TCL GLOBALNO OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI


Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti stupa na snagu 2023-04-20.

 

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti definiše način na koji kompanija TCL i/ili njeni povezani subjekti i podređena društva (zajednički „TCL”, „mi”, „nas” ili „naš”) štite Podatke o ličnosti koje obrađujemo u vezi sa vama („Podaci o ličnosti”), vrste Podataka o ličnosti koje prikupljamo o vama, šta radimo sa njima, kako ih otkrivamo i koja prava imate u vezi sa obradom Podataka o ličnosti.

Hvala što ste izabrali TCL!

 

KADA SE OVO OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI PRIMENJUJE?

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se primenjuje kada obrađujemo Podatke o ličnosti u slučaju kada pristupate „TCL materijalima” i kada ih koristite, uključujući:

 • TCL veb-sajt (www.tcl.com);
 • TCL pametne TV proizvode;
 • Uređaje brenda SEMP;
 • Uređaje brenda TCL i Alcatel (uključujući telefone, tablet računare, satove, narukvice, nosive uređaje, rutere);
 • TCL pametne aplikacije ili usluge /uključujući TCL nalog, TCL kanal, TCL Home aplikaciju, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV kontrolu, MagiConnect, ChatNow, Pametnu galeriju, Podsetnik, Vreme, Centar za igre, Kontrolu gestova i Daljinske dijagnoze); i
 • druge TCL uređaje, veb-sajtove ili aplikacije navedene u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti.

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se takođe primenjuje na našu obradu Podataka o ličnosti poslovnih kontakata naših klijenata, poslovnih partnera, dobavljača i drugih organizacija sa kojima TCL ima ili razmatra poslovni odnos.

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti možemo redovno ažurirati u skladu sa promenama u načinu prikupljanja i korišćenja Podataka o ličnosti ili promenama primenjivih zakona. Svaka izmena ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti stupa na snagu nakon objavljivanja na našem veb-sajtu na https://www.tcl.com/rs/sr/legal/privacy-notice. Pored toga, možemo vas obaveštavati o izmenama ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti u skladu sa primenjivim zakonima.

 

POSEĆIVANJEM NAŠIH VEB-SAJTOVA, DAVANJEM INFORMACIJA ILI KORIŠĆENJEM TCL MATERIJALA, POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMELI PRAKSE OPISANE U OVOM OBAVEŠTENJU O ZAŠTITI PRIVATNOSTI.

 

Za više informacija, kliknite na neki od odeljaka u nastavku.

 

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA

Vaša privatnost nam je važna. U skladu sa tim, ovde navodimo Podatke o ličnosti koje prikupljamo o vama. Imajte u vidu da, ako ne pružite određene Podatke o ličnosti, kompanija TCL možda neće moći da ostvari određene svrhe navedene u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti te možda nećete moći da koristite određene TCL materijale odnosno da im pristupite.

O vama možemo da prikupljamo ili obrađujemo sledeće Podatke o ličnosti:

 • Informacije koje nam dostavite. To obuhvata informacije o vama koje nam dostavite popunjavanjem obrazaca, unošenjem informacija na našem veb-sajtu, kreiranjem korisničnih naloga ili u komunikaciji sa nama, bilo lično, putem telefona, onlajn, imejlom ili na drugi način, a koje mogu otkriti vaš identitet ili bi mogle da otkriju vaš identitet u zavisnosti od konteksta. Takve informacije obuhvataju, bez ograničenja, sledeće:

o   Lične kontakt informacije: ime, adresu za isporuku, fakturisanje i/ili poslovnu adresu, imejl adresu, broj telefona;

o   Da bismo izvršili svoje pravne obaveze u skladu sa primenjivim zakonima, možemo prikupljati i vaš poreski identifikacioni broj (PIB);

o   Informacije za prijavljivanje: korisničko ime, lozinku, nadimak;

o   Demografske informacije: datum rođenja, pol;

o   Informacije o plaćanju: informacije o debitnoj ili kreditnoj kartici, informacije o banci ili druge platne ili finansijske informacije u vezi sa kupovinom ili transakcijama naših proizvoda ili usluga.

o   Druge informacije o vama kao što su profesionalne informacije ili informacije u vezi sa zaposlenjem (npr. kada učestvujete u našoj anketi), podaci o jeziku, zdravlju i fizičkim aktivnostima, kao što su podaci o fizičkim aktivnostima, uključujući visinu i težinu, telesnu temperaturu, otkucaje srca, podaci o kvalitetu sna, podaci o praćenju hodanja/trčanja/vožnje bicikla (npr. kada koristite povezane usluge TCL nosivih uređaja);

o   Pitanja, žalbe ili povratne informacije o proizvodima i uslugama ili odgovore na upitnike; 

o   Informacije o TCL materijalima koje posedujete i koristite, kao i dokaz da ste ih kupili, kada je primenjivo; i

