Choose other country to get service
|
: TCL 20 SE

FAQ

Filtre

Hvordan kan jeg formatere SD-kort i enheten min?

# Lagring

Hvordan bruker jeg delt skjerm?

# Internett og applikasjoner

Hvordan kobler telefonen meg til et Wi-Fi-nettverk?

# Internett og applikasjoner

Hvorfor kan jeg ikke koble til en bestemt Wi-Fi-ruter?

# Internett og applikasjoner

Hvor mange Bluetooth-enheter støttes samtidig?

# Bluetooth

Hvordan aktiverer jeg Live Caption på enheten min?

# Musikk og video

Hvordan sikkerhetskopierer jeg data på enheten?

# Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Hvordan fabrikknullstiller jeg telefonen?

# Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Hvordan kan jeg konfigurere SD-kortet mitt?

# Lagring

Hvordan kan jeg overføre data fra den interne lagringen til SD-kortet?

# Lagring

Hvordan kan jeg endre ringelyden som brukes som standard og justere volumet for innkommende anrop?

# Ringelyd og lyder

Hva kan jeg gjøre hvis telefonen ber meg om å angi Google-kontoen etter at fabrikknullstilling er utført?

# Sikkerhet

Hvorfor virker ansiktsopplåsingsfunksjonen sakte eller mislykkes?

# Sikkerhet

Hvordan aktiverer jeg USB-feilsøking?

# Enhet

Hva må jeg gjøre når jeg setter inn eller tar ut et SIM-kort?

# Enhet

Hva gjør jeg hvis enheten min ikke lader eller lader sakte?

# Feilsøking

Hvordan kobler jeg telefonen til en PC med en USB-kabel?

# Feilsøking

Hva slags bruk av telefonen kan potensielt skade batteriet?

# Feilsøking

Hvordan bruker jeg Talkback -funksjonen?

# Annet

Hva gjør jeg med de brukte terminalene mine?

# Annet

Hva gjør jeg hvis appen viser "App pauset" når jeg trykker på den?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan endrer jeg språk på enheten?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan sjekker jeg IMEI-nummeret på enheten?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan kontrollerer jeg enhetens modellnummer, Android-versjon, CPU-informasjon, RAM og lagringsinformasjon, batterikapasitet?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan tar jeg et skjermbilde?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan kan jeg endre tillatelser for apper?

# Grunnleggende innstillinger

Hva er Autofyll-funksjonen?

# Grunnleggende innstillinger

Hva er Google Lens?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan kan jeg aktivere tilgjengelighetsmenyen?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan kan jeg raskt og enkelt administrere appvarsler?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan konfigurerer jeg enheten første gang jeg slår den på?

# Grunnleggende innstillinger

Hva kan jeg gjøre hvis telefonskjermen min blir svart?

# Grunnleggende innstillinger

Hva gjør jeg hvis telefonskjermen gulner?

# Grunnleggende innstillinger

Hvordan kan jeg aktivere bevegelsesnavigering (skjule navigasjonslinjen)?

# Startskjerm

Når jeg berører skjermen raskt tre ganger, zoomer smarttelefonen inn skjermen. Hvordan kan jeg stoppe denne funksjonen?

# Startskjerm

Hvordan kan jeg endre skriftstørrelse på skjermen?

# Startskjerm

Hvordan kan jeg dempe ringelyden til et innkommende anrop?

# Telefonsamtaler

Hvordan kan jeg aktivere treveis anrop?

# Telefonsamtaler

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan motta anrop eller konstant går har tapte anrop?

# Telefonsamtaler

Hvordan kan jeg bruke et SIM-kort til å foreta videoanrop?

# Telefonsamtaler