Choose other country to get service
Hvorfor sammenkobles ikke enheten med en Bluetooth-aktivert enhet?
a) Sørg for å aktivere Bluetooth-funksjonen hvis du vil koble til en annen enhet via Bluetooth.
b) Hvis den Bluetooth-aktiverte enheten ber om passord og du ikke vet hva det er, kan du prøve 0000 eller 1234, eller sjekke dokumentasjonen som fulgte med den Bluetooth-aktiverte enheten.
c) Hvis den Bluetooth-aktiverte enheten er batteridrevet, kan du koble enheten til en strømkilde og prøve på nytt. Hvis batterinivået er for lavt, kan det hende at enheten ikke kan sammenkobles med en annen enhet.
d) Sjekk at telefonen din er kompatibel med den Bluetooth-aktiverte enheten. Hvis problemet bare vedvarer på én Bluetooth-enhet, kan det skyldes at den aktuelle Bluetooth-enheten ikke er kompatibel med telefonen/nettbrettet ditt.
e) Hvis en annen Bluetooth-aktivert enhet allerede er sammenkoblet, kan du avbryte den sammenkoblede enheten og prøve å skanne tilkoblingen på nytt.
f) Prøv å tilbakestille eller oppdatere enheten. (Se spørsmålet Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene? og spørsmålet Hvordan kan jeg oppgradere enheten?).
Hvis de tidligere beskrevne alternativene ikke hjelper, kan du kontakte vår hotline eller reparasjonssenter for å få mer profesjonell teknisk assistanse. Finn informasjon om hotline eller reparasjonssenteret fra TCLs (eller Alcatels) nettsted eller APPs "brukerstøttesenter".