TCL SELF RMA SERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN

INGANGSDATUM: 01 AUGUSTUS 2021

 

BELANGRIJK: LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOORDAT U DE TCL SELF RMA SERVICE GEBRUIKT. DE BEPALINGEN INZAKE BEPERKING EN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VETGEDRUKT ZODAT U ER UW SPECIALE AANDACHT OP KUNT VESTIGEN, ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE VOLLEDIGE VOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN. DAARNAAST KUNT U, WANNEER U EEN HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE TCL SELF RMA SERVICE GEBRUIKT, OOK ONDERWORPEN ZIJN AAN BIJZONDERE BEPALINGEN, RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN DIE OP DEZE SPECIFIEKE TCL SELF RMA SERVICE VAN TOEPASSING ZIJN, WELKE VOORRANG HEBBEN OP DE HIERIN UITEENGEZETTE VOORWAARDEN. ALS U DE TCL SELF RMA SERVICE GEBRUIKT, BEVESTIGT U DAT U AL DEZE VOORWAARDEN BEGRIJPT, MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT EN AAN DEZE VOORWAARDEN BENT GEBONDEN.

 

1. Overzicht

 

1.1   Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen de eindgebruiker ("u" of "uw") en Shenzhen TCL New Technology Co. Limited en haar gelieerde ondernemingen ("TCL", "wij", "we", "onze" of "ons"). Voordat u de TCL SELF RMA SERVICE gebruikt, dient u deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door op 'Ik heb de Voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord' te klikken, bevestigt u dat u elke bepaling van deze Voorwaarden zorgvuldig hebt gelezen, volledig hebt begrepen en ermee instemt. Dit geldt met name voor de bepalingen die betrekking hebben op de beperking en vrijstelling van aansprakelijkheden en andere verwante overeenkomsten die door verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen. Door met deze Voorwaarden akkoord te gaan, stemt u ermee in aan deze Voorwaarden te zijn gebonden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de TCL SELF RMA SERVICE.

 

1.2   TCL behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

1.3   Persoonlijke gegevens die wij verzamelen of die wij anderszins verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

1.4   Voor de doeleinden van deze Voorwaarden verwijst het begrip 'gelieerde ondernemingen' van Shenzhen TCL New Technology Co. Limited naar elke onderneming waarin TCL Communication Technology Holdings Limited direct of indirect meer dan twintig procent (20%) van het aandelenkapitaal of van de stemrechten bezit of beheerst. 

 

2. Algemeen

 

2.1   U verklaart en garandeert hierbij dat u voldoet aan de leeftijdsvereiste en de vereiste geestelijke gezondheid voor een volledige rechtsbevoegdheid, zoals vereist door de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied. Als u niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, moet uw ouder/wettelijke voogd toestemming geven voor uw gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE en mag u de TCL SELF RMA SERVICE alleen gebruiken onder de begeleiding en het toezicht van uw ouder en/of wettelijke voogd. Als u een ouder/wettelijke voogd bent die uw kind toestemming geeft om van de TCL SELF RMA SERVICE gebruik te maken, gaat u ermee akkoord: (A) toezicht te houden op het gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE door uw kind; (B) alle risico's en eventuele aansprakelijkheid op u te nemen die voortvloeien uit het gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE door uw kind; en (C) de verantwoordelijkheid op u te nemen en aan deze Voorwaarden te zijn gebonden betreffende het gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE door uw kind.

 

2.2   TCL SELF RMA SERVICE verwijst naar de online reservering voor probleemoplossing en reparatie op de TCL-website.

 

3. Een reparatieverzoek indienen onder de beperkte garantie van TCL

 

3.1   Het indienen van een reparatieverzoek via de TCL SELF RMA SERVICE is mogelijk voor specifieke producten die op de website staan vermeld (het "Product") en die nog onder de beperkte garantie van TCL vallen.

 

3.2   Een reparatieverzoek indienen via TCL SELF RMA SERVICE is niet in alle landen mogelijk. Tot op heden is deze optie beschikbaar voor gebruikers die een Product hebben gekocht in de volgende landen: Spanje, Polen, Italië.