 • Informacije koje prikupljamo ili generišemo o vama. Možemo automatski da prikupljamo informacije o korišćenju interneta i elektronskim aktivnostima, kao i druge informacije dobijene od uređaja i pregledača koje koristite. To obuhvata, bez ograničenja, sledeće:

o   Detalje o korišćenju TCL materijala;

o   Lokaciju uređaja i vremensku zonu;

o   Detalje o korišćenju proizvoda koje vam dostavljamo, kao što su istorija pregledanja, istorija pretrage i klikovi na stranice, vrsta pregledača, učestalost sesija i druge aktivnosti prilikom korišćenja naših proizvoda i usluga;

o   Identifikatori, uključujući IP adresu, MAC adresu, ID uređaja, ID terminala, serijski broj, IMEI broj, IMSI broj, ID oglašavanja (jedinstveni ID korisnika koji se dodeljuje uređajima u svrhe oglašavanja), model hardvera i drugi identifikatori uređaja ili informacije specifične za uređaj o TCL materijalima;

o   Precizne i približne podatke o geolokaciji koje pruža GPS signal uređaja ili koji se dostavljaju putem obližnjih Wi-Fi pristupnih tačaka i mobilnih repetitora dok koristite određene usluge, a omogućena je funkcija lokacije. U bilo kom trenutku možete da onemogućite prikupljanje podataka o lokaciji u podešavanjima operativnog sistema proizvoda ili aplikaciji, u zavisnosti od toga šta koristite;

o   Informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem i detalje koji se odnose na fizičku formu i informacije o fizičkim aktivnostima (kao što su visina i težina, telesna temperatura, otkucaji srca, kvalitet sna, informacije o praćenju hodanja, trčanja i vožnje bicikla), u meri u kojoj nam takve informacije dostavite ili na drugi način date pristanak za prikupljanje;

o   Evidencije grešaka, kodove grešaka i opise grešaka i druge informacije koje dostavite u vezi sa greškama ili nepravilnostima na koje naiđete u TCL materijalima;

o   Informacije koje prikupljaju određene TCL aplikacije. Na primer, kada koristite TCL nalog na mobilnom telefonu, ova aplikacija uspostavlja vezu sa internetom, traži sistemske dozvole (uključujući dozvole za skladištenje, kameru, internet vezu i kontakte) i prikuplja imejl adresu, lozinku za nalog, ime naloga, pol, zemlju/region, model uređaja, naziv uređaja, verzije aplikacije i operativni sistem mobilnog telefona;

o   Lokaciju na kojoj koristite aplikaciju TCL Connect ili TCL Home da se povežete ili kontrolišete više TCL ili Alcatel uređaja (kao što su pametan uređaji, satovi, narukvice i ruteri), kao i informacije o WiFi ili Bluetooth vezi, lokaciji, TCL nalogu, informacijama o uređaju za telefon i informacije o TCL ili Alcatel uređajima koji se povezuju.

o   Imejl adrese, broj telefona, adresu, broj faksa, istoriju ćaskanja ili snimke telefonskih razgovora između vas i tima korisničke podrške kada vam pružamo postprodajnu podršku; i

o   Druge informacije u skladu sa onim što vam saopštimo prilikom prvog pokretanja određenih aplikacija.

 • Informacije koje dobijamo iz drugih izvora. Možemo da prikupljamo informacije o vama od trećih strana, u skladu sa zakonom. To obuhvata, bez ograničenja, sledeće:

o   Informacije dobijene od društvenih mreža;

o   Informacije dobavljača podataka i usluga za razmenu oglašavanja;

o   Informacije dobijene od drugih dobavljača proizvoda, usluga, veb-sajtova i aplikacija;

o   Informacije u vezi sa uslugama servisa dobijene od mobilnih operatera mobilnih uređaja;

o   Druge komercijalne ili javno dostupne izvore; i

o   Ako učestvujete u programima istraživanja tržišta organizovanim i sponzorisanim od strane/u ime kompanije TCL, takođe možemo prikupljati informacije od nezavisnih veb-sajtova ili društvenih mreža, u skladu sa politikama privatnosti predmetnih veb-sajtova i društvenih mreža.

Takođe možemo prikupljati druge informacije o vama, vašem uređaju ili korišćenju TCL materijala na način koji se saopštava u trenutku prikupljanja i/ili uz vašu saglasnost u skladu sa primenjivim zakonima.

Nećemo namerno prikupljati Podatke o ličnosti od dece ili o deci ispod 13 godina, odnosno ispod minimalnog uzrasta dozvoljenog u odgovarajućoj nadležnosti, bez pojašnjenja da takve informacije treba da se dostavljaju samo uz saglasnost roditelja ili staratelja, ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni. TCL koristi Podatke o ličnosti koji se odnose na decu jedino u meri u kojoj to dozvoljavaju primenjivi zakoni i, ako je to potrebno, samo uz saglasnost roditelja ili staratelja, u skladu sa najboljim interesom deteta. Ako mislite da nam je vaše dete dalo Podatke o ličnosti bez saglasnosti roditelja ili staratelja, obratite nam se na imejl adresu navedenu u odeljku za kontakt u nastavku.

