Choose other country to get service
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg hurtigstartfunksjonen på TCL Google TV?

Når du er på Google TV-startskjermen, trykker du på innstillingsknappen på fjernkontrollen for å åpne innstillingsraden på høyre side av skjermen.


Velg «Innstillinger» og gå til «System» > «Strøm og energi» > «Hurtigstart» og slå innstillingen på eller av.


Hvis du slår Hurtigstart-innstillingen på, vekkes TV-en raskere fra hvilemodus (standby).