Indien u niet woont in het land waar het Product oorspronkelijk aan u is verkocht, dient u er rekening mee te houden dat (a) garantiereparatie of -service misschien niet mogelijk is in uw land; (b) u mogelijk akkoord moet gaan met voorwaarden en/of bepaalde kosten moet betalen (inclusief, maar niet beperkt tot verzend- en administratiekosten); (c) de garantiereparatie of -service, indien mogelijk, meer tijd in beslag kan nemen dan normaal.

 

3.3   Dien geen reparatieverzoek in via TCL SELF RMA SERVICE voor een product dat hiervoor niet in aanmerking komt. Wanneer u dit wel doet, wordt u gevraagd verwerkings- en verzendkosten te betalen (de "Verwerkingskosten"). De Verwerkingskosten bedragen: 

SPANJE

 Vasteland

Melilla en Ceuta

Canarische Eilanden

Balearen

Vervoerskosten

 €                 6,00

 €                 8,00

 €     12,00

 €       8,00

Inspectiekosten

 €               12,00

 €               12,00

 €     12,00

 €     12,00

Totaal inclusief btw

 €               18,00

 €               20,00

 €     24,00

 €     20,00

 

ITALIË

Vervoerskosten

 €                 7,00

Inspectiekosten

 €                 8,00

Totaal inclusief btw

 €               18,30

POLEN

Vervoerskosten

               42,00 zł

Inspectiekosten

               42,00 zł

Totaal inclusief btw

               84,00 zł

Tsjechië

Vervoerskosten

161 CZK

Inspectiekosten

250 CZK

Totaal inclusief btw

497.31 CZK

Slowakije

Vervoerskosten

€ 6.75

Inspectiekosten

€ 7.87

Totaal inclusief btw

€ 17.54

Frankrijk

Totaal inclusief btw

€ 21.60

Nederland

Totaal inclusief btw

€ 35.10

Portugal

Vervoerskosten

€ 4

Inspectiekosten

€ 12.19

Totaal inclusief btw

€ 19.91

Griekenland

Vervoerskosten

€ 4.60

Inspectiekosten

€ 8.08

Totaal inclusief btw

€ 15.72

Servië

Vervoerskosten

RSD               440

Inspectiekosten

RSD               310

Totaal inclusief btw

RSD               900

Hongarije

Vervoerskosten

Ft               4000

Inspectiekosten

Ft               3500

Totaal inclusief btw

Ft               9525

Verenigd Koninkrijk

Totaal inclusief btw

£ 14.4

Ierland

Totaal inclusief btw

€ 20

Het product wordt na ontvangst van de betaling door onze reparatiedienstverlener naar u teruggestuurd.

3.4   We voeren geen gratis reparatie uit indien het Product niet onder de beperkte garantie valt die vrijwillig door TCL wordt aangeboden.

HOUD ER REKENING MEE DAT U, NAAST DE RECHTEN WAAROVER U OP GROND VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN TCL BESCHIKT, ALS CONSUMENT WETTELIJKE (STATUTAIRE) RECHTEN KUNT HEBBEN, ZOALS DE CONSUMENTENWETGEVING VAN HET LAND WAARIN U WOONT ("CONSUMENTENRECHTEN"). DE BEPERKTE GARANTIE VAN TCL VERVANGT OF SLUIT GEEN ENKELE VAN UW CONSUMENTENRECHTEN UIT MET BETREKKING TOT HET APPARAAT VAN TCL.

 

3.5   In het bijzonder is de beperkte garantie van TCL niet van toepassing op defecten die (zonder enige beperking) zijn te wijten aan:

(A) de niet-naleving van het gebruik van de gebruiks- of installatievoorschriften, of van de technische en veiligheidsnormen die van toepassing zijn in het geografische gebied waar uw Product wordt gebruikt;

(B) de aansluiting op een apparaat dat niet door ons is geleverd of aanbevolen;

(C) een reparatie die is uitgevoerd door personen die niet door ons of onze gelieerde ondernemingen daartoe zijn gemachtigd;

(D) het bewerken, aanpassen of wijzigen van software of hardware door personen die daartoe niet door ons zijn gemachtigd;

(E) slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het openen of downloaden van schadelijke bestanden/software (malware), vastlopen, piekspanning, corrosie, oxidatie.

