Choose other country to get service

Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti TCL

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je účinné od 20. decembra 2021

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, že spoločnosť TCL a/alebo jej pobočky a dcérske spoločnosti (spoločne „TCL“ alebo „my“) chránia osobné údaje, ktoré o vás (vaše „údaje“)Osobné údaje znamenajú typy osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, čo s nimi robíme, ako ich zverejňujeme a aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

 

Poďakovať že ste si vybrali TCL!

 

Kedy sa uplatňuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Tieto poznámku o ochrane súkromia sa uplatňuje, keď jem vaše osobné údaje z dôvodu prístupu a používania webovej stránky TCL (www.tcl.com), produktov TCL Smart TV, SEMP značkové zariadenia, inteligentné aplikácie služieb TCL (vrátane TCL účtu, TCL kanál, domácej aplikácie TCL, prehliadačHere/T-browser, Live TCL, Tv Guard, MagiConnect, Diskusia o, Inteligentná galéria, Pripomenutie, Čas, Herné centrum, Diagnostika diaľkového ovládania a gest) a ďalšie zariadenia, Stránky alebo aplikácie TCL, ktoré môžu odkazovať na toto súkromie (súhrnne „materiály TCL“).

 

Podrobnejšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje pri prístupe na webové stránky spoločnosti Alcatel a ich používaní, nájdete v časti [Zásady ochrany osobných údajov komunikácie TCL].(vrátane www.alcatelmobile.com), telefóny, tablety, hodinky, náramky, prenosné zariadenia, smerovače a iné aplikácie alebo služby poskytované spoločnosťou TCL Communication Technology Holdings Limited.

 

TRUSTe

 

Tieto poznámku o ochrane súkromia sa vzťahujú aj na spracovanie obchodných kontaktov o osobných údajoch u našich zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými spoločnosť TCL má alebo zvažuje obchodný vzťah.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na ktorúkoľvek z nasledujúcich sekcií:

 

·  Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme.

·  Účely využitia vašich osobných údajov

·  Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám

·  Odkazy tretích strán

·  Medzinárodný prenos osobných údajov

·  Zabezpečenie vašich osobných údajov

·  Doba uchovávania osobných údajov

·  Vaše práva

·  Konkrétne podmienky produktu

·  Používanie súborov cookies

·  Napíšte nám

 

Tieto poznámku o ochrane súkromia môžeme aktualizovať tak, aby odrážali zmeny v spôsobe, akým pravidelne zhromažďujete a používate svoje osobné údaje, alebo zmeny príslušných zákonov. Akákoľvek aktualizácia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť jeho uverejnením na našej webovej stránke https://www.tcl.com/sk/sk. Okrem toho vás môžeme tiež informovať, aby sme vás informovali o zmenách poznámku o ochrane súkromia údajov, ktoré vyžadujú príslušné zákony

 

Návštevou našich webových stránok, poskytnutím vašich informácií alebo používaním TCL materiály potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli postupom obsiahnutým v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme.

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto vám vysvetlíme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme. Upozorňujeme, že ak neposkytnete určité osobné údaje, spoločnosť TCL nemusí byť schopná splniť niektoré z účelov opísaných v týchto poznámku o ochrane súkromia údajov nemusí byť možné používať alebo pristupovať k určitým materiály TCL.

 

Môžeme zhromažďovať a spracovávať vaše nasledujúce osobné údaje:

 

Informácie, ktoré nám poskytujete. Patria sem informácie o sebe, ktoré nám poskytnete vyplnením formulárov, zadaním informácií na našej webovej stránke.web, vytvárať používateľské účty alebo s nami komunikovať, tvárou v tvár, telefonicky, online, e-mailom alebo iné typy, ktoré vás dokážu identifikovať alebo identifikovať v závislosti od kontextu. Tieto informácie preto podľa hlavy zahŕňajú nielen:

 

·  Osobné kontaktné údaje: meno, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;

·  Aby sme si vyhoveli našim právnym povinnostiam podľa platných zákonov, môžeme tiež vyberať číslo daňovníka (CPF);

·  Prihlasovacie údaje: užívateľské meno, heslo, prezývka;

·  Demografické údaje: dátum narodenia, pohlavie;

·  Platobné údaje: údaje o vašej debetnej alebo kreditnej karte, bankové údaje alebo iné platobné a finančné údaje;

·  ďalšie informácie o vás, ako napríklad vaše povolanie (napríklad pri našom výskume), jazyk, zdravotné údaje a cvičenie; a

·  Informácie o materiály TCL, ktoré vlastníte a ktoré používate, a dôkaz o tom, že ste ich zakúpili, ak je to vhodné.

