TCL poštuje vašu privatnost dok obrađuje vaše lične podatke. Ova polisa o zaštiti ličnih podataka opisuje entitet koji je odgovoran za prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka koje TCL prikuplja od vas kada pruža svoje usluge (u daljem tekstu "Usluge"), kategorije ličnih podataka koje TCL prikuplja od Vas, način ka koji TCL koristi takve podatke, i vaša prava u vezi TCL-ovog korišćenja Vaših ličnih podataka

 

 

Šta su lični podaci?

 

Podaci se smatraju "ličnim" kada se odnose na osobu koja se fizički, direktno ili indirektno identifikuje. Na primer, ljudi se direktno mogu identifikovati kada se njihovo ime i prezime nađu u sistemu skladištenja podataka, kada čine strukturu ličnih podataka. Na sličan način, individualci se mogu smatrati podložnim identifikaciji kada mogu biti identifikovani kao referenca identifikatoru u sistemu za skladištenje podataka, na primer, pomoću njihovog registracionog broja, telefonskog broja ili fotografije. 

 

Ova informacija je podložna zakonodavstvu koje upravlja zaštitom ličnih podataka i mora biti obrađena i sačuvana u skladu sa specifičnim zahtevima.

 

TCL će možda morati da prikupi vaša imena, poštanske adrese, e-mail adrese, šifre, telefonske brojeve, navigacione podatke, istoriju narudžbina, preferencije i tačke interesovanja, pregledane proizvode, itd. 

 

Potrebno je da  prikupljamo ove informacije da bismo korektno pružali usluge

 

 

Upravljač

 

Lični podaci koje dobijamo kada koristite Usluge prikuplja, obrađuje i koristi Shenzen TCL New Technology Co. Ltd., No. 5, Industrial Avenue (M), Sheko Industrijska Zona, Grad Shenzen , Provincija Guangdong , Kina.

 

TCL-ov lokalni predstavnik je TCL Europe, TCL Europe

 

9-15 rue Rouget de Lisle

 

92130 Issy les Moulineaux

 

Francuska.

 

 

Svrha obrade i/ili korišćenja vaših ličnih podataka

 

Prikupljene podatke obrađujemo zbog navedenih razloga:

 

Obrada zarad legalnog ispunjenja naših ugovornih obaveza. 

 

Usluga nakon prodaje

 

Obrade na legalnoj osnovi vašeg pristanka

 

Registracija vaših onlajn naloga

 

Skladištenje kolačića zarad pružanja sadržaja i reklama usmerenih ka vašim tačkama interesovanja i  upotpunjenja vašeg iskustva na veb-sajtu.

 

Direktan marketing

 

Obrada bazirana na legitimnim interesovanjima TCL-a 

 

Menadžment recenzije proizvoda

 

Statistička analiza

 

 

Pristanak na obradu podataka

 

Neke aktivnosti u vezi prikupljanja, obrade i/ili korišćenja ličnih podataka zahtevaju vaš pristanak.

 

Ukoliko ste pristali na to da vaši lični podaci budu iskorišćeni kako biste dobijali personalizovane reklame u odnosu na vaša interesovanja, vaš pristinak je izgledao ovako: 

 

Pristanak nije obavezan; ukoliko odbijete, možete nastaviti da koristite Usluge. Ipak, možete dobijati reklame i drugi sadržaj koji nije personalizovan da odražava vaše preferencije. Nezavisno od vašeg pristanka, TCL ima pravo da prikuplja, obrađuje i/ili koristi navedene podatke do granice koju dozvoljava zakon, kao što je navedeno u polisi za zaštitu ličnih podataka.

 

Možete u bilo kom trenutku povući svoj pristanak u odnosu na bilo koje gorenavedenu aktivnost. Možete se protiviti upotrebi vaših ličnih podataka u svrhu marketinga, ispitivanju tržišta, upitnika, i za pružanje personalizovanih Usluga u odnosu na vaše zahteve.

 

 

Kategorije primalaca 

 

Podaci koje TCL treba da prikupi su namenjeni za interne servise odnosa sa mušterijama i biće korišćeni samo u ove svrhe.

 

TCL deli prikupljene lične podakte samo kada koristite Usluge sa navedenim nezavisnim proizvođačima; 

 

Spoljni saradnici koji pružaju svoje usluge, kao što su obrađivači koji pomažu TCL-u da pruži Usluge. 

 

TCL deli vaše lične podatke sa drugim nezavisnim proizvođačima samo kada je to neophodno zbog zakonskih obaveza (npr. pri sarađivanju sa organima reda), ukoliko ste pristali na taj tip deljenja podataka ili ukoliko je objavljivanje obavezano zakonom.

 

 

Zadržavanje podataka

 

Podaci u našoj databazi direktnog marketinga se zadržavaju tri godine od kraja našeg trgovinskog odnosa ili od našeg poslednjeg kontakta sa vama.

 

Podaci potrebni za ispunjenje naših zakonskih obaveza se zadržavaju u skladu sa zakonskim odredbama (uključujući, ali ne ograničavajući se na komercijalni kodeks, građanski kodeks i potrošaki kodeks). 

 

 

Zemlje u kojima će vaši podaci biti obrađivani

 

TCL i/ili neki od navedenih primalaca vaših ličnih podataka mogu se nalaziti izvan evropskog ekonomskog područja (npr.u sledećim zemljama; Kina, Sjedinjene Američke Države i Filipini). 


Stoga, vaši lični podaci mogu biti obrađivani u zemljama koje zvanično ne pružaju adekvatan nivo zaštite podataka prema Regulaciji (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Savetu 27 Aprila 2016 o zaštiti fizičkog lica u odnosu na obradu ličnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka. 

 

TCL garantuje isti nivo zaštite vaših podataka i adekvatan nivo zaštite podataka koji zahtevaju svi zakoni i propisi primenljivi širom Evrope.

 

 

Vaša prava

 

Možete kontaktirati TCL koristeći se dole navedenim kontakt-informacijama kako biste se informisali u vezi vaših ličnih podataka koje TCL obrađuje, i/ili kako biste upotrebili svoje pravo na pristup, prenosivost podataka, ispravljanje, na žalbu, i vaše pravo da date uputstva za upotrebu vaših ličnih podatke nakon smrti.

 

TCL vas povezuje sa  službenim licem za zaštitu podataka koga možete kontaktirati na ovoj adresi. 

 

Imate pravo da uložite žalbu vašoj nadležnoj ličnosti.

 

 

Modifikacije polise za zaštitu ličnih podataka

 

Kako bismo unapredili naše Usluge, možda ćemo biti primorani da ispravimo ovu polisu za zaštitu ličnih podataka, npr. Implementiranjem novih tehnologija ili lansiranjem novih usluga. Obavestićemo vas pre ažuiranja ili unošenja promena u ovu polisu za zaštitu ličnih podataka.