Choose other country to get service
Hva gjør jeg hvis enheten ikke kan koble til internett ved hjelp av mobildata?
Hvis du har problemer med å få tilgang til Internett gjennom mobildata, kan du prøve følgende:
Problem med enhetens innstillinger:
a) Kontroller at mobilnettverket er slått på. Sveip ned for å få tilgang til hurtiginnstillingene fra hvilken som helst skjerm->aktiver "mobildata" for å aktivere datatilgang.
b) Hvis enheten er koblet til Wi-Fi og denne Wi-Fi-en ikke kan koble til internett, må du slå av Wi-Fi fra hurtiginnstillingene og slå på mobildata. Enheten vil deretter kobles til internett ved hjelp av mobildata. Wi-Fi prioriteres for internettforbindelser når Wi-Fi og mobildata er slått på samtidig.
c) Prøv å aktivere og deaktivere flymodus.
d) Prøv å tilbakestille nettverksinnstillingen ved å gå til "Innstillinger"->"System"->"Tilbakestill"->"Tilbakestill nettverksinnstillinger"->"TILBAKESTILL INNSTILLINGER" i popup-vinduet-> "TILLBAKESTILL INNSTILLINGER".
Problem med SIM-kort:
a) Sjekk om du er tom for kreditt. Ha alltid kreditt på kortet for å unngå avbrudd i internettjenesten.
b) Sjekk om det er flekker eller riper på SIM-kortets metalloverflate. Om nødvendig kan du kontakte operatøren for å få et nytt SIM-kort.
c) Sjekk om enheten din er låst til et spesifikt tjenesteoperatørnettverk. Hvis ja, kan det hende at enheten bare kan bruke SIM-kort fra denne tjenesteleverandøren. Sjekk hvilke bånd enheten støtter på enhetens emballasje og kontroller at SIM-kortet du bruker samsvarer med disse båndene.
Problem med signaldekningsområde:
Beveg deg til et sted med et sterkere signal og prøv igjen.
Prøv å tilbakestille eller oppdatere enheten. (Se spørsmålet Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene? og spørsmålet Hvordan kan jeg oppgradere enheten?).
Hvis de tidligere beskrevne alternativene ikke hjelper, kan du kontakte vår hotline eller reparasjonssenter for å få mer profesjonell teknisk assistanse. Finn informasjon om hotline eller reparasjonssenteret fra TCLs (eller Alcatels) nettsted eller APPs "brukerstøttesenter".