Choose other country to get service
Hva skal jeg gjøre hvis enhetens nettverkssignal er svakt / har lavt mottaksnivå?
a) Prøv å starte telefonen på nytt.
b) Gå til et åpent område med bedre signal og prøv igjen, eller kontakt SIM-kortoperatøren for å sjekke nettverksdekningen der du befinner deg.
c) Sveip ned fra hvilken som helst skjerm for å få tilgang til hurtiginnstillingsmenyen. Klikk på flyikonet for å aktivere flymodus, og deaktiver det etter noen minutter. Sjekk deretter nettverkstilkoblingen på nytt.
d) Sett SIM-kortet inn i en annen enhet for å sjekke om problemet er løst. Denne testen viser om problemet skyldes SIM-kortet eller enheten.
e) Hvis telefonen har et beskyttelsesdeksel, kan du at det av og se om problemet forsvinner.
f) Prøv å tilbakestille eller oppdatere enheten. (Se spørsmålet Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene? og spørsmålet Hvordan kan jeg oppgradere enheten?).
Hvis de tidligere beskrevne alternativene ikke hjelper, kan du kontakte vår hotline eller reparasjonssenter for å få mer profesjonell teknisk assistanse. Finn informasjon om hotline eller reparasjonssenteret fra TCLs (eller Alcatels) nettsted eller APPs "brukerstøttesenter".