Choose other country to get service
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg hurtigstartfunksjonen på TCL Android TV?

På Android TV-startskjermen velger du Innstillinger øverst til høyre, og deretter «Enhetsinnstillinger».


Velg «Hurtigstart» og slå innstillingen på eller av.


Hvis du slår Hurtigstart-innstillingen på, vekkes TV-en raskere fra hvilemodus (standby).