 

3.6   Een Product dat volgens ons of onze reparatiedienstverlener niet onder de garantie valt, wordt naar u teruggestuurd na betaling van de volgende Verwerkingskosten:

 

SPANJE

 Vasteland

Melilla en Ceuta

Canarische Eilanden

Balearen

Vervoerskosten

 €                 6,00

 €                 8,00

 €     12,00

 €       8,00

Inspectiekosten

 €               12,00

 €               12,00

 €     12,00

 €     12,00

Totaal inclusief btw

 €               18,00

 €               20,00

 €     24,00

 €     20,00

 

ITALIË

Vervoerskosten

 €                 7,00

Inspectiekosten

 €                 8,00

Totaal inclusief btw

 €               18,30

POLEN

Vervoerskosten

               42,00 zł

Inspectiekosten

               42,00 zł

Totaal inclusief btw

               84,00 zł

Tsjechië

Vervoerskosten

161 CZK

Inspectiekosten

250 CZK

Totaal inclusief btw

497.31 CZK

Slowakije

Vervoerskosten

€ 6.75

Inspectiekosten

€ 7.87

Totaal inclusief btw

€ 17.54

Frankrijk

Totaal inclusief btw

€ 21.60

Nederland

Totaal inclusief btw

€ 35.10

Portugal

Vervoerskosten

€ 4

Inspectiekosten

€ 12.19

Totaal inclusief btw

€ 19.91

Griekenland

Vervoerskosten

€ 4.60

Inspectiekosten

€ 8.08

Totaal inclusief btw

€ 15.72

Servië

Vervoerskosten

RSD               440

Inspectiekosten

RSD               310

Totaal inclusief btw

RSD               900

Hongarije

Vervoerskosten

Ft               4000

Inspectiekosten

Ft               3500

Totaal inclusief btw

Ft               9525

Verenigd Koninkrijk

Totaal inclusief btw

£ 14.4

Ierland

Totaal inclusief btw

€ 20

 

, tenzij het product kan worden gerepareerd en u besluit de prijsopgave van de reparatiedienstverlener te aanvaarden.

Duidelijkheidshalve: wij verlenen geen services buiten de garantietermijn en zijn daarom niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de prijsopgave en de prestaties van de reparatiedienstverlener. Voor services die buiten de garantietermijn worden verleend, treedt de reparatiedienstverlener niet op als onze toeleverancier.

 

3.7   Producten die buiten de garantie vallen, kunnen worden gerepareerd als het mogelijk is om het product te repareren. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice of rechtstreeks contact opnemen met een reparatiedienstverlener voor een prijsopgave. Houd er rekening mee dat de geschatte prijs die (indien beschikbaar) op onze website wordt vermeld, slechts bedoeld is ter indicatie en voor reparatiedienstverleners niet bindend is. Daarnaast willen we u er nogmaals op wijzen dat we geen services buiten de garantietermijn verlenen en daarom niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de prijsopgave en de prestaties van reparatiedienstverleners. Voor services die buiten de garantietermijn worden verleend, treedt de reparatiedienstverlener niet op als onze toeleverancier.

 

3.8   Wij kunnen naar eigen goeddunken (een deel van) onze services uitbesteden aan een door ons gekozen dienstverlener.

 

3.9   Voor een online reparatieverzoek in het kader van de [beperkte garantie van TCL] moet u uw verzoek via deze website indienen en de volgende stappen volgen:

-          Stap 1: Selecteer uw product en model

-          Stap 2: Doorloop de stappen voor probleemoplossing om uw probleem te identificeren en een mogelijke oplossing te achterhalen, zodat u uw apparaat niet ter reparatie hoeft op te sturen

-          Stap 3: vul de IMEI/SN van uw product in (de IMEI moet overeenkomen met het model dat u hebt gekozen)

-          Step 4: vul uw contactgegevens in

In deze stap wordt u ook gevraagd om te bevestigen dat u ons Privacybeleid hebt gelezen door op "Ik heb het Privacybeleid gelezen" te klikken

-          Stap 5: Lees de instructies voor verzending.