Ako vaše dete koristi naše usluge Učenje za decu ili Režim za decu, TCL porodični sat ili druge TCL proizvode ili usluge za decu, dostavićemo vam zasebnu politiku privatnosti (pogledajte: https://www.tcl.com/global/en/children-privacy-policy/Serbian) koja sadrži više informacija o tome kako štitimo Lične podatke dece.

 

KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti možemo da prikupljamo, skladištimo, obrađujemo ili na drugi način koristimo na sledeće načine i u sledeće svrhe:

 • Za isporuku, aktiviranje, verifikovanje i upravljanje proizvodima i uslugama koje kupite;
 • Za pružanje ažuriranja softvera, usluge održavanja, tehničku podršku i postprodajne usluge za TCL materijale;
 • Da bismo vam pomogli da registrujete TCL nalog i da upravljate njime;
 • Da bismo vam omogućili da preuzimate i kupujete naše proizvode i usluge, kao što su aplikacije i povezani veb-sajtovi i/ili da bismo vam dali pristup aplikacijama trećih strana instaliranim na uređaju;
 • Da bismo obrađivali platne transakcije ili porudžbine za TCL materijale;
 • Da bismo vam slali informacije ili stupali u kontakt sa vama u vezi sa TCL materijalima, na primer, u slučaju da je došlo do promene TCL materijala ili problema sa njima;
 • Da bismo utvrdili, ostvarivali ili branili svoja zakonska prava ili za potrebe sudskih postupaka;
 • U cilju zaštite od prevare i rizika u vezi sa informacionom bezbednošću te sprečavanja istih, kao i radi bezbednosti TCL materijala, na primer, radi verifikovanja naloga i identifikacije, otkrivanja bezbednosnih incidenata i borbe protiv zlonamernih aktivnosti;
 • Da bismo odgovorili na žalbe ili pitanja koja nam uputite u vezi sa TCL materijalima i da bismo branili i ostvarivali svoja zakonska prava;
 • Da bismo personalizovali TCL materijale na vaš zahtev;
 • Da bismo rešavali probleme u vezi sa funkcionalnostima ili druge probleme sa TCL materijalima;
 • Da bismo evaluirali ili razvijali nove funkcionalnosti, tehnologije i poboljšanja novih TCL materijala;
 • Da bismo sprovodili takmičenja, promocije, događaje, istraživanja tržišta i ankete u vezi sa TCL materijalima;
 • Da bismo omogućili interne procese kompanije TCL , kao što su revizija, analiza podataka i istraživanje u cilju poboljšanja proizvoda, usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije sa klijentima;
 • Da bismo se pridržavali svih primenjivih zakona, propisa, direktiva i sudskih odluka, kao i odluka nadležnih organa;
 • Da bismo vam slali informacije o TCL materijalima i učinili te informacije relevantnijim za vas. Možda će nam biti potrebna vaša saglasnost za određene marketinške aktivnosti. Nudimo različite načine za otkazivanje određenih vrsta poruka od nas. Ako želite da otkažete dobijanje marketinških poruka imejlom od nas, možete da kliknete na link „Otkaži pretplatu” koji se nalazi na dnu imejla, a zatim sledite uputstva;
 • Mi i naši partneri za oglašavanje možemo da prikazujemo oglase na nekim proizvodima i uslugama. Ako mi i naši partneri za oglašavanje prikazujemo personalizovano oglašavanje, prethodno ćemo zatražiti vašu saglasnost u skladu sa primenjivim zakonima; i
 • Druge svrhe uz vašu saglasnost i/ili u skladu sa primenjivim zakonima.

Ukoliko se Podaci o ličnosti koje od vas prikupljamo smatraju posebnim kategorijama Podataka o ličnosti ili osetljivim Podacima o ličnosti prema primenjivim zakonima, takve podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti, a saglasnost sa takvim obrađivanjem ubuduće možete da povučete u svakom trenutku. Međutim, imajte na umu da ako to uradite, možda više nećemo moći da vam pružamo određene usluge. Ako odlučite da povučete saglasnost, detaljnije ćemo vas informisati o mogućim posledicama. Ako to dozvoljavaju primenjivi zakoni, možemo da obrađujemo i posebne kategorije Podataka o ličnosti koje ste izričito učinili javnim ili kako bismo utvrdili, ostvarili ili branili zakonska prava.

Odeljak „Odredbe specifične za proizvod” u nastavku sadrži detaljnije informacije o Podacima o ličnosti koje prikupljamo i o svrhama u koje koristimo Podatke o ličnosti, a u vezi sa uslugama pametni TV, MagiConnect, aplikacijom TCL Home, TCL kanalom, TCL Mobile, tabletom i nosivim uređajima.

