USLUGA REKLAMACIJE KOMPANIJE TCL (RMA)

USLOVI I ODREDBE

DATUM STUPANJA NA SNAGU: 1. AVGUST 2021.

 

VAŽNO PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆE USLOVE I ODREDBE PRE KORIŠĆENJA SAMOSTALNE RMA USLUGE. KLAUZULE O OGRANIČENJU I IZUZEĆU OD ODGOVORNOSTI MOGU BITI PODEBLJANE, BEZ PRETPOSTAVKE DA JE VAŠA ODGOVORNOST DA TE USLOVE PROČITATE I RAZUMETE. PORED TOGA, KADA KORISTITE BILO KOJU TRENUTNU ILI BUDUĆU RMA USLUGU KOMPANIJE TCL, MOGU SE PRIMENJIVATI POSEBNE ODREDBE, SMERNICE I USLOVI KOJI VAŽE ZA TU RMA USLUGU I KOJI ĆE PREVLADAVATI NAD USLOVIMA KOJI SU OVDE POSTAVLJENI. AKO KORISTITE SAMOSTALNU RMA USLUGU KOMPANIJE TCL POTVRĐUJETE DA RAZUMETE I PRIHVATATE  SVE OVE OBAVEZUJUĆE ODREDBE.

 

1. Pregled

 

1.1   Ovi uslovi i odredbe („Uslovi”) uređuju vašu upotrebu SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL (kao što je definisano u nastavku) i predstavljaju ugovor između krajnjeg korisnika (Vi ili Vaš) i kompanije TCL New Technology Co. Limited i njenih filijala (TCL , naše, mi ili nas). Pre korišćenja SAMOSTALNE RMA USLUGE, pažljivo pročitajte ove Uslove. Ako kliknete na  „Pročitao/la sam i prihvatam Uslove i odredbe” potvrđujete da ste pažljivo pročitali, u potpunosti razumeli i pristali na svaku odredbu ovih Uslova, posebno na one odredbe koje ograničavaju ili izuzimaju odgovornost, i druge srodne ugovore obuhvaćene ovim uslovima i prihvatate to da su ovi Uslovi obavezujući. Ako ne prihvatate ove uslove, nemojte da koristite SAMOSTALNU RMA USLUGU kompanije TCL.

 

1.2   TCL zadržava pravo da izmeni ove Uslove bilo kada bez prethodnog obaveštenja.

 

1.3   Lični podaci koje prikupljamo ili na drugi način pribavimo u vezi sa Vašim korišćenjem SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL obrađujemo u skladu sa našom Politikom privatnosti.

 

1.4   U smislu ovih Uslova, „filijale” kompanije Shenzhen TCL New Technology Co. Limited označavaju kompanije u kojima TCL Communication Technology Holdings Limited poseduje ili kontroliše, direktno ili indirektno, više od dvadeset posto (20%) akcijskog kapitala ili ima više od 20% prava glasa. 

 

2. Opšte

 

2.1   Ovim izjavljujete i garantujete da ispunjavate zahtev ograničenja za uzrast i zahtev mentalnog zdravlja za potpunu poslovnu sposobnost u skladu sa zakonima u Vašoj zemlji. Ako ne ispunjavate gorenavedene zahteve, Vaš roditelj/zakonski staratelj mora da da pristanak za Vašu upotrebu SAMOSTALNE RMA USLUGE, a RMA USLUGU ćete koristiti samo sa smernicama i pod nadzorom Vašeg roditelja i/ili zakonskog staratelja. Ako ste roditelj/staratelj koji dozvoljava detetu da koristi SAMOSTALNU RMA USLUGU kompanije TCL, prihvatate da ćete: (A) nadzirati detetovo korišćenje SAMOSTALNE RMA USLUGE; (B) preuzeti sve rizike i svaku odgovornost u vezi sa detetovim korišćenjem SAMOSTALNE RMA USLUGE; i (C) preuzeti odgovornost i obaveze određene ovim Uslovima za detetovo korišćenje SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL.

