Choose other country to get service
Hvordan kan jeg aktivere USB-feilsøking?
For å aktivere USB-feilsøking må du følge disse trinnene.
a) Gå til "Innstillinger" -> "System"-> "Om telefonen" -> "Build-nummer".
b) Trykk på build-nummeret minst 7 ganger.
c) Trykk på "OK" i popup-vinduet for å tillate utviklerinnstillinger, så vises en advarsel som forklarer at utviklermodus allerede er aktivert.
d) Gå tilbake til "System", så finner du "Utvikleralternativer".
e) Aktiver "Utvikleralternativer".
f) Aktiver "USB-feilsøking" og trykk på "OK" i popup-vinduet for å tillate USB-feilsøking.