Ako postupate kao poslovni kontakt organizacije da biste kupili ili koristili TCL materijale u ime organizacije, možemo da prikupljamo vaše ime, adresu za isporuku, fakturisanje i/ili poslovnu adresu, imejl adresu, broj telefona, kao i da koristimo vaše Podatke o ličnosti u meri koja je neophodna za obavljanje redovnih poslovnih operacija, za povezane administrativne svrhe ili druge svrhe navedene iznad u odeljku „Korišćenje podataka o ličnosti”.

 

OTKRIVANJE PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM STRANAMA

Informacije koje nam date, informacije koje prikupljamo ili generišemo o vama odnosno informacije koje prikupimo iz drugih izvora putem povezanih subjekata ili podređenih društava kompanije TCL možemo da otkrivamo u cilju ostvarivanja jedne ili više poslovnih svrha opisanih u nastavku:

 • Da bismo vam dostavili TCL materijale;
 • Za plasiranje proizvoda i usluga povezanih subjekata i/ili podređenih društava kompanije TCL;
 • Da bismo se pridržavali sprovođenja zakona, po potrebi; i
 • Za neku od svrha u koje kompanija TCL obrađuje Podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti.

Podatke o ličnosti koje prikupimo možemo da delimo i sa partnerima kako bismo postigli svrhe navedene u odeljku „Korišćenje Podataka o ličnosti” iznad, uključujući:

 • U slučaju prodaje preduzeća ili imovine kompanije TCL drugoj kompaniji, odnosno spajanja ili drugih značajnih transakcija, Podatke o ličnosti možemo otkriti zbog obaveze postupanja sa dužnom pažnjom i po završetku transakcije;
 • Možemo deliti vaš ID oglašavanja (jedinstveni korisnički ID dodeljen uređajima u svrhe oglašavanja) sa partnerima za oglašavanje kako bi mogli da prikazuju oglase;
 • Ako vam reklamiramo proizvode ili usluge trećih strana, možemo deliti Podatke o ličnosti sa partnerima koji pružaju te proizvode ili usluge trećih strana;
 • Kada date saglasnost za otkrivanje Podataka o ličnosti određenim partnerima;
 • Sa prodavcima koji su nam partneri (na primer, dobavljači usluga za elektronsko skladištenje podataka) i koje angažujemo kao podršku za pružanje usluga i proizvoda vama. Preduzećemo korake koji od takvih prodavaca zahtevaju obradu Podataka o ličnosti u skladu sa odredbama navedenim u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti i u skladu sa obavezama o poverljivosti;
 • Sa poslovnim partnerima koji pružaju proizvode i/ili usluge koje su ugrađene ili isporučene kao komponenta TCL materijala koji vam dostavljamo. Ove treće strane će biti odgovorne za način na koji koriste vaše Podatke o ličnosti u vezi sa svojim uslugama i proizvodima, kao što je opisano u zasebnom obaveštenju o zaštiti privatnosti koje oni obezbeđuju, a koje vam preporučujemo da proverite; i
 • U meri u kojoj to zahteva zakon ili ukoliko imamo obavezu da otkrijemo Podatke o ličnosti kako bismo poštovali zakonsku obavezu, utvrdili, ostvarili ili odbranili svoja zakonska prava i/ili drugo.

Osim otkrivanja Podataka o ličnosti opisanog u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, Podatke o ličnosti možemo da delimo sa trećim stranama kad god vi odobrite takvo deljenje.

Imajte na umu da ako pristupite uslugama trećih strana – kao što su usluge društvenih mreža, alatke za jednokratno prijavljivanje trećih srana, aplikacije trećih strana, mobilne platforme i telekomunikacioni operateri uređaji – putem naših usluga, te usluge trećih strana će možda moći da prikupljaju informacije o vama, uključujući informacije o vašim aktivnostima u vezi sa proizvodima i uslugama, a mogu i da obaveste lica sa kojima ste povezani na uslugama trećih strana o vašem korišćenju proizvoda i usluga, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.

 

LINKOVI TREĆIH STRANA

Naš veb-sajt može da sadrži linkove do sajtova trećih strana, a naši proizvodi takođe mogu sadržati prethodno instalirane aplikacije koje su razvile i kojima upravljaju treće strane. Nismo odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj takvih sajtova i aplikacija. Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti se ne primenjuje na njih. Morate pažljivo pročitati politike privatnosti povezane sa uslugama trećih strana i da, ukoliko je potrebno, stupite u kontakt direktno sa njima.

Pored toga, operateri TCL ili Alcatel mobilnih uređaja takođe mogu prikupljati Podatke o ličnosti u cilju poboljšanja usluga, dijagnostike i u druge svrhe. Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se ne primenjuje na te operatere i ne preuzimamo odgovornost za njihove prakse privatnosti. Treba da se obratite ovim operaterima ako želite više informacija o načinu na koje prikupljaju i obrađuju Podatke o ličnosti.

