor belangrijke redenen van algemeen belang, en indien nodig om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Controller

Tenzij anders vermeld, treden de volgende TCL-entiteiten op als data controllers voor de Persoonsgegevens die wij hebben verzameld via TCL-materialen waarop deze Privacyverklaring van toepassing is:

TCL New Technology Co., Ltd.

(Data controller voor de gegevensverwerking met betrekking tot TCL Website, TCL smart TV, TCL smart service applicaties of diensten)

9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

TCL Communication Technology Holdings Limited.

(Data controller voor de gegevensverwerking met betrekking tot apparaten van het merk TCL en Alcatel, waaronder telefoons, tablets, armbanden, draagbare apparaten en routers)

10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Als u meer wilt weten over TCL New Technology Co., Ltd. of TCL Communication Technology Holdings Limited over het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen of verwerken van uw Persoonsgegevens of het uitoefenen van een van de hierboven genoemde rechten, neem dan contact op met onze vertegenwoordigers:

TCL Europe (onze EU-vertegenwoordiger), gevestigd te 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Frankrijk.

Neem contact met ons op via privacy_dpo@tcl.com.

TCL Electronics UK Limited (onze Britse vertegenwoordiger), met haar hoofdkantoor op 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ.

Neem contact met ons op via privacy_dpo@tcl.com.

U kunt aanvullende informatie vragen over hoe uw persoonsgegevens door ons worden beschermd in geval van overdracht buiten een EER-land of het VK (inclusief een kopie van de modelcontractbepalingen die zijn aangegaan met importeurs in het derde land) door een e-mail te sturen naar privacy_dpo@tcl.com