 

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme alebo generujeme.Internet automaticky zhromažďuje, elektronickú aktivitu a ďalšie informácie zo zariadení a prehliadačov, ktoré používate. Do týchto informácií patria medzi inými nasledujúce informácie:

 

·  informácie týkajúce sa použitia materiály TCL;

·  lokalizačné zariadenie a časové pásmo;

·  Podrobnosti o používaní produktov, ktoré vám ponúkame, ako je história prehliadania, história vyhľadávania,stránke a jej aktivitách pri používaní našich produktov alebo služieb (napríklad môžeme aplikáciu zhromažďovať v čase, keď používate kanál TCL);

·  IP adresa, MAC adresa, ID zariadenia, ID terminálu, sériové číslo, číslo IMEI, číslo IMSI, ID reklama (jedinečná identifikácia používateľa priradená zariadeniam na reklamné účely) a akékoľvek iné zariadenie alebo identifikátor informácie o vašich materiály TCL špecifické pre dané zariadenie; informácie o geolokácii poskytované vaším signálom GPS zariadenia alebo komunikovať prostredníctvom blízkych prístupových bodov Wi-Fi a mobilných veží pri používaní určitých služieb umožnení

·  chybné protokoly,chybné kódy, opisy chýb a ďalšie informácie, ktoré poskytujete, týkajúce sa porúch alebo porúch, ku ktorým došlo u akéhokoľvek z vašich materiálov TCL; a

·  Keď vám poskytujeme popredajné služby, vaše e-maily, telefón, adresu, faxové číslo, históriu chatov alebo nahrávky telefonických rozhovorov medzi vami a naším tímom podpory.

 

Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov.Môžeme zhromažďovať informácie od tretích strán. Do týchto informácií patria medzi inými nasledujúce informácie:

 

·  informácie zo sociálnych médií;

·  Informácie získané od iných poskytovateľov produktov, služieb, webových stránok a aplikácií;

·  Iné komerčné alebo verejne dostupné zdroje (ako to povoľuje zákon); a

·  ak sa zúčastňujete programov prieskumu trhu organizovaných a/alebo sponzorovaných spoločnosťou TCL, môžeme tiež zhromažďovať informácie z webových stránok tretích strán alebo sietí sociálnych médií v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto príslušných webových stránok a sociálnych médií.

 

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás, vašom zariadení alebo používaní materiály THC spôsobom uvedeným v čase zhromažďovania a/alebo s vaším súhlasom v súlade s platnými zákonmi.

 

Nebudeme úmyselne zhromažďovať osobné údaje alebo deti mladšie ako 13 rokov, ani minimálny vek povolený vo vašej jurisdikcii,bez toho, aby sa spresnil, že tieto informácie by sa mali poskytovať len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu, ak to vyžadujú platné právne predpisy. Sa domnievate, že nám vaše dieťa poskytlo vaše osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy poskytnutej v časti Kontaktujte nás nižšie. Spoločnosť TCL bude používať osobné údaje týkajúce sa maloletých alebo len v rozsahu povolenom zákonom a prípadne len so súhlasom rodičov alebo opatrovníkov. Sa vaše dieťa používa náš detský režim učenia alebo služby pre deti, zobrazuje rodinu TCL alebo iné produkty alebo služby TCL pre deti, poskytneme vám samostatné poznámku o ochrane súkromia údajov s podrobnosťami o tom, ako chránia osobné údaje, ktoré deti chránia.

 

POUŽITIE osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, uschovávať, spracovávať alebo inak používať nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely:

 

·   Dodávať , aktivovať, overovať a spravovať naše produkty a služby, ktoré ste si zakúpili;

·   Poskytovať aktualizácie softvéru, údržbu, technickú podporu a popredajný servis materiály TCL;

·   Aby sme vám pomohli zaregistrovať a spravovať vaše konto TCL;

·   na umožnenie vášho sťahovania a nakupovania našich produktov a služieb, ako sú naše aplikácie a súvisiace webové stránky a/alebo na poskytnutie prístupu k aplikáciám tretích strán nainštalovaným na zariadení;