 

MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI

Kompanija TCL deli Podatke o ličnosti globalno sa kompanijama u okviru svoje korporativne grupe u cilju obavljanja aktivnosti navedenih u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti. Kompanija TCL takođe može zaključiti podugovor o obradi i deljenju Podataka o ličnosti sa trećim stranama koje se nalaze van vaše zemlje. Kada koristite TCL materijale, možemo da prenesemo, skladištimo i obrađujemo vaše informacije u vašoj zemlji prebivališta ili van nje, u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti. Obrada Podataka o ličnosti prema tome može da podleže zakonima drugih zemalja osim vaše.

Kompanija TCL preduzima odgovarajuće korake da osigura da se prenos Podataka o ličnosti obavlja u skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti privatnosti, a posebno da su uspostavljene ugovorne, tehničke i organizacione mere, kao što su, bez ograničenja, Standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija.

 

BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI

Usvojili smo organizacione, fizičke i tehničke bezbednosne mere koje su u skladu sa strukovnim standardima kako bismo zaštitili Podatke o ličnosti koje nam dajete i da bismo sprečili neovlašćen pristup, otkrivanje, korišćenje, izmenu, oštećenje ili gubitak podataka. Preduzećemo razumne i praktične korake kako bismo zaštitili Podatke o ličnosti, uključujući sledeće:

 • Koristićemo SSL i druge tehničke mere kako bismo osigurali šifrovanje za naše usluge i proizvode. Redovno ćemo ispitivati svoje prakse prikupljanja, skladištenja i obrade informacija (uključujući fizičke bezbednosne mere) kako bismo sprečili neovlašćen pristup sistemu.
 • Ovlastićemo svoje zaposlene i osoblje trećih strana da pristupa Podacima o ličnosti na osnovu potrebe za dobijanjem informacija kako bi nam pomogli u obradi Podataka o ličnosti i pružanju usluga. Ovi zaposleni i eksterno osoblje (trećih strana koje mi ovlastimo) podležu ugovornim obavezama o poverljivosti.
 • Bezbednost Podataka o ličnosti nam je izuzetno važna. Nastavićemo da ulažemo napore u zaštitu Podataka o ličnosti i primenjivanje zaštitnih mera, kao što je pružanje zaštite u vidu šifrovanja za skladištenje i prenos informacija, kako bismo sprečili neovlašćen pristup, korišćenje i otkrivanje Podataka o ličnosti.
 • Pažljivo ćemo birati poslovne partnere i dobavljače usluga i primenjivaćemo zahteve za zaštitu Podataka o ličnosti na poslovne ugovore između obe strane.
 • Održavaćemo kurseve obuke o bezbednosti i zaštiti privatnosti, aktivnosti testiranja i publiciteta kako bismo poboljšali svest zaposlenih o značaju zaštite Podataka o ličnosti.

Međutim, neophodno je da razumete da nije moguće garantovati da će bilo koji prenos podataka putem interneta biti 100% bezbedan. Ako dođemo do saznanja o kršenju našeg bezbednosnog sistema, blagovremeno ćemo postupiti u skladu sa primenjivim zakonima.

 

ZADRŽAVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kompanija TCL zadržava Podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je neophodno za potrebe opisane u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti i podaci se brišu nakon isteka razumnog vremenskog roka u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Kompanija TCL zadržava Podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je neophodno za potrebe opisane u odeljku „Korišćenje Podataka o ličnosti”, što se može podudarati sa periodom tokom kojeg kompanija TCL sa vama ima tekući odnos; i
 • Kompanija TCL zadržava Podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je neophodno da se ispune pravne obaveze kojima podleže ili odbrane žalbe uložene protiv nas.

 

VAŠA PRAVA

Zakoni o zaštiti podataka vam mogu garantovati brojna zakonska prava u vezi sa Podacima o ličnosti koji se odnose na vas, a čiji smo nosioci. Zakoni o zaštiti podataka se razlikuju, što znači da ova prava neće biti ista na svim mestima. Možete pogledati Anekse ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti za više detalja o vašim pravima u određenim nadležnostima.

Međutim, svesni smo da vaši Podaci o ličnosti pripadaju samo vama i to vam omogućavate da kontrolišete način na koji ih koristimo. U skladu sa primenjivim zakonom, vaša prava mogu obuhvatati:

 • Pravo na zahtevanje pristupa Podacima o ličnosti koje obrađujemo u vezi sa vama, uključujući pravo na dobijanje informacija o takvim podacima i kopiju istih;
 • Pravo na zahtevanje da ispravimo ili korigujemo Podatke o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni;
 • Pravo na zahtevanje da izbrišemo ili uklonimo Podatke o ličnosti u određenim okolnostima; Imajte u vidu da postoje okolnosti u kojima kada zatražite da uklonimo ili izbrišemo vaše Podatke o ličnosti, imamo zakonsko pravo da ih zadržimo;
 • Ako to dozvoljavaju primenjivi zakoni, imate pravo na ulaganje žalbe nadležnom državnom organu ukoliko smatrate da smo prekršili neko od vaših prava.