 

2.2   SAMOSTALNA RMA USLUGA kompanije TCL odnosi se na rešavanje problema i zakazivanje popravke na veb-sajtu kompanije TCL.

 

3. Kako podneti zahtev za popravku uređaja pokrivenog Ograničenom garancijom kompanije TCL

 

3.1   Zahtev za popravku pomoću SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL dostupan je za određene proizvode navedene na veb-sajtu („Proizvod”) koji su i dalje pokriveni Ograničenom garancijom kompanije TCL.

 

3.2   Zahtev za popravku pomoću SAMOSTALNE RMA USLUGE nije dostupan u svim zemljama. Do današnjeg datuma dostupan je korisnicima koji su kupili proizvod u sledećim zemljama: Španiji, Poljskoj, Italiji, Češkoj, Slovačkoj.

Podsećamo Vas da ako ne živite u zemlji u kojoj vam je proizvod prvobitno prodat, (a) popravka ili servisiranje u garanciji možda neće biti mogući u Vašoj zemlji; (b) od Vas će se možda tražiti da prihvatite uslove i/ili da platite određene troškove (uključujući, ali bez ograničenja, troškove transporta i manipulativne troškove); (c) popravka ili servisiranje proizvoda u garanciji, ako je moguće, može potrajati duže od uobičajenog.

 

3.3   Nemojte da podnosite zahtev za popravku pomoću SAMOSTALNE RMA USLUGE za proizvod koji ne ispunjava uslove, u protivnom ćete morati da platite manipulativne troškove i troškove isporuke („Troškovi obrade”). Troškovi obrade: 

Španija

 Kontinentalni deo

Melila i Seuta

Kanarska ostrva

Balearska ostrva

Troškovi transporta

 €                 6,00

 €                 8,00

 €                 12,00

 €                 8,00

Troškovi pregleda

 €                 12,00

 €                 12,00

 €                 12,00

 €                 12,00

Ukupno bez PDV-a

 €                 18,00

 €                 20,00

 €                 24,00

 €                 20,00

 

ITALIJA

Troškovi transporta

 €                 7,00

Troškovi pregleda

 €                 8,00

Ukupno bez PDV-a

 €                 18,30

POLJSKA

Troškovi transporta

               42,00 zł

Troškovi pregleda

               42,00 zł

Ukupno bez PDV-a

               103,32 zł

Češka Republika

Troškovi transporta

CZK        161,00

Troškovi pregleda

CZK        250,00

Ukupno bez PDV-a

CZK        497,31

Slovačka

Troškovi transporta

€                 6,75

Troškovi pregleda

€                 7,87

Ukupno bez PDV-a

€                 17,54

Portugal

Troškovi transporta

€ 4

Troškovi pregleda

€                 12,19

Ukupno bez PDV-a

€                 19,91

Grčka

Troškovi transporta

€                 4,6

Troškovi pregleda

€                 8,08

Ukupno bez PDV-a

€                 15,72

Srbija

Troškovi transporta

RSD               440

Troškovi pregleda

RSD               310

Ukupno bez PDV-a

RSD               900

Mađarska

Troškovi transporta

Ft               4000

Troškovi pregleda

Ft               3500

Ukupno bez PDV-a

Ft               9525

Velika Britanija

Ukupno bez PDV-a

£ 14,4

Ireland

Ukupno bez PDV-a

€ 20

Francuska

Ukupno bez PDV-a

 €               21,6

Nizozemska

Ukupno bez PDV-a

 €               35,1

Proizvod će Vam biti vraćen nakon što naš servis primi uplatu.

