Choose other country to get service
Hva bør jeg gjøre hvis enheten min ikke kan sende eller motta meldinger?
a) Kontroller at enhetens minne ikke er fullt
b) Kontakt nettverksoperatøren for å kontrollere tjenestetilgjengeligheten og kontroller MMS APN-parameterne
c) Sjekk om du har godt signalmottak. Hvis signalet er dårlig, må du bevege deg til et åpent område med bedre signal og prøve igjen.
d) Sjekk om du er tom for kreditt. Fyll opp kreditten din for å unngå forstyrrelser i meldingstjenester.
e) Prøv å tilbakestille eller oppdatere enheten. (Se spørsmålet Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene? og spørsmålet Hvordan kan jeg oppgradere enheten?).
Hvis de tidligere beskrevne alternativene ikke hjelper, kan du kontakte vår hotline eller reparasjonssenter for å få mer profesjonell teknisk assistanse. Finn informasjon om hotline eller reparasjonssenteret fra TCLs (eller Alcatels) nettsted eller APPs "brukerstøttesenter".