Svoja prava možete da ostvarite tako što ćete stupiti u kontakt sa nama pomoću kontakt informacija navedenih u odeljku „Obratite nam se” u nastavku.

Možda ćemo morati da sprovedemo proveru zahteva lica na koje se odnose podaci pre ispunjavanja zahteva i možemo od vas tražiti, na primer, da potvrdite neke podatke koje imamo u vezi sa vama. Podatke o ličnosti koje date u postupku provere zahteva lica na koje se odnose podaci koristićemo samo za proveru identiteta podnosioca zahteva ili ovlašćenja da podnese zahtev.

 

ODREDBE SPECIFIČNE ZA PROIZVOD

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se primenjuje generalno na to kako koristimo Podatke o ličnosti u vezi sa našim proizvodima i uslugama. Takođe možemo obrađivati dodatne Podatke o ličnosti u vezi sa određenim proizvodima ili uslugama.

 

PAMETNI TV

Naši nezavisni partneri i mi prikupljamo Podatke o ličnosti o vašem korišćenju Pametnih TV proizvoda, kao što su naziv i trajanje reprodukovanih video-snimaka, omiljene stavke korisnika, pregledane stranice i vreme provedeno na tim stranicama. To radimo kako bismo bolje razumeli način na koji naši korisnici koriste proizvod i kako bismo osigurali da možemo da nastavimo da poboljšavamo i prilagođavamo svoje usluge.

Možemo da prikupljamo Podatke o ličnosti kada koristite kameru ili mikrofon Pametnih TV proizvoda. Na primer, kada koristite kameru (bilo ugrađenu il eksternu kameru Pametnih TV proizvoda) za obavljanje video ćaskanja uživo na aplikaciji ChatNow, kako bismo pružili usluge ćaskanja uživo, možemo prikupljati podatke o TCL nalogu, istoriji video i audio ćaskanja, podacima za podršku radi rešavanja problema i povratnim informacijama u vezi sa korišćenjem usluga.

Možemo prikupljati dodatne Podatke o ličnosti da bismo izvršili daljinsku dijagnostiku problema sa Pametnim TV proizvodima. Na primer, ako ste dali saglasnost, možemo da prikupljamo snimke ekrana i informacije u realnom vremenu u vezi sa podacima koji se skladište na Pametnim TV proizvodima. Tako osiguravamo da će problemi sa Pametnim TV proizvodima biti rešeni na najefikasniji način.

Pametni TV proizvodi snimaju podatke funkcije glasovnog pomoćnika Amazon Alexa ili Google Action na Pametnim TV proizvodima. Te informacije uključuju opis uređaja, vaš glas, Skill Token i Glasovnu komandu. Kada koristite funkciju glasovnog pomoćnika, glasovne podatke obrađuje Google ili Amazon. Podaci se direktno prenose Google-u ili Amazon-u. Pogledajte Google ili Amazon obaveštenja o zaštiti privatnosti za informacije o daljoj obradi Podataka o ličnosti koju vrše ove kompanije.

Naši nezavisni partneri za oglašavanje mogu koristiti automatsko prepoznavanje sadržaja (ACR) i druge tehnologije za prikupljanje informacija o gledanju i korišćenju TV-a radi kreiranja profila korisnika i određivanja personalizovanog oglašavanja koje će se prikazivati na vašim uređajima. Možete da kontrolišete da li ćete nam dozvoliti da aktiviramo prikupljanje podataka putem ACR-a tako što ćete pratiti postupak naveden na stranici sa podešavanjima Pametnog TV-a.

 

MagiConnect

Naši nezavisni partneri i mi prikupljamo detalje o vašem korišćenju aplikacije MagiConnect, uključujući količinu korišćenja aplikacije MagiConnect (koja se meri brojem klikova), kao i usluge koje izaberete preko aplikacije MagiConnect. To radimo kako bismo bolje razumeli vaše korišćenje aplikacije MagiConnect i da bismo prilagodili izgled aplikacije vašim potrebama.

 

TCL HOME

Naši nezavisni partneri i mi prikupljamo detalje o vašem korišćenju aplikacije TCL Home, uključujući količinu korišćenja aplikacije TCL Home, informacije koje ste dali putem ćaskanja uživo i usluge koje izaberete preko aplikacije TCL Home. To radimo kako bismo bolje razumeli vaše korišćenje aplikacije TCL Home i da bismo poboljšali usluge i prilagodili izgled aplikacije vašim potrebama.

Da bismo vam pružili usluge koje vam omogućavaju da se povežete sa više TCL uređaja i uređajima drugih proizvođača koje imate, kao i da upravljate njima, naši nezavisni partneri i mi takođe prikupljamo sledeće informacije o vama: WiFi ili Bluetooth informacije, lokaciju, TCL nalog, informacije o uređaju telefona i informacije o TCL uređajima koji se povezuju.