 

3.4   Nećemo uraditi besplatnu popravku ako proizvod nije pokriven ograničenom garancijom kompanije TCL koju nudi TCL.

 

3.5   S OVIM U VEZI, NE ZABORAVITE DA KAO POTROŠAČ, MOŽDA IMATE DODATNA ZAKONSKA PRAVA PORED ONIH KOJA SU NAVEDENA U OVOJ OGRANIČENOJ GARANCIJI (NPR. PREMA ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA U ZEMLJI U KOJOJ ŽIVITE) („POTROŠAČKA PRAVA”). OVA OGRANIČENA GARANCIJA NE OGRANIČAVA NITI ISKLJUČUJE NIJEDNO OD VAŠIH POTROŠAČKIH PRAVA U VEZI SA OVIM TCL UREĐAJEM.

 

3.6   Konkretno, TCL Ograničena garancija se ne primenjuje na kvar nastao zbog (bez ograničenja):

(A) nepravilnog korišćenja ili instalacije koji nisu u skladu sa uputstvom ili sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji važe na geografskom području u kom se proizvod koristi;

(B) povezivanja sa bilo kojom opremom koju ne preporučujemo ili ne podržavamo;

(C) popravci koje su uradili pojedinci koje nije ovlastio proizvođač ili njegove filijale;

(D) modifikacije, prilagođavanja ili izmene softvera ili hardvera koje su izvršili pojedinci koje nije ovlastio proizvođač;

(E) nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili hrane, hemijskih produkata, upada ili preuzimanja zlonamernih datoteka/softvera (malvera), pada, visokog napona, rđanja, oksidacije.

 

3.7   Proizvod za koji smo mi ili naš servisni centar otkrili da nije u garanciji  biće vraćen nakon plaćanja sledećih troškova obrade: 

Španija

 Kontinentalni deo

Melila i Seuta

Kanarska ostrva

Balearska ostrva

Troškovi transporta

 €                 6,00

 €                 8,00

 €                 12,00

 €                 8,00

Troškovi pregleda

 €                 12,00

 €                 12,00

 €                 12,00

 €                 12,00

Ukupno bez PDV-a

 €                 18,00

 €                 20,00

 €                 24,00

 €                 20,00

 

ITALIJA

Troškovi transporta

 €                 7,00

Troškovi pregleda

 €                 8,00

Ukupno bez PDV-a

 €                 18,30

POLJSKA

Troškovi transporta

               42,00 zł

Troškovi pregleda

               42,00 zł

Ukupno bez PDV-a

               103,32 zł

Češka Republika

Troškovi transporta

CZK        161,00

Troškovi pregleda

CZK        250,00

Ukupno bez PDV-a

CZK        497,31

Slovačka

Troškovi transporta

€                 6,75

Troškovi pregleda

€                 7,87

Ukupno bez PDV-a

€                 17,54

Portugal

Troškovi transporta

€ 4

Troškovi pregleda

€                 12,19

Ukupno bez PDV-a

€                 19,91

Grčka

Troškovi transporta

€                 4,6

Troškovi pregleda

€                 8,08

Ukupno bez PDV-a

€                 15,72

Srbija

Troškovi transporta

RSD               440

Troškovi pregleda

RSD               310

Ukupno bez PDV-a

RSD               900

Mađarska

Troškovi transporta

Ft               4000

Troškovi pregleda

Ft               3500

Ukupno bez PDV-a

Ft               9525

Velika Britanija

Ukupno bez PDV-a

£ 14,4

Ireland

Ukupno bez PDV-a

€ 20

Francuska

Ukupno bez PDV-a

 €               21,6

Nizozemska

Ukupno bez PDV-a

 €               35,1

, osim ako proizvod može da se popravi, a Vi odlučite da prihvatite ponudu servisnog centra.

Da razjasnimo – ne pružamo vangarantne usluge i u skladu s tim ne prihvatamo nikakvu obavezu niti preuzimamo odgovornost u vezi sa ponudom i radom pružaoca usluga popravke. Što se tiče vangarantnih usluga, pružalac usluga popravke ne postupa kao naš podizvođač.

