Choose other country to get service
Hvor finner jeg innstillingene for CEC (Consumer Electronics Control) på TV-en fra TCL?

For Android TV 11 eller nyere:

På Android TV-startskjermen trykker du på innstillingsknappen på fjernkontrollen og velger «System». Gå til «Consumer Electronic Control (CEC)» og velg ønskede innstillinger for CEC.


For Google TV:

Når du er på Google TV-startskjermen, trykker du på innstillingsknappen på fjernkontrollen for å åpne innstillingsraden på høyre side av skjermen.


Velg «Innstillinger» og gå til «Kanaler og Innganger» > «Innganger». Bla ned for å finne CEC-innstillingene.