Nu pot reproduce filme utilizând portul USB al televizorului

Aceasta este o problemă frecventă în cazul fișierelor în format .AVI și .DIVX și depinde de codecul utilizat la crearea fișierului. Dacă fișierul este ilizibil, înseamnă că, codecul său nu este compatibil cu televizorul.