 

TCL KANAL

TCL kanal korisnicima omogućava pretragu sadržaja koji je dostupan na TCL kanalu pokretanjem funkcije kontrole glasom na Roku TV-u. Kada koristite funkciju kontrola glasom, glasovne podatke obrađuje direktno Roku TV. Pogledajte obaveštenja o zaštiti privatnosti kompanije Roku TV za informacije o daljoj obradi glasovnih podataka.

Možemo da prikupljamo i obrađujemo podatke u vezi sa Roku TV ili TCL uređajem koji imate (npr. model uređaja, jedinstveni identifikator uređaja, brend, MAC adresa, verzija operativnog sistema Roku, region, IP adresa, verzija aplikacije), kao i u vezi sa vašim korišćenjem TCL kanala (npr. evidencija o klikovima i istorija pregledanja). Možemo angažovati nezavisne obrađivače da analiziraju takve podatke i sastave profile o vašem korišćenju i željenim opcijama. To radimo kako bismo bolje razumeli način na koji korisnici koriste TCL kanal i da bismo vam davali preporuke za drugi sadržaj koji bi vas mogao zanimati.

 

TCL mobilni uređaji, tablet i nosivi uređaji

Možemo da prikupljamo i obrađujemo posebne kategorije Podataka o ličnosti, kao što su biometrijski podaci i podaci o zdravlju kada koristite određene aplikacije na TCL mobilnom uređaju, tabletu ili nosivom uređaju. Ovi podaci su neophodni za funkcije ovih aplikacija koje se odnose na zdravlje. Obrađujemo posebne kategorije Podataka o ličnosti na osnovu izričite saglasnosti. Možete da povučete saglasnost za navedenu obradu u svakom trenutku, sa budućim dejstvom. Međutim, imajte na umu da ako to uradite, možda više nećemo moći da vam pružamo određene usluge. Ako odlučite da povučete saglasnost, detaljnije ćemo vas informisati o mogućim posledicama;

Možemo da prikupljamo i obrađujemo podatke i informacije o evidenciji uređaja, uključujući URL upućivača, IP adrese i detalje o korišćenju našeg veb-sajta, klaud usluge, prodavnicu aplikacija, istoriju pregledanja, upite za pretragu, tip pregledača i učestalost sesija, pored jedinstvenih identifikatora uređaja;

Neki TCL mobilni uređaji spadaju u brend Alcatel, ali ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se odnosi i na te uređaje.

 

KORIŠĆENJE KOLAČIĆA

Naši nezavisni partneri za oglašavanje i analitiku i mi koristimo „kolačiće” i slične veb-tehnologije, uključujući piksel oznake ili veb-svetionike („alatke za automatsko prikupljanje”) kako bismo podržavali određene funkcije TCL naloga, pametnog TV-a i druge veb-sajtove i aplikacije kojima upravljamo. Alatke za automatsko prikupljanje su elementi koda koji se primenjuju na vašem uređaju. Alatke za automatsko prikupljanje omogućavaju veb-sajtu da prepozna pregledač ili uređaj kada posetite TCL veb-sajt/aplikaciju ili kada se vratite na TCL veb-sajt/aplikaciju. Dodatne detalje o kolačićima koje koristimo potražite u našoj Politici o kolačićima, koja se nalazi ovde: https://www.tcl.com/global/en/legal/privacy-notice[2]

Koristimo dve vrste alatki za automatsko prikupljanje: „kolačiće sesije” i „trajne kolačiće”.

Kolačić sesije ističe kada zatvorite pregledač. Kolačić sesije vas identifikuje tokom sesije pregledanja tako što dodeljuje nasumično generisan jedinstveni identifikacioni broj vašem uređaju. Kolačiće sesije koristimo:

 • Kako bismo mogli da vam pružamo proizvode i usluge i da upravljamo transakcijama. Na primer, možemo da primenimo kolačić da bismo zapamtili koje stavke ste sačuvali u onlajn korpi za kupovinu; i
 • Za određene potrebe upravljanja sadržajem i uređivanja.

Trajni kolačići ne ističu kada zatvorite pregledač. Trajne kolačiće koristimo:

 • Da zabeležimo kada je posetilac prijavljen na TCL nalog;
 • Da zabeležimo kada posetilac TCL naloga ili drugog TCL veb-sajta/aplikacije daje saglasnost za korišćenje kolačića, ako je primenjivo;
 • Za potrebe performansi i dizajna. Na primer, možemo da koristimo kolačiće da pratimo koji delovi veb-sajtova ili aplikacija su popularni i da utvrdimo kako da poboljšamo njihovu funkcionalnost;
 • Da poboljšamo korisnički doživljaj i da personalizujemo ono što vidite. Na primer, možemo da koristimo kolačiće za beleženje željenih opcija korisnika i da osiguramo da se korisnicima prikazuje relevantniji sadržaj veb-sajta/aplikacije (uključujući sadržaj oglašavanje);
 • Da bismo mi i nezavisni partneri sa kojima sarađujemo mogli da prikazujemo oglase ili prilagođavamo marketinške poruke koje ste pristali da primate. Na primer, možemo da koristimo kolačiće za beleženje proizvoda i usluga koje kupujete ili za koje se interesujete i da koristimo nezavisne usluge kako bismo omogućili prikazivanje relevantnih oglasa na našem i drugim veb-sajtovima/aplikacijama na osnovu tih informacija; i
 • Za određene potrebe upravljanja sadržajem i uređivanja.