·   na spracovávanie platobných transakcií alebo objednávok týkajúcich sa materiálov TCL;

·   Kontaktovať vás v prípade materiály lov TCL, napríklad ak sa materiály TCL zmenili alebo majú problémy;

·   Založiť, uplatňovať alebo obhajovať svoje zákonné práva alebo na účely súdneho konania;

·   S cieľom chrániť riziká podvodov a informačnej bezpečnosti a predchádzať im, ako aj zabezpečiť materiály TCL, bezpečnosť spoločnosti ako je overovanie vašich účtov a identifikácia, odhaľovanie bezpečnostných incidentov a boj proti zlomyseľnej činnosti;

·   Odpovedať na akékoľvek sťažnosti alebo otázky, ktoré môžete postoliť v súvislosti s spoločnosti materiály TCL, a obhajovať a uplatňovať naše zákonné práva;

·   Prispôsobenie materiály TCL na požiadanie;

·   Riešenie funkčnosti alebo iných problémov s materiály TCL;

·   Hodnotiť a rozvíjať nové zdroje, technológie a zlepšovanie materiály TCL;

·   na spravovanie súťaží, zliav, akcií, prieskumu trhu, prieskumu týkajúceho sa materiálov TCL;

·   Uľahčiť interné používanie TCL, ako sú audity, analýza údajov a výskum, na zlepšenie našich produktov, služieb, skúseností používateľov a komunikácie so zákazníkmi;

·   Rešpektovať všetky zákony, iné právne predpisy, smernice a súdne rozhodnutia, ako aj rozhodnutia príslušných orgánov;

·   aby sme vám zasielali čo najrelevantnejšie informácie o materiáloch TCL. Na určité marketingové aktivity môžeme potrebovať váš súhlas. Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako sa odhlásiť od prijímania určitých komunikácií od nás. Ak si prajete odhlásiť sa od prijímania e-mailových marketingových komunikácií od nás, môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý sa nachádza v dolnej časti e-mailu, a postupujte podľa pokynov.

·   Zobrazovanie prispôsobenej reklamy pre naše produkty a služby na webových stránkach TCL a zobrazovanie reklám v iných nepriame materiály TCL. Naši reklamní partneri môžu tiež zobrazovať nepriame reklamy na niektoré z našich produktov alebo služieb. Ak zobrazujú prispôsobenú reklamu, požiadame vás o váš predchádzajúci výslovný súhlas vyžadovaný platnými zákonmi; a

·   Iné účely s vaším súhlasom.

 

V rozsahu, v akom sa osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, považujú za určité kategórie osobných údajov alebo osobných údajov zákonov a tieto údaje sme podporili na základe vášho výslovného súhlasu a svoj súhlas s takýmto spracovaním môžete kedykoľvek odvolať. Mali by ste si však byť vedomí toho, že ak sa tak rozhodnete, je možné, že vám nebudeme môcť naďalej poskytovať určité služby. Ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, poskytneme vám viac informácií o možných dôsledkoch; Ak to povoľujú platné zákony, môžeme tiež spracúvať určité kategórie osobných údajov, ktoré ste výslovne zverejnili alebo vytvorili, uplatnili alebo obhajovali právny nárok.

 

Nižšie uvedené „Podmienky špecifické pre produkt“ poskytujú podrobnejšie informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, a o účeloch, na ktoré údaje používame.Osobné informácie o TCL Smart TV, MagiConnect, TCL Home App a Kanál TCL.

 

Ak konáte ako obchodný kontakt pre organizáciu pri nákupe alebo používaní materiály TCL v mene organizácie, môžeme zhromažďovať vaše meno, dopravu, fakturačnú a/alebo obchodnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a používať vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na obchodných transakcií, na súvisiace administratívne účely alebo na iné účely uvedené vyššie v časti „Používanie osobných údajov“

 

Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám

Vami poskytnuté osobné údaje nepredávame ani inak nezverejňujeme, okrem prípadov opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré s vami zdieľame v čase zberu údajov alebo ako je opísané v akomkoľvek príslušnom konkrétnom oznámení o ochrane osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť pobočkám a dcérskym spoločnostiam spoločnosti TCL v prípade jednej alebo viacerých nižšie popísaných okolností:

 

·   aby nám pomohli s poskytnutím materiálov spoločnosti TCL pre vás;

·   keď ponúkame produkty a služby, ktoré sú poskytované pobočkami a/alebo dcérskymi spoločnosťami spoločnosti TCL; a

·   Na jeden z tých účelov, na ktoré spoločnosť TCL spracúva vaše osobné údaje podľa týchto poznámku o ochrane súkromia .