 

3.8   Proizvod van garancije može biti popravljen ako je moguće popraviti proizvod. U tu svrhu možete se direktno obratiti pružaocu usluge popravke kako biste dobili ponudu ili možete da pozovete našu telefonsku podršku. S tim u vezi, imajte na umu da je procenjena cena navedena na našem veb-sajtu (ako uopšte postoji) samo okvirna i ne obavezuje pružaoce usluge popravke. Pored toga, imajte na umu da ne pružamo vangarantne usluge i u skladu s tim ne prihvatamo nikakvu obavezu niti preuzimamo odgovornost u vezi sa ponudom i radom pružaoca usluga popravke. Što se tiče vangarantnih usluga, servisni centar ne postupa kao naš podizvođač.

 

3.9   Za bilo koju od naših usluga možemo da angažujemo pružaoca usluga po sopstvenom izboru.

 

3.10   Da biste podneli zahtev za popravku prema [ograničenoj garanciji kompanije TCL], morate da podnesete zahtev preko ovog veb-sajta i pratite sledeće korake:

-          1. korak: Izaberite proizvod i model

-          2. korak: Pogledajte korake za rešavanje problema koji će vam pomoći da otkrijete problem i pronađete moguće rešenje bez slanja proizvoda na popravku.

-          3. korak: unesite IMEI/SN svog proizvoda (IMEI se mora podudarati sa modelom koji ste izabrali)

-          4. korak: unesite detalje za kontakt

U ovoj fazi ćete takođe dobtiti pitanje da „potvrdite da ste pročitali našu Politiku privatnosti tako što ćete kliknuti na „Pročitao/la sam Politiku privatnosti”.

-          5. korak: Pročitajte uputstva za slanje.

-          6. korak: Izaberite dodatnu opremu koju šaljete na popravku. NEMOJTE da šaljete dodatnu opremu sa uređajem osim ako kvar nije na dodatnoj opremi.

-          7. korak: proverite RMA zahtev i ispravite greške ako ih ima. Možete da se vratite na prethodni korak da biste ispravili greške tako što ćete kliknuti na taster Prethodni.

-          8. korak: bićete upitani da pročitate Uslove koji će se pojaviti na ekanu i da prihvatite te uslove tako što ćete kliknuti na „Pročitao/la sam i prihvatam Uslove i odredbe”.

-          9. korak: Potvrdite RMA zahtev tako što ćete pritisnuti taster Pošalji. Kada je zahev potvrđen, pregled RMA zahteva će vam stići imejlom zajedno sa uputstvima za slanje.

Uklonite sa svog proizvoda sve periferne uređaje (memorijsku karticu, SIM karticu) i lične i poverljive podatke (fotografije, naloge, kontakte itd.) pre slanja proizvoda jer se tokom servisiranja (popravke ili zamene) sadržaj na vašem proizvodu može izbrisati, ponovo formatirati ili konfigurisati kao kada je uređaj kupljen (sa tada aktuelnim ažuriranjima i nadogradnjama softvera), a periferni uređaji vam možda neće biti vraćeni.

 

Proverite da li vam je proizvod zaštićen lozinkama ili kodom za zaključavanje.

 

4         Vaše izjave, garancije i obaveze

 

4.1   Izjavljujete, garantujete i obavezujete se na sledeće:

(A) da će Vaše korišćenje SAMOSTALNE RMA USLUGE biti u skladu sa ovim Uslovima;

(B) da ćete pristupati i koristiti TCL SAMOSTALNU RMA USLUGU samo u lične, privatne i nekomercijalne svrhe;

(C) da nećete, niti ćete pomagati bilo kojoj osobi da pristupi ili koristi SAMOSTALNU RMA USLUGU u bilo koje komercijalne, zabranjene ili nezakonite svrhe;