 

Kako da upravljate alatkama za automatsko prikupljanje

Ako ne želite da dobijate kolačiće, možete da podesite pregledač da odbija kolačiće ili da vas upozori kada se kolačić postavi na uređaj. Možete i da izbrišete kolačiće čim napustite TCL nalog ili drugi TCL veb-sajt/aplikaciju. Iako ne morate da prihvatite kolačiće kada posećujete TCL nalog, ukoliko podesite pregledač da dobija kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije i funkcionalnosti TCL naloga ili druge TCL veb-sajtove/aplikacije.

Na primer, odeljak Pomoć na traci sa alatkama kod većine veb-pregledača će vam reći kako da sprečite da pregledač prihvata nove kolačiće, kako da podesite da vas pregledač obaveštava kada se pojave nove alatke za automatsko prikupljanje i kako da u potpunosti onemogućite alatke za automatsko prikupljanje. Kada je reč o popularnim pregledačima, možete da pronađete više informacija tako što ćete kliknuti na sledeće relevantne linkove: Google ChromeMicrosoft EdgeMozilla FirefoxMicrosoft Internet ExplorerOpera i Apple Safari.

Ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni, kada prvi put posetite naš veb-sajt/aplikaciju prikazaćemo vam baner o kolačićima koji će sadržati informacije o vrsti alatki za automatsko prikupljanje koju koristimo i koji će vam tražiti saglasnost za neke alatke za automatsko prikupljanje koje koristimo.

 

Podaci o ličnosti prikupljeni pomoću alatki za automatsko prikupljanje

Podatke o ličnosti prikupljene pomoću alatki za automatsko prikupljanje koristimo u svrhe navedene iznad (uključujući odeljak „Korišćenje Podataka o ličnosti”). U slučaju kolačića za čiju primenu vam tražimo saglasnost, takođe se oslanjamo na saglasnost kao na pravni osnov za obradu Podataka o ličnosti prikupljenih pomoću tih kolačića.

Za korisnike u SAD, Inicijativa za oglašavanje na mreži (Network Advertising Initiative) takođe nudi način za onemogućavanje brojnih kolačića za oglašavanje. Posetite https://www.networkadvertising.org da saznate više. Imajte u vidu da onemogućavanje ne znači da vam se više neće prikazivati onlajn oglašavanje. To znači da kompanija ili kompanije koje ste onemogućili više neće moći da prikazuju oglase prilagođene vašim preferencijama i načinu korišćenja.

Naš veb-sajt trenutno ne prepoznaje automatske signale pregledača u vezi sa mehanizmima praćenja, koji mogu uključujivati uputstva „Ne prati”.

 

KONTAKT

Ako su vam potrebne dodatne informacije o prikupljanju, korišćenju, otkrivanju, prenosu ili obradi Podataka o ličnosti ili ostvarivanju prava navedenih iznad, obratite nam se putem kanala navedenih u nastavku.

Za stanovnike Evropskog ekonomskog prostora i UK, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka slanjem imejla na privacy_dpo@tcl.com.

Za korisnike u Indiji, naš službenik za pritužbe u Indiji je Sudhansu Sahu. Možete mu se obratiti na privacyqueryindia@tcl.com.

Za korisnike u Sjedinjenim Državama, podređena društva kompanije TCL su TTE Techonology, Inc. i TCT Mobile Inc. a njihove adrese i kontakt podaci su navedeni u nastavku:

TTE Technology, Inc. (za TCL TV i usluge)

189 Technology Drive

Irvine, CA 92618
Pošaljite nam imejl na consumerdata@tcl.com ili pozovite besplatni broj +1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (za TCL mobilne telefone/tablete/nosive uređaje i usluge)

189 Technology Drive
Irvine, CA 92618

Pošaljite nam imejl na privacy.na@tcl.com ili pozovite besplatni broj +1-855-368-0829

Za korisnike u Brazilu, našem službeniku za zaštitu podataka se možete obratiti slanjem imejla na privacidade@semptcl.com.br ili pozivom na broj +55 (11) 3004-7570.

Više kontakt informacija o podređenim društvima, kancelariji ili predstavniku kompanije TCL u vašoj zemlji ili regionu potražite na našoj stranici za kontakt[3] : https://www.tcl.com/choose-country.html.

Ako imate nerešeni problem u vezi sa privatnošću ili korišćenjem podataka na koji nismo adekvatno odgovorili, obratite se našem nezavisnom dobavljaču usluga rešavanja sporova u SAD (besplatno) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe