Choose other country to get service
Hvordan kan jeg foreta videoanrop med SIM-kort?
For å bruke SIM-kortet når du foretar et videoanrop må du sjekke kravene nedenfor:
a) Videosamtaler krever nettverks-/SIM-kortstøtte. Ta kontakt med SIM-operatøren for å forsikre deg om at du har videoanropstjenesten.
b) Kontroller at mottakeren også kan støtte videosamtaler og at dennes SIM-operatør er den samme som din
Et videoanropsalternativ vises under taleanrop er tilkoblinger når kravene ovenfor er oppfylt.