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami, aby sme dosiahli vyššie uvedené účely uvedené v časti „Používanie osobných údajov“, vrátane:

 

·   V prípade predaja jednej alebo viacerých obchodných spoločností TCL s inou spoločnosťou, fúzie alebo inej vecnej transakcie môžeme vaše osobné údaje zverejniť na účely náležitej starostlivosti a na konci transakcie;

·   Vašu reklamnú identifikáciu (jedinečnú identifikáciu používateľa priradenú vašim zariadeniam na reklamné účely) môžeme zdieľať snašimi reklamnými partnermi na zobrazovanie nepriameho reklamy;

·   s týmito tretími stranami môžeme zdieľať vaše osobné údaje v prípade, že vám ponúkame produkty alebo služby tretích strán;

·   v prípade, že poskytnete svoj súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov konkrétnej a identifikovanej tretej strane alebo kategóriu tretích strán;

·   zástupcom alebo dodávateľom tretích strán (napríklad poskytovateľom našich služieb elektronického ukladanie dát), ktoré si najmeme za účelom podpory pri poskytovaní našich služieb a produktov pre vás. Podnikneme potrebné kroky, aby sme od takýchto tretích strán vyžadovali spracovanie vašich osobných údajov v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v týchto zásadách poznámku o ochrane súkromia na základe povinnosti mlčanlivosti;

·   obchodným partnerom, ktorí poskytujú produkty a / alebo služby, ktoré sú vložené do materiálov TCL, ktoré vám poskytujeme alebo slúžia ako ich súčasť. Tieto tretie strany budú zodpovedné za to, ako používajú vaše osobné údaje v súvislosti so svojimi službami a produktmi opísanými v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú samostatne, čo vám odporúčame overiť; a

·   V rozsahu vyžadované zákonom alebo ak máme povinnosť zverejniť vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť, stanoviť, uplatňovať alebo obhajovať naše práva ako zákonnej tretej strany a/alebo tretích strán.

 

Okrem informácií o osobných údajoch poznámku o ochrane súkromi môžeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami, pokiaľ povoľujete výmenu.

 

Upozorňujeme, že ak pristupujete k službám tretích strán, ako sú služby sociálnych médií, nástroje tretích strán na jediné prihlásenie, aplikácie tretích strán, mobilné platformy a operátori. telekomunikačné služby vašich zariadení prostredníctvom našich služieb, tieto služby tretích strán môžu zhromažďovať informácie o vás, vrátane informácií o vašej aktivite v produktoch a služieb a môže informovať vaše odkazy na služby tretích strán v súvislosti s používaním produktu a služieb. , V súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

 

Odkazy tretích strán

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov alebo obsah takýchto iných webových stránok a toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na ne nevzťahuje. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb tretích strán, ktoré v prípade potreby priamo spolupracujú s takýmito stranami.

 

Medzinárodný prenos osobných údajov

Spoločnosť TCL zdieľa vaše osobné údaje globálne so spoločnosťami vo svojej podnikovej skupine na vykonávanie činností stanovených v týchto poznámku o ochrane súkromia. Spoločnosť TCL môže tiež zadať spracovanie alebo výmenu vašich osobných údajov tretím stranám nachádzajúcim sa mimo vašej krajiny. Keď používate materiál TCL, môžeme prenášať, uchovávať a spracovávať vaše informácie v krajine vášho bydliska aj mimo nej v súlade s týmito poznámku o ochrane súkromia. Spracovanie vašich osobných údajov preto môže podliehať aj iným právnym predpisom vašej krajiny.

 

TCL vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa prenos osobných údajov vykonával v súlade s platnými zásady ochrany osobných údajov, a najmä sa prijímajú len zmluvné, technické a organizačné opatrenia, ako napríklad štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

 

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prijali sme organizačné, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s priemyselnými štandardmi, aby sme chránili vami poskytnuté osobné údaje a zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu, zverejneniu, použitiu, úpravám, poškodeniu alebo strate dát. Podnikneme všetky primerané a praktické kroky na ochranu vašich osobných údajov vrátane nasledujúcich:

 

·   Použijeme SSL a ďalšie technické opatrenia na zabezpečenie šifrovanie v súvislosti s našimi službami a produktmi. Budeme pravidelne kontrolovať náš postup zhromažďovania, uschovávania a spracovania informácií (vrátane fyzických bezpečnostných opatrení), aby sme zabránili neoprávnenému prístupu do systému.

·   Umožníme našim zamestnancom a zamestnancom tretích strán prístup k vašim osobným údajom na základe potreby vedieť, že vaše osobné údaje etiborate a poskytovať vám služby. Títo zamestnanci a externí pracovníci (od nami poverených tretích strán) podliehajú zmluvným povinnostiam zachovávať mlčanlivosť.

·   Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás nesmierne dôležitá. Budeme pokračovať v našom úsilí chrániť vaše osobné údaje a uplatňovať záruky, ako sú zabezpečiť ochranu šifrovania na uchovávanie a prenos informácií s cieľom zabrániť prístupu, používaniu alebo sprístupneniu osobných údajov bez povolenia.

·   Múdro vyberáme obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a implementujeme bezpečnostné požiadavky osobných údajov v obchodných zmluvách medzi oboma stranami.

·   Budeme vykonávať školenie, testovanie a propagačné akcie na tému bezpečnosti a ochrany súkromia, aby sme zvýšili povedomie zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov.

 

Majte však na pamäti, že nemožno zaručiť 100% bezpečný prenos dát cez internet. Ak sa o akomkoľvek porušení nášho bezpečnostného systému doznieme, budeme konať okamžite v súlade s platnými zákonmi.

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TCL uchováva vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a po uplynutí primeranej lehoty bude vymazaná v súlade s nasledujúcimi kritériami:

 

·   Spoločnosť TCL uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako to potrebuje na účely uvedené v časti „Používanie osobných údajov“, ktorá sa môže zhodovať s obdobím, počas ktorého s vami spoločnosť TCL pokračuje v vzťahu; a

·   Spoločnosť TCL uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehajú, alebo na obranu nárokov voči nám.

 

Vaše práva

Zákony o ochrane osobných údajov vám môžu poskytnúť radu zákonných práv k vašim osobným údajom, ktoré o vás vedieme. Nie všetky zákony o ochrane osobných údajov sú rovnaké, preto nie všetky tieto práva platia na všetkých miestach. Podrobnejšie informácie o vašich právach v konkrétnych jurisdikciách nájdete v dokumentoch v týchto poznámku o ochrane súkromia .

 

Uvedomujeme si však, že vaše osobné údaje patria iba vám, a preto máte právo kontrolovať, ako s nimi zaobchádzame. Vaše práva môžu zahŕňať:

 

·   Právo požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré o vás spracúvame, vrátane práva na získanie informácií o týchto údajoch a ich kopírovanie;

·   Právo požiadať o opravu alebo opravu vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné;

·   Právo požiadať o odstránenie alebo vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť okolnosti, za ktorých sme požiadaní o vymazanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ale máme právo ich uchovávať;

·   Ak to povoľujú platné zákony, právo podať sťažnosť príslušnej vládnej agentúre, ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva

 

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať pomocou podrobností uvedených v časti „Kontaktujte nás“ nižšie.

 

Je možné, že pred dokončením vašej žiadosti budeme musieť potvrdiť vašu overiteľnú žiadosť spotrebiteľa a napríklad vás môžeme požiadať o potvrdenie údajov, ktoré už o vás máme. Osobné údaje poskytnuté v overiteľné žiadosti zákazníka použijeme iba na overenie totožnosti alebo oprávnenie žiadateľa na podanie žiadosti.

 

Konkrétne podmienky produktu

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti vzťahuje na to, ako používame vaše osobné údaje v súvislosti s našimi produktmi a službami. Môžeme tiež spracovať ďalšie osobné informácie týkajúce sa konkrétnych produktov alebo služieb.

 

Chytrý televízor

My a naši partneri tretích strán zhromažďujeme osobné informácie o vašom používaní inteligentných televízorov, ako je názov a dĺžka prehrávaných videí, obľúbené stránky používateľa, zobrazenej stránky a čas strávený na týchto stránkach. Je to preto, aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, ako naši zákazníci používajú tento produkt a zabezpečiť, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať a prispôsobovať naše služby.

 

Osobné údaje môžeme zhromažďovať, keď používate fotoaparát alebo mikrofón vo svojich produktoch Smart TV. Napríklad pri použití kamery (vstavanej alebo externej kamery) na živé videorozhovory Smart TV, aby sme mohli poskytovať služby živého videorozhovoru, môžeme zhromažďovať údaje o vašich účtoch TCL, História videí a zvukové konverzácie, údaje o podpore súvisiace s riešením problémov a spätná väzba o používaní služieb.

 

Môžeme zhromažďovať ďalšie osobné údaje, aby sme mohli určiť problémy s chytrými televízormi na diaľku. Môžeme napríklad zhromažďovať snímky obrazovky v reálnom čase a informácie o dátach uložených vo vašich chytrých televízoroch. Tým zabezpečujeme, že problémy s vaším chytrým televízorom bude možné vyriešiť čo najefektívnejšie.

 

Produkty Smart TV získavajú údaje z hlasovej funkcie Amazon Alexa alebo akčného asistenta Google vo svojich produktoch Smart TV. Medzi tieto informácie patria opis zariadenia, váš hlas, token zručností a hlasový príkaz. Ak používate funkciu hlasového asistenta, vaše hlasové dáta budú spracované spoločnosťou Google alebo Amazon. Vaše dáta budú priamo prevedené do Googlu alebo Amazonu. Informácie o ďalšom spracovaní vašich osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Google alebo Amazon.

 

Naši reklamní partneri tretích strán môžu používať automatické rozpoznávanie obsahu (ACR) a ďalšie technológie na zhromažďovanie a informácie o používaní TV vysielania na vytvorenie používateľských profilov a určenie reklám, ktoré budú vaše zariadenia prispôsobené. Môžete skontrolovať, či nám povolíte zhromažďovanie údajov prostredníctvom cab podľa metódy poskytnutej na stránke nastavení vášho Smart TV.

 

MagiConnect

My a naši partneri tretích strán zhromažďujeme informácie o vašom používaní aplikácie MagiConnect vrátane objemu vášho skutočnosť, že aplikácia MagiConnect (meraná počtom kliknete, urobíte), ako aj vyberte služby, ktoré poskytujú prostredníctvom aplikácie MagiConnect. Robíme to preto, aby sme lepšie porozumeli vášmu používaniu aplikácie MagiConnect a prispôsobili dizajn aplikácie vašim preferenciám.

 

Aplikácia TCL Home

My a naši partneri tretích strán zhromažďujeme podrobnosti o vašom používaní aplikácie TCL Home, napríklad o intenzite vášho používania aplikácie TCL Home, informáciách, ktoré ste poskytli prostredníctvom živého chatu, a výberu služieb, ktorý vykonávate prostredníctvom aplikácie TCL Home. Robíme to preto, aby sme lepšie porozumeli vášmu používaniu aplikácie TCL Home, zlepšili naše služby a prispôsobili rozvrhnutie aplikácie vašim preferenciám.

 

Poskytovanie služieb, ktoré vám umožňujú prístup k službám a ich správu rôznych zariadení TCL a zariadení tretích strán, ktoré vlastníte, ako aj nás a našich partnerov tretích strán budeme o vás zhromažďovať nasledujúce informácie: Wi-Fi alebo informácie o modrom zube, poloha, TCL účet, informácie o telefónnom zariadení a informácie zariadení TCL pripojení.

 

TCL KANÁL

TCL kanál umožňuje používateľom vyhľadávať obsah dostupný na TCL kanáli spustením funkcie hlasového príkazu na Roku TV. Ak používate funkciu hlasového ovládania, vaše hlasové dáta budú spracované priamo spoločnosťou Roku TV. Informácie o ďalšom spracovaní vašich hlasových údajov nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Roku TV.

 

Údaje môžeme zhromažďovať a spracúvať v súvislosti so zariadením Roku TV alebo TCL, ktoré vlastníte (napr. model zariadenia, Unikátny identifikátor pomôcky , značka, MAC adresa, Roku OS, oblasť, IP adresa, verzia aplikácie) a používanie kanál TCL (napríklad kliknite na denníky a históriu prehliadania). Do analýzy takýchto dát a zostavení profilov podľa vášho použitia a preferencií môžeme zapojiť spracovateľa tretích strán. Robíme to preto, aby sme lepšie pochopili, ako naši zákazníci používajú odporúčania Anglo-Norman TCL a aby vás vzali na akýkoľvek iný obsah, ktorý by vás mohol zaujímať.

