Da biste zaštitili svoju privatnost, napravite rezervnu kopiju svih svojih ličnih podataka i vratite fabrička podešavanja pre nego što pošaljete uređaj na popravku.
Ne zaboravite da uklonite SIM i memorijske kartice i/ili sve zaštitne futrole.
Ako je Vaš uređaj ruter, prenosivi uređaj ili dodatna oprema, nije potrebno da pravite rezervnu kopiju podataka.
Postoji nekoliko načina da napravite rezervnu kopiju.
 1. način:
 Napravite rezervnu kopiju podataka na sledeći način: Idite na „Podešavanja”-> Dodirnite „Sistem”-> Dodirnite „Rezervna kopija” (ova funkcija se može pojaviti u različitim menijima u zavisnosti od vrste uređaja) -> Aktivirajte „Napravi rezervnu kopiju na Google disku” u prozoru koji se sada otvorio -> Dodirnite „Napravi rezervnu kopiju sada”. Prvo ćete morati da dodate detalje svog Google naloga.
* Rezervna kopija biće napravljena za podatke aplikacija, SMS poruke, podešavanja uređaja, istoriju poziva, kontakte.
Za više pomoći oko rezervne kopije i sinhronizacije, idite u „Google Fotografije”->„Pomoć oko rezervne kopije i sinhronizacije”.
2. način
Možete da napravite rezervnu kopiju podataka na drugom telefonu preko „Promene telefona”, a zatim da vratite podatke kada je telefon popravljen.
Prevucite nagore na početnom ekranu da biste videli traku pretrage ->uđite u „Promenu telefona” i dodirnite „pretragu”->dodirnite „Promenu telefona” u rezultatima pretrage ->prebacite sadržaj pomoću sledećih uputstava.