(D) da ćete u svakom trenutku pri pristupu i korišćenju SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL poštovati sve važeće zakone, propise, politiku i druge zahteve koje propisuje bilo koje primenjlvo regulatorno telo ili telo za sprovođenje zakona;

(E) da su sve informacije (uključujući lične podatke) koje nam dostavite istinite, tačne i potpune u vreme njihovog dostavljanja, a vi ćete nas odmah obavestiti u slučaju bilo kakve promene tih podataka. Nećemo biti odgovorni za bilo koji gubitak koji ste pretrpeli zbog toga što niste u mogućnosti da koristite SAMOSTALNU RMA USLUGU ako je taj gubitak prouzrokovan time što ste nam dali netačne, nezakonite, nepotpune ili lažne podatke. Bez ograničenja u ovoj klauzuli, ne smete se predstavljati ili lažno predstavljati kao druga osoba i zadržavamo pravo da odbijemo, blokiramo ili otkažemo vaš zahtev ako se sumnja da se radi o lažnom predstavljanju, neosnovanom iskazivanju, ili nezakonitom prisvajanju imena ili identiteta druge osobe.

 

5         Zaštita i privatnost podataka

 

5.1   Vaši lični podaci biće prikupljeni, sačuvani i obrađeni u skladu sa našom Politikom privatnosti i važećim zakonima. Pročitajte našu Politiku privatnostikako biste saznali koje lične podatke prikupljamo, kako s njima postupamo i u koje svrhe ih koristimo.

 

6         Odricanje od odgovornosti

 

6.1   Potvrđujete da postoje inherentni rizici prilikom korišćenja usluga na Internetu (uključujući rizike u zaštiti privatnosti podataka i bezbednosne rizike), a s obzirom na posebnu prirodu usluga koje se obavljaju na Internetu, razumete i prihvatate to da ne preuzimamo nikakve obaveze ili odgovornost za bilo koje direktne, indirektne, kolateralne, izvedene ili druge gubitke ili obaveze (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitke imovine, prihoda, datoteka sa podacima, ličnih podataka i drugih aspekata ili druge nematerijalne gubitke) koje možete pretrpeti tokom korišćenja SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL, i koji su uzrokovani događajima koji su van naše kontrole, uključujući i sledeće situacije:

(A) kvar ili nemogućnost normalnog rada ili korišćenja SAMOSTALNE RMA USLUGE usled faktora više sile kao što su tajfuni, zemljotresi, cunamiji, poplave, nestanci struje, ratovi, sajber i teroristički napadi;

(B) prekid, odlaganje, neispravnost, nemogućnost rada ili korišćenja SAMOSTALNE RMA USLUGE koji su uzrokovani sistemskim virusima, trojancima, drugim zlonamernim programima, hakerskim napadima, tehničkim podešavanjima ili kvarovima od strane telekomunikacionih operatera i kompanija koje posluju na Internetu, održavanjem sistema ili bilo kojim drugim razlogom izvan naše kontrole;

(C) prekid, prestanak, odlaganje, neispravnost, nemogućnost rada ili korišćenja SAMOSTALNE RMA USLUGA koji su uzrokovani promenama u važećim zakonima i propisima, naredbama i presudama sudskih, upravnih i drugih organa;

(D) prekid ili odlaganje ili neispravnost ili nemogućnost rada ili korišćenja SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL zbog problema sa povezivanjem na Internet; ili

(E) gubitak ili odgovornost koju možete pretrpeti zbog svoje nezakonite ili nepravilne upotrebe SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL ili nepoštovanja ovih uslova.

 

7         Ograničenje odgovornosti

 

7.1   Ne isključujemo niti na bilo koji način ograničavamo našu  odgovornost prema Vama tamo gde bi to bilo nezakonito.  Ovo uključuje odgovornost za smrt ili lične povrede prouzrokovane našim nemarom ili nemarom naših zaposlenih, agenata ili podizvođača ili za prevaru ili lažno predstavljanje; odgovornost za štetu nastalu usled namernog nepropisnog ponašanja ili grubog nemara; ili bilo kakvo kršenje obaveza koje proističu iz važećih zakona o zaštiti potrošača.

