Изаберите другу земљу да бисте добили услугу

Globalno obaveštenje o privatnosti kompanije TCL

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti je na snazi od 20. decembra 2021.

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti definiše kako TCL i/ili njegove povezane kompanije i ogranci (zajednički „TCL“ ili „mi“) štitimo lične podatke koje obrađujemo u vezi sa vama (vaši „lični podaci“), koje vrste ličnih podataka o vama prikupljamo, šta sa njima radimo, kako ih obelodanjujemo i koja prava imate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

 

Hvala vam što ste izabrali TCL!

 

KADA SE PRIMENJUJE OVO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI?

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti primenjuje se kada obrađujemo vaše lične podatke kao rezultat vašeg pristupa i upotrebe TCL veb stranice (www.tcl.com), TCL smart TV proizvoda, uređaja sa oznakom SEMP, TCL aplikacija za smart usluge (uključujući TCL nalog, TCL Kanal, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Galeriju, Podsetnik, Vreme, Centar za igrice, Kontrolu gestovima i Daljinsku dijagnostiku), i drugih TCL uređaja, veb stranica ili aplikacija koje se odnose na ovo Obaveštenje o privatnosti (zajednički „TCL Materijali“).

 

Pogledajte [Politika privatnosti za komunikaciju TCL] za konkretnije informacije o tome kako obrađujemo vaše lične podatke kada pristupate i koristite Alcatel veb stranice (uključujući www.alcatelmobile.com), telefone sa oznakom TCL i Alcatel, tablete, satove, narukvice, uređaje za nošenje, rutere i druge aplikacije ili usluge koje pruža kompanija TCL Communication Technology Holdings Limited.

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti odnosi se i na našu obradu ličnih podataka poslovnih kontakata unutar naših klijenata, poslovnih partnera, dobavljača i drugih organizacija sa kojima kompanija TCL ima ili razmatra poslovni odnos.

 

TRUSTe

 

Da biste saznali više, kliknite na bilo koji odeljak u nastavku:

 

·  lični podaci koje PRIKUPLJAMO O VAMA

 

·  KORIŠĆENJE VAŠIH ličnih podataka

 

·  OBELODANJIVANJE VAŠIH ličnih podataka TREĆIM LICIMA

 

·  LINKOVI TREĆE STRANE

 

·  MEĐUNARODNI TRANSFER ličnih podataka

 

·  BEZBEDNOST VAŠIH ličnih podataka

 

·  ZADRŽAVANJE VAŠIH ličnih podataka

 

·  VAŠA PRAVA

 

·  POSEBNI USLOVI PROIZVODA

 

·  UPOTREBA KOLAČIĆA

 

·  KONTAKTIRAJTE NAS

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti možemo ažurirati tako da odražava izmene u načinu na koji redovno prikupljamo i koristimo vaše lične podatke ili izmene važećih zakona. Svako ažuriranje ovog Obaveštenja o privatnosti stupa na snagu nakon objavljivanja na našoj veb stranici https://www.tcl.com/rs/sr Pored toga, možemo vas obavestiti radi informisanja o izmenama ovog Obaveštenja o privatnosti ako to zahtevaju važeći zakoni.

 

POSEĆUJUĆI NAŠE VEB STRANICE, PRUŽAJUĆI VAŠE PODATKE ILI KORISTEĆI TCL MATERIJALE, POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMELI POSTUPKE OPISANE U OVOM OBAVEŠTENJU O PRIVATNOSTI.

 

lični podaci koje PRIKUPLJAMO O VAMA

 

Vaša privatnost nam je važna, i zato ovde objašnjavamo koje vaše lične podatke prikupljamo. Imajte u vidu da ako ne navedete određene lične podatke, kompanija TCL možda neće moći da ispuni neke ciljeve navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti i možda nećete moći da koristite ili pristupite određenim TCL Materijalima.

 

Možemo prikupljati i obrađivati sledeće lične podatke o vama:

 

Informacije koje nam pružate. To uključuje informacije o vama koje nam dajete popunjavanjem obrazaca, unošenjem podataka na našu veb stranicu, kreiranjem korisničkih naloga ili komunikacijom s nama, bilo licem u lice, telefonom, internetom, imejlom ili na neki drugi način, koje mogu da vas identifikuju ili utvrde vaš identitet u zavisnosti od konteksta. Ove informacije uključuju, bez ograničenja, sledeće:

 

o Lične podatke za kontakt: vaše ime, dostavnu i adresu za naplatu, imejl adresu, broj telefona;

 

o Radi usaglašavanja s našim zakonskim obavezama propisanih važećim zakonima, možemo prikupiti i vaš poreski broj obveznika (PIB);

 

o Informacije kod prijavljivanja: korisničko ime, lozinka, nadimak;

 

o Demografske informacije: datum rođenja, pol;

 

o Podatke o plaćanju: podaci o vašoj debitnoj ili kreditnoj kartici, bankovni detalji ili druge informacije o uplati i finansijama;

 

o Druge informacije o vama, poput vašeg zanimanja (npr. kada učestvujete u našoj anketi), podaci o jeziku, zdravlju i primeni podataka; i

 

o Informacije o TCL Materijalima koje posedujete i koristite, kao i dokaz da ste ih kupili, kada je to primenljivo.

 

Podaci koje prikupljamo ili generišemo o vama.

 

Prikupljamo onlajn i elektronske aktivnosti, a druge informacije automatski prikupljamo sa uređaja i pretraživača koje koristite. To uključuje, bez ograničenja, sledeće:

 

o Detalje o vašoj upotrebi TCL Materijala;

 

o Lokaciju vašeg uređaja i vremensku zonu;

 

o Detalje o vašoj upotrebi proizvoda kojeg vam isporučujemo, poput istorije pregledanja, istorije pretraživanja, klikova na stranici i vaših aktivnosti prilikom korišćenja naših proizvoda ili usluga (npr. možemo ih prikupiti sa aplikacije koristeći vreme kada koristite TCL Kanal);

 

o IP adresu, MAC adresu, ID uređaja, ID terminala, serijski broj, IMEI broj, IMSI broj, ID oglašavanja (jedinstveni korisnički ID dodeljen vašim uređajima u reklamne svrhe), i sve druge identifikatore uređaja ili informacije specifične za uređaj o vašim TCL Materijalima; informacije o geolokaciji koje pruža GPS signal vašeg uređaja ili se prenose preko obližnjih Vaj-Faj pristupnih tačaka i mobilnih predajnika dok koristite određene usluge i omogućavate funkciju lokacije;

 

o Evidencije grešaka, kodove grešaka i opise grešaka i druge informacije koje pružate u vezi sa greškama ili iskustvom sa bilo kojim od vaših TCL Materijala; i

 

o Tamo gde vam pružamo usluge nakon prodaje, vaše imejlove, telefonski broj, adresu, broj faksa, istoriju četovanja ili snimke telefonskih razgovora između vas i našeg osoblja za podršku.

 

Informacije do kojih dolazimo iz drugih izvora.

 

Informacije o vama možemo prikupljati od trećih lica. To uključuje, bez ograničenja, sledeće:

 

o Informacije preko mreža društvenih medija;

 

o Informacije dobijene od drugih dobavljača proizvoda, usluga, veb stranica i aplikacija;

 

o Informacije od drugih komercijalnih ili javno dostupnih izvora (koje zakon dozvoljava); i

 

o Ako učestvujete u programima istraživanja tržišta koji su organizovani i/ili sponzorisani od strane/u ime kompanije TCL; takođe možemo prikupljati informacije sa veb stranica treće strane ili mreža društvenih medija, u skladu sa politikom privatnosti datih veb stranica i mreža društvenih medija.

 

Takođe možemo prikupljati druge informacije o vama, vašem uređaju ili upotrebi TCL Materijala na način koji je predočen u trenutku prikupljanja i/ili uz vašu saglasnost u skladu sa važećim zakonima.

 

Ne prikupljamo ciljano bilo kakve lične podatke od ili o deci mlađoj od 13 godina, ili minimalne starosti koje vaši sudski organi dozvoljavaju a da pritom ne stavimo jasno do znanja da takve informacije treba pružiti samo uz pristanak roditelja ili staratelja, ako to zahtevaju važeći zakoni. Ako verujete da nam je vaše dete dostavilo svoje lične podatke bez pristanka roditelja ili staratelja, kontaktirajte nas putem imejl adrese koja je navedena u odeljku Kontaktirajte nas, u nastavku. TCL će koristiti lične podatke koji se odnose na decu ili od dece samo ukoliko to dozvoljavaju važeći zakoni i ako se tako zahteva, samo uz pristanak roditelja ili staratelja. Ako vaše dete koristi naše Kids Learning ili Kids Mode usluge, TCL Family watch ili druge TCL proizvode ili usluge za decu, dostavićemo vam posebno obaveštenje o privatnosti sa više detalja o tome kako štitimo lične podatke dece.

 

KORIŠĆENJE ličnih podataka

 

Vaše lične podatke možemo prikupljati, čuvati, obrađivati ili koristiti na bilo koji drugi način na sledeće načine i u sledeće svrhe:

 

·   Radi isporuke, aktiviranja, potvrđivanja i upravljanja našim proizvodima i uslugama koje ste kupili;

 

·   Radi pružanja ažuriranja softvera, usluga održavanja, tehničke podrške i usluga nakon prodaje TCL Materijala;

 

·   Radi pomoći da se registrujete i upravljate svojim TCL nalogom;

 

·   Da vam omogućimo preuzimanje i kupovinu naših proizvoda i usluga kao što su naše aplikacije i povezane veb stranice i/ili da vam omogućimo pristup aplikacijama treće strane instaliranim na uređaju;

 

·   Za obradu platnih transakcija ili porudžbina za TCL Materijale;

 

·   Kako bismo vas kontaktirali u vezi sa TCL Materijalima, na primer, u slučaju da su se neki TCL Materijali promenili ili su problematični;

 

·   Da bismo uspostavili, ostvarili ili zaštitili svoja zakonska prava ili u svrhu pravnog postupka;

 

·   Da bismo zaštitili i sprečili prevare i rizike po bezbednost informacija, kao i da bismo zaštitili TCL Materijale, kao što su potvrđivanje vaših naloga i identifikacija, obelodanjivanje bezbednosnih incidenata i suzbijanje zlonamernih aktivnosti;

 

·   Da bismo reagovali na bilo kakve žalbe ili pitanja koja biste mogli pokrenuti u vezi sa TCL Materijalima, i da bismo zaštitili i ostvarili naša zakonska prava;

 

·   Radi personalizacije TCL Materijala na vaš zahtev;

 

·   Za rešavanje problema sa funkcionalnošću ili drugim problemima sa TCL Materijalima;

 

·   Radi ocenjivanja i razvijanja novih funkcionalnosti, tehnologija i poboljšanja na TCL Materijalima;

 

·   Radi upravljanja takmičenjima, promocijama, događajima, istraživanjima tržišta, i anketa u vezi sa TCL Materijalima;

 

·   Radi olakšavanja internih potreba kompanije TCL, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanje radi poboljšanja naših proizvoda, usluga, korisničkog iskustva, i komunikacije sa klijentima;

 

·   Radi pridržavanja svih važećih zakona, propisa, direktiva i sudskih odluka, kao i odluka nadležnih organa;

 

·   Kako bismo vam poslali informacije o TCL Materijalima i pomogli da vam te informacije budu od većeg značaja. Možda će nam trebati vaša saglasnost za određene marketinške aktivnosti. Nudimo vam razne načine da onemogućite primanje određenih saopštenja od nas. Ako želite da onemogućite primanje marketinških komunikacija putem imejla od nas, možete kliknuti na link „Unsubscribe“ koja se nalazi na dnu imejla i slediti uputstva;

 

·   Radi prikaza personalizovanog oglašavanja naših proizvoda i usluga na veb stranici kompanije TCL i prikaza nepersonalizovanog oglašavanja na drugim TCL Materijalima. Naši partneri za oglašavanje takođe mogu prikazivati nepersonalizovano oglašavanje na nekim našim proizvodima ili uslugama. Ako oni budu prikazivali personalizovano oglašavanje, tražićemo vašu izričitu prethodnu saglasnost u skladu sa važećim zakonima; i

 

·   Ostale potrebe uz vašu saglasnost.

 

U obimu u kojem se lični podaci koje prikupljamo o vama smatraju posebnim kategorijama ličnih podataka ili osetljivih ličnih podataka prema važećim zakonima, mi ih obrađujemo na osnovu vašeg izričitog pristanka a vi u bilo kom trenutku možete povući svoju saglasnost na takvu obradu. Međutim, treba da imate u vidu da ako to odlučite, možda nećemo moći da vam pružimo određene usluge. Ako odlučite da povučete saglasnost, dodatno ćemo vas informisati o mogućim posledicama. Ako je to dozvoljeno važećim zakonima, takođe možemo da obrađujemo posebne kategorije ličnih podataka koje ste izričito objavili ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili zaštite zakonskih prava.

 

Odeljak „Uslovi specifični za proizvod“ vam u nastavku pruža detaljnije informacije o ličnim podacima koje prikupljamo i potrebe u koje koristimo lične podatke u vezi sa TCL smart TV-om, MagiConnect-om, aplikacijom TCL Home i TCL Kanalom.

 

Ako nastupate kao poslovni kontakt vaše organizacije za kupovinu ili upotrebu TCL Materijala u ime vaše organizacije, možemo prikupiti vaše ime, dostavnu i adresu za naplatu i/ili poslovnu adresu, imejl adresu, broj telefona i koristiti vaše lične podatke u obimu neophodnom za obavljanje uobičajenih poslovnih aktivnosti, u povezane administrativne potrebe ili u druge svrhe navedene u odeljku „Korišćenje ličnih podataka“.

 

OBELODANJIVANJE VAŠIH ličnih podataka TREĆIM LICIMA

 

Ne prodajemo ili na bilo koji drugi način obelodanjujemo lične podatke koje ste nam dostavili, osim na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti, koje vam je prezentovano u vreme prikupljanja podataka ili opisano u bilo kom zasebnom obaveštenju o privatnosti, po potrebi.

 

Vaše lične podatke možemo obelodaniti povezanim kompanijama i ograncima TCL-a u jednoj ili više dole navedenih okolnosti:

 

·   Da biste nam pomogli da vam obezbedimo TCL Materijale;

 

·   Tamo gde plasiramo proizvode i usluge koje pružaju povezane kompanije TCL-a i/ili ogranci TCL-a; i

 

·   Za neku od potreba za koje kompanija TCL obrađuje vaše lične podatke na osnovu ovog Obaveštenja o privatnosti.

 

·   Takođe možemo da podelimo vaše lične podatke sa trećim licima kako bismo ispunili svrhe pomenute u ranijem odeljku „KORIŠĆENJE ličnih podataka“, uključujući:

 

·   U slučaju prodaje bilo koje poslovnice ili imovine TCL-a drugoj kompaniji, spajanja ili drugih transakcija od značaja, možemo obelodaniti vaše lične podatke u svrhu dubinske analize i po završetku transakcije;

 

·   Možemo da podelimo vaš ID oglašavanja (jedinstveni korisnički ID dodeljen vašim uređajima u reklamne svrhe) s našim partnerima za oglašavanje kako bi oni prikazali nepersonalizovano oglašavanje;

 

·   Ako vam plasiramo proizvode ili usluge treće strane, vaše lične podatke možemo deliti sa tim trećim licima;

 

·   Kada date saglasnost za obelodanjivanje svojih ličnih podataka određenoj i identifikovanoj trećoj strani ili kategoriji trećih lica;

 

·   Agentima ili ugovaračima treće strane (npr., dobavljačima naših usluga za elektronsko čuvanje podataka) koje angažujemo da nas podrže u pružanju naših usluga i proizvoda vama. Preduzećemo korake da zahtevamo od datih trećih strana da obrađuju vaše lične podatke u skladu sa odredbama navedenim u ovom Obaveštenju o privatnosti i na osnovu obaveze poverljivosti;

 

·   Poslovnim partnerima koji pružaju proizvode i/ili usluge koje su integrisane ili služe kao komponenta TCL Materijala koje vam pružamo. Ove treće strane biće odgovorne za način na koji koriste vaše lične podatke u vezi sa njihovim uslugama i proizvodima, što je opisano u zasebnom obaveštenju o privatnosti kojeg su one obezbedile, a koje vas podstiče da ga potvrdite; i

 

·   U obimu koji to zahteva zakon ili ako smo dužni da obelodanimo vaše lične podatke kako bismo ispunili svaku zakonsku obavezu, uspostavili, ostvarili ili zaštitili svoja zakonska prava i/ili prava treće strane.

 

Pored obelodanjivanja ličnih podataka navedenih u ovom Obaveštenju o privatnosti, vaše lične podatke možemo podeliti sa trećim licima kad god odobrite deljenje istih.

 

Imajte u vidu da ako pristupite uslugama treće strane - poput usluga društvenih medija, jednokratnog prijavljivanja za alate treće strane, aplikacija treće strane, mobilnih platformi i telekomunikacionih operatera vaših uređaja - putem naših usluga, ove usluge treće strane mogu da prikupljaju informacije o vama, uključujući informacije o vašim aktivnostima za proizvode i usluge, i mogu da obaveste vaše veze za usluge treće strane o vašoj upotrebi proizvoda i usluga, u skladu sa sopstvenim politikama privatnosti.

 

LINKOVI TREĆE STRANE

 

Naša veb stranica može da sadrži linkove do veb stranica treće strane. Nismo odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj takvih drugih veb stranica, i ovo Obaveštenje o privatnosti se na njih ne odnosi. Morate pažljivo pročitati politike privatnosti povezane sa uslugama trećih strana, kontaktirajući direktno te strane u slučaju potrebe.

 

MEĐUNARODNI TRANSFER ličnih podataka

 

Kompanija TCL deli vaše lične podatke na globalnom nivou sa kompanijama iz korporativne grupe radi obavljanja aktivnosti navedenih u ovom Obaveštenju o privatnosti. Kompanija TCL takođe može da podugovara obradu ili deljenje vaših ličnih podataka sa trećim licima lociranim izvan vaše zemlje. Kada koristite TCL Materijal, možemo prenositi, čuvati i obrađivati vaše podatke unutar i izvan vaše države prebivališta, u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Shodno tome, obrada vaših ličnih podataka može biti predmet zakona koji nisu zakoni vaše zemlje.

 

Kompanija TCL preduzima odgovarajuće korake kako bi osigurala da se transfer ličnih podataka vrši u skladu sa važećim zakonima o privatnosti i, posebno, da će biti na snazi ugovorne, tehničke i organizacione mere, kao što su, bez ograničenja, Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije.

 

BEZBEDNOST VAŠIH ličnih podataka

 

Usvojili smo organizacione, fizičke i tehničke mere bezbednosti koje su u skladu sa industrijskim standardima radi zaštite ličnih podataka koje pružate, i sprečavanja neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, upotrebe, izmene, oštećenja ili gubitka podataka. Preduzećemo razumne i praktične korake da zaštitimo vaše lične podatke, uključujući sledeće:

 

·   Koristićemo SSL i druge tehničke mere kako bismo osigurali šifrovanje naših usluga i proizvoda. Redovno ćemo preispitivati našu praksu prikupljanja, čuvanja i obrade podataka (uključujući mere fizičke bezbednosti) kako bismo sprečili neovlašćen pristup sistemu.

 

·   Ovlastićemo naše zaposlene i osoblje trećih lica da pristupaju vašim ličnim podacima na bazi potrebe, kako bi nam pomogli u obradi vaših ličnih podataka i pružanju usluga vama. Ovi zaposleni i spoljno osoblje (trećih lica koje smo mi ovlastili) podležu ugovornim obavezama poverljivosti.

 

·   Bezbednost vaših ličnih podataka izuzetno nam je važna. Nastavićemo sa našim naporima da zaštitimo vaše lične podatke i primenimo zaštitne mere kao što je obezbeđivanje zaštite putem šifrovanja za čuvanje i transfer podataka, kako bismo sprečili neovlašćeni pristup, upotrebu ili obelodanjivanje vaših ličnih podataka.

 

·   Obazrivo ćemo birati poslovne partnere i dobavljače usluga i primeniti zahteve za zaštitu ličnih podataka u poslovne ugovore između obe strane.

 

·   Sprovodićemo kurseve obuke za bezbednost i zaštitu privatnosti, testiranja i reklamne aktivnosti kako bismo poboljšali svest zaposlenih o važnosti zaštite ličnih podataka.

 

Međutim, imajte u vidu da nijedan transfer podataka putem Interneta ne može garantovati bezbednost od 100%. Ako saznamo za bilo kakvo narušavanje našeg sistema bezbednosti, postupićemo blagovremeno u skladu sa svim važećim zakonima.

 

ZADRŽAVANJE ličnih podataka

 

TCL zadržava vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe opisane u ovoj Politici privatnosti i oni će biti izbrisani nakon razumnog vremena u skladu sa sledećim kriterijumima:

 

·   Kompanija TCL zadržava vaše lične podatke sve dok su im potrebni za svrhe pomenute u odeljku „KORIŠĆENJE ličnih podataka“, što se može podudarati sa periodom tokom kojeg TCL ima tekući odnos sa vama; i

 

·   Kompanija TCL zadržava vaše lične podatke sve dok je na to obavezuju zakoni kojima podleže, ili radi zaštite od tužbi podnetih protiv nas.

 

VAŠA PRAVA

 

Zakoni o zaštiti podataka mogu vam dati određena zakonska prava u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Nisu svi zakoni o zaštiti podataka isti, pa se sva takva prava ne primenjuju u svim državama. Možete pogledati Priloge ovog Obaveštenja o privatnosti za više detalja o svojim pravima u određenim jurisdikcijama.

 

Ipak, mi priznajemo da vaši lični podaci pripadaju samo vama i to vam omogućava da kontrolišete kako ih koristimo. Vaša prava mogu da obuhvate:

 

·   Pravo na zahtev za pristup ličnim podacima koje obrađujemo o vama, uključujući pravo na dobijanje informacija i kopiranje takvih podataka;

 

·   Pravo na zahtev da popravimo ili ispravimo vaše lične podatke ako su netačni ili nepotpuni;

 

·   Pravo da zahtevamo da u određenim okolnostima izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke. Imajte u vidu da u nekim okolnostima možete tražiti da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke, gde mi imamo zakonsko pravo da ih zadržimo;

 

·   Ako je to dozvoljeno važećim zakonima, imate pravo da uložite žalbu nadležnoj državnoj službi ako mislite da smo prekršili neka od vaših prava.

 

Možete ostvariti svoja prava tako što ćete nas kontaktirati koristeći detalje navedene u odeljku „Kontaktirajte nas“, u nastavku.

 

Možda ćemo morati da potvrdimo vaš dokaziv zahtev potrošača pre nego što popunimo vaš zahtev i, npr, možemo da zatražimo potvrdu podataka koje već imamo o vama. Lične podatke priložene u dokazivom zahtevu potrošača koristićemo samo da bismo potvrdili identitet ili ovlašćenje podnosioca zahteva radi podnošenja zahteva.

 

POSEBNI USLOVI PROIZVODA

 

Ovo obaveštenje o privatnosti se generalno odnosi na to kako koristimo vaše lične podatke u vezi sa našim proizvodima i uslugama. Takođe možemo da obrađujemo dopunske lične podatke u vezi sa određenim proizvodima ili uslugama.

 

SMART TV

 

Mi i naši partneri treće strane prikupljamo lične podatke o vašoj upotrebi Smart TV proizvoda, kao što su nazivi i trajanje reprodukovanih video zapisa, favorita korisnika, pregledanih stranica i vremena provedenog na tim stranicama. Ovo radimo kako bismo mogli bolje da razumemo kako naši klijenti koriste proizvod i osiguramo kontinuirano unapređivanje i prilagođavanje naše usluge.

 

Možemo da prikupljamo lične podatke kada koristite kameru ili mikrofon na vašim Smart TV proizvodima. Na primer, kada koristite kameru (ugrađenu ili spoljnu kameru) za vođenje video četa uživo na svojim Smart TV proizvodima, za pružanje usluga video četa uživo, možemo da prikupljamo podatke o vašim TCL nalozima, istorijatu video i audio četova, podacima o podršci koji su u vezi sa rešavanjem problema, i povratne informacije povezane sa upotrebom usluga.

 

Možemo da prikupimo dodatne lične podatke kako bismo pružili daljinsku dijagnozu problema na vašim Smart TV proizvodima. Na primer, možemo da prikupimo snimke ekrana u realnom vremenu i informacije o podacima uskladištenim na vašim Smart TV proizvodima. Ovim se osigurava da se problemi sa vašim Smart TV proizvodima reše što efikasnije.

 

Smart TV proizvodi prikupljaju podatke od funkcija Amazon Alexa ili Google Action glasovnog asistenta na vašim Smart TV proizvodima. Ove informacije uključuju opis uređaja, vaš glas, Skill Token i Glasovnu komandu. Kada koristite funkciju glasovnog pomoćnika, Google ili Amazon će obrađivati vaše glasovne podatke. Vaši podaci će se direktno preneti na Google ili Amazon. Pogledajte informacije o privatnosti kompanije Google ili Amazon za informacije o daljoj obradi vaših ličnih podataka od strane ovih kompanija.

 

Naši partneri za oglašavanje treće strane mogu da koriste automatsko prepoznavanje sadržaja (ACR) i druge tehnologije za prikupljanje informacija o gledanju i korišćenju vašeg TV-a za kreiranje profila korisnika i određivanje personalizovanih oglasa koje će vaši uređaji primati. Možete da kontrolišete da li ćete nam dozvoliti da aktiviramo prikupljanje podataka putem ACR-a praćenjem metoda navedenog na stranici sa podešavanjima vašeg Smart TV-a.

 

MagiConnect

 

Mi i naši partneri treće strane prikupljaćemo detalje o vašoj upotrebi aplikacije MagiConnect, uključujući obim upotrebe aplikacije MagiConnect (mereno brojem klikova koje izvršite), kao i izbor usluga koje koristite putem usluga aplikacije MagiConnect. Ovo radimo kako bismo bolje razumeli vaše korišćenje aplikacije MagiConnect i mogli da prilagodimo izgled aplikacije prema vašim željama.

 

TCL HOME

 

Mi i naši partneri treće strane prikupljaćemo detalje o vašem korišćenju aplikacije TCL Home, kao što su obim upotrebe aplikacije TCL Home, podaci koje ste pružili putem četovanja uživo, i odabir usluga koje pružate putem aplikacije TCL Home. Ovo radimo kako bismo bolje razumeli vaše korišćenje aplikacije TCL Home i poboljšali naše usluge, i prilagodili izgled aplikacije prema vašim željama.

 

Da bismo vam pružili usluge koje vam omogućavaju povezivanje i upravljanje više TCL uređaja i uređaja drugih proizvođača u vašem vlasništvu, mi i naši partneri treće strane takođe ćemo prikupiti sledeće informacije o vama: Informacije o Vaj-Faju ili blututu, lokaciji, TCL nalogu, informacije o uređaju vezane za vaš telefon, i informacije o TCL uređajima koji su povezani.

 

TCL KANAL

 

TCL Kanal omogućuje korisnicima da pretražuju sadržaj dostupan na TCL Kanalu pokretanjem funkcije glasovne kontrole na Roku TV. Kada koristite funkciju glasovne kontrole, Roku TV će direktno obrađivati vaše glasovne podatke. Informacije o daljoj obradi vaših glasovnih podataka potražite u obaveštenjima o privatnosti kompanije Roku TV.

 

Možemo da prikupljamo i obrađujemo podatke u vezi sa Roku TV ili TCL uređajem koga imate (npr. model uređaja, jedinstveni identifikator uređaja, marka, MAC adresa, verzija Roku operativnog sistema, region, IP adresa, verzija aplikacije) i vašom upotrebom TCL Kanala (npr. evidenciju klikova i istoriju pregledanja). Možemo upotrebiti procesore treće strane da analiziraju takve podatke i izgrade profile shodno vašem korišćenju i preferencama. Ovo radimo kako bismo mogli bolje da razumemo kako naši klijenti koriste TCL Kanal i dali vam preporuke za druge sadržaje koji bi vas mogli zanimati.

 

UPOTREBA KOLAČIĆA

 

Mi i naši partneri treće strane za oglašavanje i analitiku podataka koristimo „kolačiće“ i povezane veb tehnologije, uključujući pikselske oznake ili veb monitore („automatizovane alate za prikupljanje“) kako bismo podržali određene funkcije TCL naloga, smart TV-a i drugih veb stranica i aplikacija kojima upravljamo. Alati za automatsko prikupljanje su delovi koda raspoređeni na vašem uređaju. Alati za automatsko prikupljanje omogućavaju veb stranici da prepozna vaš pretraživač ili uređaj tokom posete TCL veb stranici/aplikaciji ili kada se vratite na TCL veb stranicu/aplikaciju. Za dodatne detalje o kolačićima koje koristimo, pogledajte našu Politiku o kolačićima, koja se nalazi ovde: https://www.tcl.com/rs/sr/legal/cookies-policy

 

Koristimo dve vrste automatizovanih alata za prikupljanje: „kolačiće sesije“ i „trajne kolačići“.

 

Kolačić sesije ističe nakon što zatvorite pretraživač. Kolačić sesije će vas identifikovati tokom sesije pregledanja dodeljivanjem slučajno generisanog jedinstvenog identifikacionog broja vašem uređaju. Koristimo kolačiće sesije:

 

·   Kako bi nam omogućili da vam pružamo proizvode i usluge i upravljamo transakcijama. Na primer, možemo da postavimo kolačić kako bismo zapamtili koje ste stavke imali u onlajn korpi za kupovinu; i

 

·   Za određene potrebe upravljanja sadržajem i uređivanja.

 

·   Kako bismo evidentirali da li je posetilac prijavljen na TCL nalog;

 

·   Kako bismo evidentirali kada posetilac TCL naloga ili druge TCL veb stranice/aplikacije da saglasnost za upotrebu kolačića, kada je to primenljivo;

 

·   Radi potreba performansi i dizajna. Na primer, možemo da koristimo kolačiće kako bismo pratili koji su delovi naših veb stranica ili aplikacija popularni i da bismo shvatili kako da poboljšamo njihovu funkcionalnost;

 

·   Da bi poboljšali korisničko iskustvo i personalizovali ono što gledate. Možemo da koristimo kolačiće za beleženje korisničkih preferenci i da osiguramo da se relevantniji sadržaj veb stranica/aplikacija (uključujući reklamni sadržaj) isporuči korisnicima;

 

·   Da omogućimo nama i partnerima treće strane sa kojima radimo da isporučujemo oglase ili prilagođavamo marketinške poruke za koje ste dali saglasnost. Možemo da koristimo kolačiće za evidenciju proizvoda i usluga koje kupujete ili pokazujete interesovanje, i da koristimo usluge treće strane kako bismo omogućili prikaz relevantnih oglasa na našim i drugim veb stranicama/aplikacijama na osnovu tih informacija; i

 

·   Za određene potrebe upravljanja sadržajem i uređivanja.

 

Kako da upravljate alatima za automatsko prikupljanje

 

Ako ne želite da primate kolačiće, možete da podesite pretraživač tako da odbije kolačiće ili vas upozori kada se kolačić stavi na vaš uređaj. Takođe možete izbrisati kolačiće čim napustite TCL nalog ili drugu TCL veb stranicu/aplikaciju. Iako se od vas ne traži da prihvatite kolačiće kada posetite TCL nalog, ako podesite pretraživač da odbije kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije i funkcije TCL naloga ili druge veb TCL stranice/aplikacije.

 

Na primer, deo Pomoći na traci sa alatkama na većini veb pretraživača govoriće vam kako da sprečite pretraživač da prihvati nove kolačiće, kako da vas pretraživač obavesti kada dobijete nove alate za automatsko prikupljanje, i kako da u potpunosti deaktivirate alate za automatsko prikupljanje . Što se tiče nekih od popularnih pretraživača, više informacija možete pronaći klikom na sledeće relevantne linkove:

 

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/) i Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Tamo gde to zahtevaju važeći zakoni, prilikom prve posete našoj veb stranici/aplikaciji pokazaćemo vam natpis sa kolačićima koji objašnjava koju vrstu automatizovanih alata za prikupljanje koristimo i koji traži vašu saglasnost za neke od automatizovanih alata za prikupljanje koje koristimo.

 

Lični podaci prikupljeni putem automatizovanih alata za prikupljanje

 

Lične podatke prikupljene putem automatizovanih alata za prikupljanje koristimo u gore navedene svrhe (uključujući i one u odeljku „Upotreba ličnih podataka“). Za kolačiće za koje tražimo vašu saglasnost da ih primenimo, takođe se oslanjamo na saglasnost kao pravni osnov za obradu ličnih podataka prikupljenih putem istih kolačića.

 

Za američke korisnike, Network Advertising Initiative takođe nudi način za onemogućavanje određenog broja kolačića za oglašavanje. Posetite https://www.networkadvertising.org da biste saznali više. Imajte u vidu da ovo onemogućavanje ne znači da više nećete primati onlajn oglase. To znači da kompanija ili kompanije koje ste onemogućili više neće prikazivati oglase prilagođene vašim preferencama i obrascima korišćenja.

 

Trenutno naša veb stranica ne prepoznaje automatizovane signale pretraživača u vezi sa mehanizmima praćenja, koji mogu sadržati uputstva „Ne prati“.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Ako želite dodatne informacije o prikupljanju, korišćenju, obelodanjivanju, transferu ili obradi vaših ličnih podataka ili ostvarivanju bilo kog od gore navedenih prava, kontaktirajte nas putem posebnih kanala naznačenih u nastavku.

 

Za stanovnike EEP-a, naš predstavnik u Evropskoj uniji je TCL Europe, koja ima svoje kancelarije na adresi 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Francuska. Molimo kontaktirajte nas na privacy_dpo@tcl.com.

 

Za stanovnike Velike Britanije, naš predstavnik u Ujedinjenom Kraljevstvu je TCL Electronics UK Limited, čija je glavna kancelarija na adresi 2nd Floor, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ. Molimo kontaktirajte nas na privacy_dpo@tcl.com.

 

Za korisnike u Indiji, naš službenik za pritužbe u Indiji je Gdin Sudhansu Sahu i možete ga kontaktirati na privacyqueryindia@tcl.com.

 

Za korisnike u Sjedinjenim Državama, ogranak TCL-a je TTE Technology, Inc., čije su povezane adrese i kontakti navedeni u nastavku:

 

TTE Technology, Inc.

 

1860 Compton Ave. Corona

 

CA 92881

 

Kontaktirajte nas tako što ćete poslati imejl na customerdata@tcl.com ili pozivom na naš besplatan broj 1-877-300-8837

 

Za korisnike u Brazilu, ogranak TCL-a je Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (broj poreskog obveznika 24.227.491/0001-76), čija su adresa i povezani kontakti navedeni u nastavku:

 

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

 

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

 

Kontaktirajte nas slanjem imejla na privacidade@semptcl.com.br ili pozivom na +55 (11) 3004-7570.

 

Za korisnike u Kini i drugim regionima sveta, kontrolor podataka je Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, sa adresom 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, ulica Xili, Oblast Nanshan, Grad Šenžen, provincija Guangdong, Kina.

 

Ako imate nedoumica u vezi sa privatnošću ili korišćenjem podataka koju nismo rešili na zadovoljavajući način, kontaktirajte našeg dobavljača za rešavanje sporova treće strane sa sedištem u SAD (besplatno) na https://feedback-form.truste.com/vatchdog/rekuest.

 

PRILOG BRAZIL

 

(Ova sesija stupa na snagu danom stupanja na snagu LGPD)

 

Opšti pregled

 

Odredbe date u ovom prilogu primenljive su isključivo na obradu ličnih podataka koja se aktivira u skladu sa brazilskim zakonodavstvom, posebno Zakonom br. 13.709/2018 sa izmenama i dopunama („LGPD“). U slučaju protivrečnosti između odredbi navedenih u glavnom tekstu TCL Global Obaveštenja o privatnosti i ovog Priloga, odredbe ovog Priloga preovlađuju isključivo u odnosu na aktivnosti obrade koje podležu brazilskom zakonu.

 

Pravne osnove za obradu ličnih podataka

 

Obrada ličnih podataka može se vršiti u skladu sa jednom od sledećih glavnih pravnih osnova: (i) poštovanje zakonskih ili regulatornih obaveza TCL-a; (ii) neophodnost ugovora; (iii) ostvarivanje zakonskih prava u sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima; (iv) zaštita života i zdravlja; (v) legitimni interes TCL-a ili trećih strana; i (vi) kreditna zaštita.

 

Obavezivanje

 

Kada posetite naše veb stranice, dajete svoje lične podatke ili koristite TCL Materijale, dajete izjavu da ste obavešteni u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, prenosom, transferom, klasifikacijom, pristupom, čuvanjem, izmenjivanjem, komunikacijom, obelodanjivanjem, uklanjanjem ili bilo kojom drugom obradom u vezi sa vašim ličnim podacima kako je opisano u Obaveštenju o privatnosti.

 

Poverljivost ličnih podataka i vaše obaveze

 

Kompanija TCL ulaže sve napore da zaštiti vaše lične podatke. Odgovorni ste za sve aktivnosti pod vašim korisničkim imenom i lozinkom koje se odnose na TCL Materijale. Ako nekim slučajem verujete da su podaci o vašem nalogu neovlašćeno doznati, obratite nam se kako je opisano u odeljku „Kontaktirajte nas“.

