Choose other country to get service
Hvordan endrer jeg standard ringetone og justerer volumet for innkommende anrop?
Telefonen bruker lyder og vibrasjoner til å varsle deg om enkelte hendelser, ved hjelp av ringetoner, varsler, alarmer og navigasjonstilbakemeldinger. Du kan tilpasse alle disse lydene, samt kontrollere volumet.
1) Endre standard ringetone for innkommende anrop.
a) Trykk på "Innstillinger"-ikonet fra startskjermen eller under hovedmenyen.
b) Trykk på "Lyd og vibrasjon".
c) Trykk på "Telefonringetone og vibrering"
d) En liste over ringetoner vises.
e) Trykk på en ringetone for å velge og høre den. Eventuelt kan du trykke på "Egendefinert ringetone", velge en MP3 du liker fra musikkappen og trykke på "FERDIG".
2) Juster volumet for innkommende anrop.
a) Trykk på "Innstillinger"-ikonet fra startskjermen eller under hovedmenyen.
b) Trykk på "Lyd og vibrasjon".
c) En ringevolumlinje vises. Dra for å justere volumet.