 

7.2   Nadoknadićete štetu kompaniji TCL, njenim rukovodiocima, zaposlenima, agentima, davaocima licence ili drugim nezavisnim provajderima usled gubitaka i obaveza za koje bilo koji od njih može postati odgovoran i usled svih radnji, tužbi, postupaka, potraživanja ili zahteva bilo koje vrste koji se mogu utvrditi, preduzeti ili učiniti protiv bilo koga od njih, ili bi mogli nastati direktno ili indirektno u vezi sa vašim kršenjem zakona, vašim kršenjem ovih Uslova ili bilo kakvim radnjama ili propustima koje učinite, a nisu dozvoljeni ovim Uslovima.

 

7.3    U skladu sa klauzulom 7.1 TCL se odriče svih odgovornosti za indirektne gubitke, posledične gubitke, gubitak zarada, prihoda, poslovanja ili dobiti, ili bilo koji gubitak podataka ili oštećenje podataka u vezi sa vašim korišćenjem SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL. Osim toga, prihvatate da je SAMOSTALNA RMA USLUGA kompanije TCL namenjena domaćoj i privatnoj upotrebi i nećemo biti odgovorni za gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih mogućnosti.

 

7.4   Bez ograničavanja klauzule 7.2 ako prekršite ove uslove, bićete odgovorni kompaniji TCL, njenim direktorima, službenicima, zaposlenima, filijalama, agentima, podizvođačima i davaocima licence za žalbe koja nastanu zbog vašeg kršenja. Takođe ćete biti odgovorni za svaku aktivnost kompanije TCL u okviru istrage pretpostavljenog kršenja ovih Uslova, ili kao rezultat otkrića ili odluke da je nastalo kršenja ovih Uslova.

 

8         Trajanje i prestanak usluga

 

8.1   Ovi Uslovi će važiti i biti na snazi od datuma kada ste ih prihvatili. Svako korišćenje SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL zahteva prihvatanje relevantnih Uslova.

 

8.2   Razumete i slažete se da imamo pravo da privremeno ili trajno prekinemo ceo ili bilo koji deo SAMOSTALNE RMA USLUGE na osnovu naše politike rada i u skladu sa važećim zakonima bilo kada ili iz bilo kog razloga navedenog u ovim Uslovima.

 

8.3   Potrudićemo se da Vas odmah obavestimo o prekidu ili prestanku SAMOSTALNE RMA USLUGE u skladu sa važećim zakonima, uključujući opšte obaveštenje na našim veb-sajtovima i platformama.

 

8.4   Imamo diskreciono pravo da prekinemo ili obustavimo ove Uslove  u sledećim okolnostima, bez ikakve odgovornosti prema vama u slučaju:

(A) bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili drugih odredbi i uslova koji se odnose na naše usluge, a koji su pomenuti u ovim Uslovima;

(B) da to zahtevaju sa važeći zakoni, propisi ili vladine akcije ili ako to zahtevaju organi reda, pravosudni organi ili druge vladine agencije;

(C) tehničkih ili bezbednosnih problema na koje ne možemo uticati;

(D) nezakonitih ili neovlašćenih aktivnosti u vaše ime;

(E) da odlučimo da obustavimo bilo koji deo SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL ili ga zamenimo drugom uslugom.

 

8.5   Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Uslovima, prekid neće uticati na prava, obaveze i odgovornosti nastale pre datuma prekida.