 

VAŠA PRAVA

 

Važeća pravila i zakoni daju vam sledeća prava: (i) pravo da potvrdite postojanje aktivnosti obrade u vezi sa vašim ličnim podacima; (ii) pravo pristupa; (iii) pravo na ispravljanje netačnih, nepotpunih ili zastarelih ličnih podataka; (iv) pravo na anonimizaciju, blokiranje ili izuzimanje nepotrebnih ili prekomernih ličnih podataka ili ličnih podataka obrađenih u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom; (v) pravo prenosivosti; (vi) pravo da se izuzmu lični podaci koji više nisu potrebni za svrhe u koje se prikupljaju, već za slučajeve u kojima je zadržavanje ličnih podataka neophodno i dozvoljeno prema zakonu; (vii) pravo na dobijanje informacija o privatnim i javnim subjektima kojima su se vaši lični podaci delili; (viii) informacije o posledicama odbijanja saglasnosti; (ix) pravo na povlačenje saglasnosti; (x) pravo na peticiju brazilskom Nacionalnom organu za zaštitu podataka („ANPD“) u vezi sa obradom ličnih podataka; i (xi) pravo da odbijete obradu ličnih podataka zbog nepoštovanja važećih zakona.

 

Automatizovano odlučivanje i profilisanje

 

Automatizovane odluke su odluke zasnovane na upotrebi algoritama i kompjuterskih programa bez ljudskog posredovanja.

 

S druge strane, profilisanje uključuje analizu određenih ličnih aspekata, kao što su vaša interesovanja, sklonosti, ponašanje, ili lokacija, preko automatizovane obrade ličnih podataka putem statističkih procesa. Kao rezultat ove obrade, možemo vam poslati ciljanu komunikaciju, predstaviti relevantnije informacije na našim platformama za koje verujemo da bi vas mogle zanimati.

 

Imate pravo da zahtevate preispitivanje odluke izvršene u automatizovanoj obradi podataka.

 

Kontrolor

 

Kontrolor podataka je Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, sa adresom 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, ulica Xili, Oblast Nanshan, Grad Šenžen, provincija Guangdong, Kina, osim ako nije drugačije navedeno u posebnoj izjavi o privatnosti.

 

Da biste kontaktirali DPO TCL-a, pošaljite imejl na privacidade@semptcl.com.br ili pozovite našu besplatnu liniju na +55 (11) 3004-7570.

 

Takođe imate pravo da podnesete zahtev ANPD u vezi sa obradom vaših podataka. Za to se obratite direktno ANPD.

 

PRILOG EVROPSKO EKONOMSKO PODRUČJE

 

(EEP) I UJEDINJENO KRALJEVSTVO (UK)

 

KORIŠĆENJE ličnih podataka

 

Vaše lične podatke možemo prikupljati, čuvati, obrađivati ili koristiti na bilo koji drugi način na sledeće načine i u sledeće svrhe po pravnom osnovu:

 

1. Da sklopimo ugovor sa vama i da vam obezbedimo TCL Materijale;

 

·   Radi isporuke, aktiviranja, potvrđivanja i upravljanja našim proizvodima i uslugama koje ste kupili;

 

·   Da obezbedimo ažuriranja softvera, usluge održavanja, tehničku podršku i usluge nakon prodaje TCL Materials;

 

·   Radi pomoći da se registrujete i upravljate svojim TCL nalogom;

 

·   Da vam omogućimo preuzimanje i kupovinu naših proizvoda i usluga kao što su naše aplikacije i povezane veb stranice i/ili da vam omogućimo pristup aplikacijama treće strane instaliranim na uređaju;

 

·   Za obradu platnih transakcija ili porudžbina za TCL Materijale;

 

·   Kako bismo vas kontaktirali u vezi sa TCL Materijalima, na primer, u slučaju da su se neki TCL Materijali promenili ili su problematični;

 

 

 

·   Radi ​​pridržavanja svih važećih zakona, propisa, direktiva i sudskih odluka, kao i odluka nadležnih organa;

 

·   Da bismo zaštitili i sprečili prevare i rizike po bezbednost informacija, kao i da bismo zaštitili TCL Materijale, kao što su potvrđivanje vaših naloga i identifikacija, obelodanjivanje bezbednosnih incidenata i suzbijanje zlonamernih aktivnosti;

 

3. Kompanija TCL ima legitiman interes za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka;

 

·   Da bismo uspostavili, ostvarili ili zaštitili svoja zakonska prava ili u svrhu pravnog postupka;

 

·   Kako bi odgovorila na bilo kakve žalbe ili pitanja koja možete postaviti u vezi sa TCL Materijalima i da bi zaštitila i ostvarila zakonska prava;

 

·   Radi personalizacije TCL Materijala na vaš zahtev;

 

·   Za rešavanje problema sa funkcionalnošću ili drugim problemima sa TCL Materijalima;

 

·   Radi ocenjivanja i razvijanja novih funkcionalnosti, tehnologija i poboljšanja na TCL Materijalima;

 

·   Radi upravljanja takmičenjima, promocijama, događajima, istraživanjima tržišta, i anketa u vezi sa TCL Materijalima;

 

·   Radi olakšavanja internih potreba kompanije TCL, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanje radi poboljšanja naših proizvoda, usluga, korisničkog iskustva, i komunikacije sa klijentima;

 

·   Da bismo razvili naše procese obuke i sisteme;

 

·   Da bismo sproveli poslovno planiranje, izveštavanje i utvrđivanje predvidljivosti;

 

·   Radi ​​ispunjavanja ugovorne obaveze prema trećim licima;

 

·   Kako bismo vam poslali informacije o TCL Materijalima i pomogli da vam te informacije budu od većeg značaja. Možda će nam trebati vaša saglasnost za određene marketinške aktivnosti. Nudimo vam razne načine da onemogućite primanje određenih saopštenja od nas. Ako želite da onemogućite primanje marketinških komunikacija putem imejla od nas, možete kliknuti na link „Unsubscribe“ koji se nalazi na dnu imejla i slediti uputstva; i

 

·   Za prikaz nepersonalizovanog oglašavanja.