-          Stap 6: Kies de accessoires die u ter reparatie moet opsturen. Stuur GEEN accessoires met uw apparaat mee, tenzij het defect mogelijk door de accessoires wordt veroorzaakt.

-          Stap 7: controleer het overzicht van het RMA-verzoek en corrigeer eventuele fouten. U kunt naar de vorige stap gaan om wijzigingen aan te brengen door op de knop 'Vorige' te klikken.

-          Stap 8: u wordt gevraagd de Voorwaarden te lezen die op het scherm worden weergegeven en deze Voorwaarden vervolgens te accepteren door op 'Ik heb de Voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord' te klikken

-          Stap 9: Bevestig het RMA-verzoek door op de knop 'Verzenden' te klikken. Na bevestiging ontvangt u per e-mail een overzicht van het RMA-verzoek en de instructies voor verzending.

Verwijder alle randapparatuur (geheugenkaart, sim-kaart) en persoonlijke en vertrouwelijke gegevens (foto's, accounts, contacten, etc.) uit uw Product voordat u uw Product verzendt, omdat tijdens de onderhoudswerkzaamheden (reparatie of vervanging) uw Product kan worden gewist, opnieuw geformatteerd of hersteld naar de fabrieksinstellingen (afhankelijk van de op dat moment beschikbare software-updates en -upgrades) en verwijderde randapparatuur mogelijk niet aan u wordt geretourneerd.

 

Zorg ervoor dat uw Product niet is vergrendeld met een wachtwoord of toegangscode.

 

4         Uw verklaringen, garanties en verbintenissen

 

4.1   U verklaart, garandeert en verbindt u ertoe dat:

(A) uw gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE overeenkomstig deze Voorwaarden zal zijn;

(B) u de TCL SELF RMA SERVICE uitsluitend zult bezoeken en gebruiken voor persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden;

(C) u de TCL SELF RMA SERVICE niet zult bezoeken of gebruiken voor commerciële, onwettige of illegale doeleinden en daartoe ook niemand zult helpen of bijstaan;

(D) u tijdens uw bezoek en gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE te allen tijde zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, voorschriften, beleidsregels en andere vereisten die door enige toepasselijke regelgevende autoriteit of wetshandhavingsinstantie zijn opgelegd;

(E) alle door u verstrekte gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn op het moment dat u deze naar ons verzendt en dat u ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen wanneer deze gegevens wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige geleden schade die voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van uw TCL SELF RMA SERVICE indien dit is veroorzaakt doordat u ons onjuiste, onwettige, onvolledige of valse gegevens hebt verstrekt. Onverminderd hetgeen in deze bepaling is uiteengezet, mag u zich niet voordoen als een andere persoon of een verkeerde voorstelling van uzelf geven. We behouden ons het recht voor uw verzoek af te wijzen, te blokkeren of te annuleren als het vermoeden bestaat dat u zich voordoet als een andere persoon, een verkeerde voorstelling van zaken geeft of zich de naam of identiteit van een andere persoon hebt toegeëigend.

 

5         Gegevensbescherming en privacy

 

5.1   Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe we ermee omgaan en voor welke doeleinden we deze gebruiken.

 

6         Disclaimer

 

6.1   U aanvaardt dat er onlosmakelijke risico's aan het gebruik van op internet gebaseerde services zijn verbonden (waaronder risico's met betrekking tot de privacy en veiligheid van gegevens). Gezien de specifieke aard van op internet gebaseerde services, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige directe, indirecte, bijkomende, afgeleide of andersoortige verliezen of aansprakelijkheden (waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van eigendommen, inkomsten, gegevensbestanden, persoonlijke gegevens en overige zaken of andere immateriële verliezen) die u tijdens het gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE kunt lijden en die mogelijk voortvloeien uit gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, waaronder in de volgende omstandigheden:

(A) storingen of het onvermogen om de TCL SELF RMA SERVICE normaal te kunnen gebruiken of te bedienen als gevolg van overmacht, zoals orkanen, aardbevingen, tsunami's, overstromingen, stroomuitval, oorlogen, cyberaanvallen en terroristische aanslagen;

(B) onderbreking of vertraging of storing van of het onvermogen om de TCL SELF RMA SERVICE te bedienen of te gebruiken als gevolg van systeemvirussen, trojaanse paarden, andere kwaadaardige programma's, hackeraanvallen, technische aanpassingen door of storingen bij telecommunicatie- en internetexploitanten, systeemonderhoud of andere oorzaken waarover wij geen controle hebben;

(C) onderbreking, beëindiging of vertraging of storingen van of het onvermogen om de TCL SELF RMA SERVICE te bedienen of te gebruiken, voortvloeiend uit wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen en vonnissen van rechterlijke, administratieve of andere autoriteiten;

(D) onderbreking, vertraging of storing van of het onvermogen om de TCL SELF RMA SERVICE te bedienen of te gebruiken als gevolg van problemen met de internetverbinding; of

(E) door u geleden verlies of aansprakelijkheid als gevolg van uw onwettige of onjuiste gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE of enige schendingen van deze Voorwaarden door u.

 

7         Beperking van aansprakelijkheid

 

7.1   Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit wanneer dit in strijd zou zijn met de wet. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, tussenpersonen of toeleveranciers, of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of enige schending van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming.

 

7.2   U zult TCL, haar functionarissen, werknemers, tussenpersonen, licentiegevers of andere externe leveranciers vrijwaren en gevrijwaard houden van en tegen alle verliezen en aansprakelijkheden waarvoor een van hen aansprakelijk kan worden gesteld, en tegen alle rechtshandelingen, rechtszaken, procedures, vorderingen of vereisten van welke aard dan ook die tegen een van hen kunnen worden ingesteld, genomen of gemaakt, of die een van hen kan oplopen of die direct of indirect kunnen ontstaan in verband met uw schending van de wet, uw schending van deze Voorwaarden of enig handelen of nalaten uwerzijds dat niet door deze Voorwaarden is toegestaan.

 

7.3    Behoudens bepaling 7.1 sluit TCL alle aansprakelijkheden uit voor indirecte verliezen, gevolgschade, derving van inkomsten, omzet, zaken of winst, of enig verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE. Daarnaast erkent u dat de TCL SELF RMA SERVICE is bedoeld voor huishoudelijk en privégebruik, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

7.4   Onverminderd bepaling 7.2 geldt dat wanneer u deze Voorwaarden schendt u, voor zover wettelijk toegestaan, jegens TCL, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, tussenpersonen, contractanten en licentiegevers aansprakelijk bent voor alle vorderingen die uit uw schending voortvloeien. Waar van toepassing bent u ook aansprakelijk voor alle handelingen die door TCL worden verricht als onderdeel van haar onderzoek naar een vermoede schending van deze Voorwaarden, of als resultaat van haar bevindingen of beslissing dat een schending van deze Voorwaarden heeft plaatsgevonden.

 

8         Termijn en beëindiging van services

 

8.1   Deze Voorwaarden zijn geldig en van kracht vanaf de datum waarop zij door u worden geaccepteerd. Voor elk gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE is een akkoordverklaring met de van toepassing zijnde Voorwaarden vereist.

 

8.2   U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben (een deel van) de TCL SELF RMA SERVICE tijdelijk of permanent te beëindigen op basis van ons operationele beleid en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, op elk gewenst moment of vanwege een van de in deze Voorwaarden uiteengezette redenen.

 

8.3   Wij streven ernaar de opschorting of beëindiging van de TCL SELF RMA SERVICE, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, onmiddellijk te melden door onder meer een algemene kennisgeving op onze websites en platforms te plaatsen.