 

9         MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

 

9.1   OVI USLOVI PODLEŽU ZAKONIMA NARODNE REPUBLIKE KINE (ISKLJUČUJUĆI ZAKONE HONG KONGA, MAKAA I TAJVANA) (KINA), OSIM AKO JE DRUGAČIJE PROPISANO PRIMENJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ SUDSKOJ NADLEŽNOSTI.  U TOM SLUČAJU  MERODAVNO PRAVO VAŠEG UOBIČAJENOG MESTA BORAVKA  BIĆE PRIMENJENO NA PRAVA I OBAVEZE SVIH STRANA.

 

9.2   KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE NE PRIMENJUJE SE NA OVE USLOVE.

 

9.3   U MERI KOJA JE DOZVOLJENA VAŽEĆIM ZAKONOM, U SLUČAJU SPORA NASTALOG U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM SAMOSTALNE RMA USLUGE KOMPANIJE TCL, KOMPANIJA TCL I VI POKUŠAĆETE, BRZO I U DOBROJ MERI, DA REŠITE ​​TAKAV SPOR. U SLUČAJU DA SE NE DONESE REŠENJE U ROKU OD 30 DANA OD DATUMA KADA JE SPOR  OTVORILA NEKA OD STRANA, BILO KOJA STRANA ĆE IMATI PRAVO DA PODNESE SPOR (KOJI MOŽE BITI UGOVORNI ILI VANUGOVORNI) NADLEŽNOM SUDU U KINI KAO ISKLJUČIVOM MESTU REŠAVANJA SPOROVA, OSIM AKO PRIMENJIVI ZAKONI O ZAŠTITI POTROŠAČA U VAŠOJ NADLEŽNOSTI NE ZABRANJUJU PRENOŠENJE TE NADLEŽNOSTI, U TOM SLUČAJU ĆE SUD U VAŠEM UOBIČAJENOM MESTU BORAVKA BITI NADLEŽAN ZA SPOROVE U VEZI SA OVIM USLOVIMA I ODREDBAMA. OVO NE UTIČE NA VAŠE PRAVO DA POKRENETE POSTUPAK RADI ZAŠTITE SVOG PRAVNOG POLOŽAJA.

 

9.4   Ako ste državljanin bilo koje države članice Evropske unije, nakon prethodno napisanog zahteva kompaniji TCL, možete podneti i sve zahteve na platformi za rešavanje sporova od strane Evropske komisije na sledećoj adresi: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. Evropska komisija će Vaš zahtev preneti prijavljenim nadležnim nacionalnim posrednicima.

 

10     Jezik

 

10.1 Svaki prevod ovih Uslova radi se na osnovu lokalnih zahteva ili radi ugodnosti, a u slučaju razlika između engleske i bilo koje verzije koja nije na engleskom jeziku, važiće engleska verzija ovih Uslova, u meri u kojoj to nije zabranjeno lokalnim zakonom u vašoj sudskoj nadležnosti.

 

11     Razno

 

11.1 Ako bilo koje odredbe u ovim odredbama i uslovima, sud ili drugi nadležni tribunal smatra nevažećom ili neprimenljivom, te odredbe će biti ograničene ili uklonjene u meri u kojoj je to potrebno i zamenjene važećim odredbama koje najbolje prikazuju nameru ovih odredbi i uslova, tako da oni ostanu punovažni.

 

11.2 Ove odredbe i uslovi čine celokupan ugovor između vas i kompanije TCL u vezi sa vašim korišćenjem SAMOSTALNE RMA USLUGE kompanije TCL, a svi drugi pisani ili usmeni dogovori ili sporazumi koji prethodno postoje između vas i kompanije TCL u odnosu na takvu upotrebu, ovim se zamenjuju i poništavaju.

 

11.3 TCL zadržava pravo da izmeni ove Uslove bilo kada. Kada to učinimo, ažuriraćemo gornji datum stupanja na snagu.

 

11.4 Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa SAMOSTALNOM RMA USLUGOM kompanije TCL, obratite nam se preko kontakt informacija objavljenih na veb-sajtu: [https://www.tcl.com/content/choose-country/choose-country.html] i izaberite zemlju boravka.