Choose other country to get service
Hva gjør jeg med brukte endepunkter?
Enheten skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall. Sjekk lokale miljøbestemmelser for avhending av elektroniske produkter
Dette symbolet på enheten, batteriet og tilbehøret betyr at disse produktene må leveres på returpunkter når levetiden er utløpt:
- Kommunale avfallsmottak med særskilte søppelkasser for disse utstyrstypene;
- Returbeholdere på utsalgssteder.
Utstyret blir da resirkulert, noe som hindrer miljøutslipp og sikrer at komponentene kan brukes på nytt.
I EU-land:
Disse returpunktene er tilgjengelige uten ekstra kostnader.
Alle produkter med dette symbolet må leveres ved disse returpunktene.
I land utenfor EU:
Utstyr med dette symbolet skal ikke kastes i vanlige søppelkasser hvis området har egnede anlegg for resirkulering og retur. Da skal det i stedet leveres til returpunkter for resirkulering.
I USA kan du lære mer om CTIAs gjenvinningsprogram på http://www.gowirelessgogreen.org/
FORSIKTIG: DET ER FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.