Choose other country to get service
Hvordan endrer jeg språk på enheten?
Første gang du åpner grensesnittet for oppsettveiviseren, blir du bedt om å bla til hurtigmenyen og velge hvilket språk enheten skal bruke.
Eventuelt kan du endre språk ved å gå til hovedmenyen -> "Innstillinger" -> "System"-> "Språk og inndata" -> "Språk" -> "Legg til et språk" -> Velg språket du vil legge til -> Klikk på språket du velger.