Choose other country to get service
Hvorfor kan jeg ikke koble til en bestemt Wi-Fi-ruter?
Android-sikkerhetsverktøy fungerer ved at de begrenser appens tilgang til enhetens IMEI, serienummer og annen identifiserende informasjon. Da er du også litt mer beskyttet når du bruker Wi-Fi-nettverk ved å randomisere enhetens MAC-adresse (media access control).
Hvis du bruker enheten i forretningsøyemed, kan det hende at organisasjonen din krever Wi-Fi MAC-adressen til enheten din for å opprette en trådløs tilkobling. Personverninnstillingene for Wi-Fi bruker randomiserte MAC-adresser som standard, så de må endres manuelt til "Bruk enhetens MAC" ved å følge trinnene nedenfor:
1) Wi-Fi med passordlås
a) Trykk "Innstillinger".
b) Trykk på "Wi-Fi".
c) Trykk på Wi-Fi-navnet for å gå til grensesnittet for passordinntasting.
d) Trykk på "Avanserte alternativer".
e) Trykk på "Bruk tilfeldig MAC" under personvern, og trykk deretter på "Bruk enhetens MAC" i hurtigmenyen.
f) Angi deretter riktig passord for å koble til Wi-Fi.
2) Wi-Fi uten passord
a) Trykk "Innstillinger".
b) Trykk på "Wi-Fi".
c) Trykk på Wi-Fi-navnet for å lagre Wi-Fi.
d) Trykk på og hold inne Wi-Fi-navnet med Lagret status i listen.
e) Trykk på "Modifiser" i dialogboksen som åpnes.
f) Trykk på "Avanserte alternativer".
g) Trykk på "Bruk tilfeldig MAC" under personvern, og trykk deretter på "Bruk enhetens MAC" i hurtigmenyen