 

4. Ostale svrhe uz vaš informisani pristanak.

 

Kompanija TCL može da koristi vaše lične podatke u svrhe kompatibilne sa gore pomenutim svrhama. Prilikom procene da li je svrha kompatibilna, uzećemo u obzir kriterijume utvrđene važećim zakonima, uključujući vaša opravdana očekivanja. Drugim rečima, lični podaci se mogu koristiti u neprotivrečne i/ili prekomerne sekundarne svrhe u odnosu na gore pomenute svrhe.

 

VAŠA PRAVA

 

Zakoni o zaštiti podataka u državama članicama EEP i Ujedinjenog Kraljevstva mogu vam dati određena zakonska prava u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Ova prava mogu da uključe:

 

·   Pravo da zahtevate pristup ličnim podacima koje obrađujemo o vama i da od nas zahtevate da ispravimo netačnosti u datim informacijama.

 

·   Pravo da zatražite kopiju i prenesete lične podatke koje obrađujemo o vama;

 

·   Pravo da zahtevamo da u određenim okolnostima izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke. Imajte u vidu da u nekim okolnostima možete tražiti da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke, gde mi imamo zakonsko pravo da ih zadržimo;

 

·   Pravo na prigovor i pravo da od nas zahtevate da ograničimo našu obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Ipak, mogu postojati okolnosti u kojima se protivite ili tražite od nas da ograničimo našu obradu vaših ličnih podataka, gde zakonski imamo pravo da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka i/ili da odbijemo taj zahtev;

 

·   Pravo da povučete saglasnost za našu obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku;

 

·   Pravo da uložite žalbu nadzornom organu (detalji o tome mogu se naći ovde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en for EEA, and https://ico.org.uk/make-a-complaint/ za Ujedinjeno Kraljevstvo) ako smatrate da smo narušili bilo koje od vaših prava.

 

Maloletnici

 

Ako imate između 13 i 16 godina, živite u EEP-u ili Velikoj Britaniji i tražimo vašu saglasnost, proverite da li ste u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u vašoj zemlji u mogućnosti da date važeću saglasnost bez odobrenja roditelja ili staratelja. Proverićemo vašu starost i možemo zatražiti pristanak roditelja/staratelja.

 

Transfer ličnih podataka

 

Kada prenosimo vaše lične podatke izvan EEP-a ili Ujedinjenog Kraljevstva, pobrinućemo se da budu zaštićeni na način koji je u skladu sa načinom na koji se štite lični podaci u EEP-u ili Ujedinjenom Kraljevstvu i obezbedićemo odgovarajući nivo zaštite putem jednog od sledećih mehanizama:

 

·   Treća zemlja u koju prenosimo vaše lične podatke prepoznata je kao sposobna da obezbedi odgovarajući nivo zaštite odlukom Evropske komisije ili Državnog sekretara Ujedinjenog Kraljevstva, po potrebi;

 

·   Uvoznik i izvoznik su potpisali „standardne ugovorne klauzule“ koje je odobrila Evropska komisija ili Državni sekretar Ujedinjenog Kraljevstva, po potrebi; ili

 

·   Prema potrebi, kompanija TCL takođe može da podeli podatke u skladu sa odstupanjima za specifične situacije utvrđene važećim zakonima, kako bi pružila usluge koje ste tražili, zaključila ili ispunila ugovor u vašem interesu, uz vašu izričitu saglasnost, po potrebi iz važnih razloga za javni interes, i ako je potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili zaštitu zakonskih prava.

 

Možete zatražiti dodatne detalje o tome kako mi štitimo vaše lične podatke u slučaju transfera izvan zemlje EEP-a ili Ujedinjenog Kraljevstva (uključujući kopiju Standardnih ugovornih klauzula zaključenih sa uvoznicima u trećoj zemlji) tako što ćete nam se obratiti kako je opisano u odeljku „Kontaktirajte nas “, u nastavku.

 

PRILOG KALIFORNIJA

 

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji

 

U proteklih 12 meseci mogli smo da prikupimo kategorije ličnih podataka koje su opisane u Globalnom obaveštenju o privatnosti kompanije TCL.

 

Samo za stanovnike Kalifornije, Sjedinjene Države, pored gore navedenih prava u odeljku „Vaša prava“, od 1. januara 2020. godine imaćete pravo na sledeća prava:

 

·   Pravo na obaveštenost. Možete zatražiti informacije o kategorijama i određenim delovima ličnih podataka koje smo prikupili o vama, kao i kategorije izvora iz kojih se takve informacije prikupljaju, svrhu prikupljanja takvih podataka, i plasman ili obelodanjivanje u poslovne svrhe vaših ličnih podataka trećim licima;

 

·   Pravo na nediskriminaciju zbog ostvarivanja bilo kog od gore pomenutih prava; i

 

·   Uz određene zakonske izuzetke, imate pravo da zahtevate brisanje svojih ličnih podataka.

 

Kada primimo vaš zahtev, potvrdićemo ga proverom da li je imejl adresa zahteva ista kao imejl adresa koja se koristila za registraciju vašeg naloga. Možemo zatražiti dodatne informacije (kao što je vaš IMEI ili serijski broj uređaja) ako nam je potrebno da dodatno potvrdimo vaš identitet radi unapređenja bezbednosti ili zaštite od prevara. U skladu sa važećim zakonom možete imati pravo da podnesete zahtev preko ovlašćenog zastupnika. Da bismo odredili ovlašćenog zastupnika koji će u vaše ime ostvarivati vaša prava i izbore, možemo zatražiti dokaze da ste takvom zastupniku dali punomoć ili da zastupnik inače ima važeće pismeno ovlašćenje za ostvarivanje prava u vaše ime.

 

Pored toga, odeljak 1798.83 Zakona o građanskom postupku Kalifornije dozvoljava korisnicima koji imaju prebivalište u Kaliforniji da zahtevaju određene informacije u vezi sa našim obelodanjivanjem ličnih podataka trećim licima radi njihovih direktnih marketinških potreba. Da biste sastavili takav zahtev, kontaktirajte nas koristeći kontakt informacije navedene u nastavku i unesite „Shine the Light“ u naslov vašeg zahteva.

 

Svoja prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati koristeći detalje navedene u prethodnom odeljku „Kontaktirajte nas“. Možete da imenujete ovlašćenog zastupnika koji će podneti zahtev u vaše ime. Takav ovlašćeni zastupnik mora da bude registrovan kod Državnog sekretara Kalifornije. Možemo da odbijemo zahtev zastupnika ako on ne dostavi dokaz da ste ga vi lično ovlastili da postupa u vaše ime.