Choose other country to get service
Hva gjør jeg hvis enheten slås av automatisk?
a) Slå av enheten og lade den med en offisiell TCL-lader i minst 30 minutter, og prøv deretter å slå den på igjen.
b) Hvis problemet oppstår mens du bruker en tredjepartsapp, må du kontrollere at appen er kompatibel med enheten og Android-versjonen. Prøv å avinstallere tredjepartsappen.
c) Prøv å tilbakestille eller oppdatere enheten. (Se spørsmålet Hvordan tilbakestiller jeg telefonen til fabrikkinnstillingene? og spørsmålet Hvordan kan jeg oppgradere enheten?).
Hvis de tidligere beskrevne alternativene ikke hjelper, kan du kontakte vår hotline eller reparasjonssenter for å få mer profesjonell teknisk assistanse. Finn informasjon om hotline eller reparasjonssenteret fra TCL-nettstedet eller APPs "brukerstøttesenter".