Choose other country to get service
Hva gjør jeg hvis enheten alltid søker etter et nettverk eller hvis ingen operatørnavn vises?
Hvis du er utenlands
a) Ta kontakt med nettverkets kundeservice for å sjekke om du har roaming aktivert.
b) Be nettverkets kundeservice om å aktivere roaming på kontoen din. Slå enheten av i noen sekunder, og slå den deretter på igjen.
c) Aktiver "Data-roaming" ved å gå til "Innstillinger"->"SIM-kort og mobilnettverk"->"Mobilnettverk" ->"Dataroaming"-> Klikk på "OK" i popup-vinduet.
d) Beveg deg til et sted med et sterkere signal og prøv igjen.
e) Prøv å aktivere "Flymodus" ved å sveipe ned for å få tilgang til hurtiginnstillingene fra hvilken som helst skjerm->trykk for å aktivere "Flymodus"->Slå av flymodus igjen etter noen sekunder.
f) Kontakt SIM-kortoperatøren for å sjekke nettverksdekningen der du befinner deg.
g) Sett SIM-kortet inn i en annen enhet for å sjekke om SIM-kortet fungerer i den enheten. Denne testen viser om problemet skyldes SIM-kortet eller enheten.
h) Sjekk om det er flekker eller riper på SIM-kortets metalloverflate. I så fall må du kontakte operatøren for å få et nytt SIM-kort.
i) Sjekk om enheten din er låst til et spesifikt tjenesteoperatørnettverk. Hvis ja, kan det hende at enheten bare kan bruke SIM-kort fra denne tjenesteleverandøren. Sjekk hvilke bånd enheten støtter på enhetens emballasje og kontroller at SIM-kortet du bruker samsvarer med disse båndene.
j) Prøv å tilbakestille eller oppdatere enheten. (Se spørsmålet Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene? og spørsmålet Hvordan kan jeg oppgradere enheten?).
Hvis du ikke er i utlandet, kan du følge trinn e) til j) ovenfor.
Hvis de tidligere beskrevne alternativene ikke hjelper, kan du kontakte vår hotline eller reparasjonssenter for å få mer profesjonell teknisk assistanse. Finn informasjon om hotline eller reparasjonssenteret fra TCLs (eller Alcatels) nettsted eller APPs "brukerstøttesenter".