Choose other country to get service
Min TCL Android/Google-TV ber stadig om Wi-Fi-passordet. Hvorfor?

Hvis TCL Android/Google TV-en fortsetter å be om Wi-Fi-passordet, kan dette skyldes endringer i nettverket ditt. Hvis du nylig har byttet ut ruteren eller endret Wi-Fi-passordet, kan dette være årsaken.


Du kan prøve å tilbakestille nettverksinnstillingene på TV-en ved å glemme Wi-Fi-nettverket i TV-innstillingene. Trekk deretter ut strømkabelen og vent i tre minutter før du kobler den til igjen. Når du har slått på TV-en igjen, kobler du til Wi-Fi-nettverket som du ønsker å opprette forbindelse til.