 

8.4   Wij kunnen deze Voorwaarden in de volgende omstandigheden naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid jegens u beëindigen of opschorten:

(A) in geval van schending door u van deze Voorwaarden of andere voorwaarden met betrekking tot onze services die in deze Voorwaarden worden genoemd;

(B) indien vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving of overheidsmaatregelen, of wanneer rechtshandhavingsinstanties, rechtelijke instanties of andere overheidsinstanties hierom verzoeken;

(C) als gevolg van technische of beveiligingsproblemen of problemen die buiten onze controle vallen;

(D) enige onwettige of frauduleuze handelingen die u verricht;

(E) als wij besluiten om een deel van de TCL SELF RMA SERVICE stop te zetten of te vervangen door een alternatieve service.

8.5   Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zal de beëindiging geen invloed hebben op rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging.

 

9         TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

 

9.1   DEZE VOORWAARDEN WORDEN BEHEERST DOOR DE WETTEN VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA (MET UITZONDERING VAN DE WETTEN VAN HONGKONG SAR, MACAO SAR EN TAIWAN) (CHINA), TENZIJ ANDERS BEPAALD DOOR ENIG DWINGEND TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, IN WELK GEVAL OP ALLE OF BEPAALDE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN HET TOEPASSELIJK RECHT VAN UW GEBRUIKELIJKE VERBLIJFPLAATS VAN TOEPASSING IS.

 

9.2   HET VERDRAG DER VERENIGDE NATIES INZAKE INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN IS UITDRUKKELIJK NIET OP DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

 

9.3   VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN TCL EN U ENIGE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET UW GEBRUIK VAN DE TCL SELF RMA SERVICE, ONMIDDELLIJK EN IN GOED VERTROUWEN PROBEREN OP TE LOSSEN. WANNEER ER BINNEN 30 DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP EEN DERGELIJK GESCHIL VOOR HET EERST DOOR EEN VAN BEIDE PARTIJEN IS AANGEKAART GEEN OPLOSSING KAN WORDEN GEVONDEN, HEEFT ELK VAN DE PARTIJEN HET RECHT OM HET GESCHIL (DAT CONTRACTUEEL OF NIET-CONTRACTUEEL VAN AARD KAN ZIJN) VOOR TE LEGGEN AAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN CHINA ALS DE EXCLUSIEVE LOCATIE VOOR GESCHILLENBESLECHTING, TENZIJ DE TOEKENNING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE DOOR DE TOEPASSELIJKE DWINGENDE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING IN UW RECHTSGEBIED NIET IS TOEGESTAAN. IN DIT GEVAL WORDEN GESCHILLEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DEZE VOORWAARDEN BESLECHT DOOR DE RECHTBANK VAN UW GEBRUIKELIJKE VERBLIJFPLAATS. DIT DOET GEEN AFBREUK AAN UW RECHT OM EEN PROCEDURE IN TE STELLEN OM UW RECHTSPOSITIE TE BESCHERMEN.

 

9.4   Als u een ingezetene van een lidstaat van de Europese Unie bent, kunt u, na voorafgaand schriftelijk verzoek aan TCL, ook vorderingen indienen op het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. De Europese Commissie zal uw vordering overdragen aan de nationale ombudsmannen die daartoe zijn aangewezen.

 

10     Taal

 

10.1 Elke vertaling van deze Voorwaarden wordt gedaan ten behoeve van lokale vereisten of gemak en in het geval van een verschil tussen de Engelse en niet-Engelse versie, is de Engelse versie van deze Voorwaarden bepalend, voor zover dit is toegestaan door de lokale wet- en regelgeving in uw rechtsgebied.

 

11     Overig

 

11.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of ander gerechtshof nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of weggelaten en worden vervangen door een geldige bepaling die de strekking van deze Voorwaarden het best weergeeft, zodat deze overminderd van kracht blijven.

 

11.2 Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en TCL met betrekking tot uw gebruik van de TCL SELF RMA SERVICE. Alle overige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en TCL bestonden met betrekking tot dergelijk gebruik zijn bij deze vervangen en nietig verklaard.

 

11.3 TCL behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de bovenstaande Ingangsdatum bijwerken.

 

11.4 Als u vragen of opmerkingen hebt over onze TCL ZELF RMA SERVICE, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op de website: [https://www.tcl.com/content/choose-country/choose-country.html] door het land te kiezen waarin u woonachtend bent.