Choose other country to get service
Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene?
Advarsel: denne handlingen vil slette alle personopplysninger og nedlastede apper.
Vi anbefaler på det sterkeste at du sikkerhetskopierer personopplysningene dine for å forhindre at de går tapt. (Se spørsmålet Slik sikkerheteskopierer du enhetens data)
Kontroller for at genværende batterilevetid er høyere enn 30 %.
Fjern Google-kontoen din fra enheten før du tilbakestiller til fabrikkinnstillinger. (Se spørsmålet Slik fjerner du Google-kontoen fra enheten din)
Du kan bruke følgende trinn for å tilbakestille telefonen i oppstartsstatus.
a) Gå til "Innstillinger".
b) Trykk på "System"
c) Trykk på "Tilbakestill".
d) Trykk på "Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger" for å starte.
e) Trykk på "TILBAKESTILL TELEFON" i det åpne vinduet.
f) Trykk på "TILBAKESTILL TELEFON".

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger mens telefonen er i nedstengningstilstand.
a) Slå av telefonen. Hold inne "av/på"-knappen og "volum opp"-knappen til du ser merkelogoen, og slipp deretter knappene. Vent en stund og gå deretter inn i Android-systemets gjenopprettingsmodus.
b) Trykk på "volum"-knappen for å velge "Slett data / tilbakestilling til fabrikkinnstillinger", og trykk deretter på "av/på"-knappen for å bekrefte tilbakestillingen;
c) Trykk på "volum"-knappen for å velge "Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger" og trykk deretter på "av/på"-knappen for å bekrefte sletting av alle brukerdata;
d) Når tilbakestilling til fabrikkinnstillinger er fullført, kan du trykke på "volum"-knappen for å velge "Start systemet på nytt nå", og trykk deretter på "av/på"-knappen for å bekrefte.