 

Používanie súborov cookies

My a naši reklamní a analyticí partneri tretích strán používame súbory „cookie“ a podobné webové technológie vrátane pixelových značiek alebo webových majákov („Nástroje na zhromažďovanie údajov“) na podporu určitých funkcií účtu TCL, inteligentnej televízie a ďalších webových stránok a aplikácií, ktoré spravujú. Automatizované kolektory sú úryvky kódu implementované vo vašom zariadení. Automatizované nástroje na zhromažďovanie umožňujú lokalite rozpoznať prehliadač alebo zariadenie pri návšteve locality TCL webová stránka / aplikácia alebo pri návrate na stránku TCLwebová stránka / aplikácia. Ďalšie podrobnosti o súboroch cookies, ktoré využívame, nájdete v našich zásadách o súboroch cookies, ktoré nájdete tu: https://www.tcl.com/sk/sk/legal/cookies-policy

 

Používame dva typy automatizovaných nástrojov na zhromažďovanie: „súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“.

 

Relačný súbor cookie vyprší po zatvorení vášho prehliadača. Relačný súbor cookie vás identifikuje počas relácie prehliadania priradením náhodne vygenerovaného jedinečného identifikačného čísla vášmu zariadení. Používame súbory cookie relácie:

 

·   Aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby a spravovať transakcie. Môžeme napríklad umiestniť súbor cookie, aby sme si pamätali, aké položky ste uložili do online nákupného košíka; a

·   určitým účelom správy a úpravy obsahu.

 

Trvalé súbory cookie nie sú po zatvorení prehliadača zmazané. Trvalé súbory cookies využívame:

 

·   na zaznamenanie, či je používateľ prihlásený k účtu TCL;

·   Registrácia, keď návštevník účtu TCL alebo iného TCL súhlasí s webovou stránkou/aplikáciou na používanie súborov cookie, ak je to vhodné;

·   pre výkonové a dizajnové účely. Napríklad môžeme využívať súbory cookie na sledovanie toho, ktoré časti našich webových stránok alebo aplikácií sú populárne, a zistiť, ako vylepšiť ich funkčnosť;

·   k vylepšeniu užívateľského dojmu a prispôsobenie obsahu vám na mieru. Môžeme napríklad použiť súbory cookies k zaznamenaniu užívateľských preferencií a zabezpečiť, aby bol užívateľom poskytnutý relevantnejší obsah webových stránok / aplikácií (vrátane reklamného obsahu);

·   k tomu, aby nám a partnerom tretích strán, s ktorými spolupracujeme, umožnili poskytovať reklamy alebo prispôsobovať marketingové správy, s ktorých príjmom ste súhlasili. Môžeme napríklad využívať súbory cookies k zaznamenaniu toho, aké produkty a služby kupujete, alebo o ktoré prejavujete záujem a využiť služby tretích strán k umožneniu zobrazovania relevantných reklám založených na týchto informáciách na našich a iných webových stránkach / aplikáciách; a

·   určitým účelom správy a úpravy obsahu.

 

Ako spravovať nástroje automatizovaného zhromažďovania

Ak si neželáte dostávať súbory cookies, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby súbory cookies odmietol alebo aby vás upozornil, keď je do zariadenia uložený súbor cookie. Môžete tiež vymazať súbory cookies, akonáhle sa odhlásite z účtu TCL alebo pri opustení webových stránok/aplikácií TCL. Hoci pri návšteve účtu TCL nemusíte prijímať súbory cookie, ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby súbory cookie odmietol, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie účtu TCL alebo iné webové stránky / aplikácie TCL.

 

Napríklad časť pomocníka panela s nástrojmi vo väčšine prehliadačov vám povie, ako prehliadač prijíma nové súbory cookie, napríklad keď vás prehliadač upozorní, keď dostanete nový nástroj na zhromažďovanie automatické zhromažďovanie a ako úplne zakázať automatizované nástroje na zhromažďovanie. Pre niektoré z najpopulárnejších prehliadačov sú k dispozícii ďalšie informácie kliknutím na nasledujúce relevantné odkazy: 

 

Google Chrome 

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge 

(https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer 

(https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Ak to vyžadujú príslušné zákony, pri prvej návšteve našej webovej stránky/aplikácie vám predložíme príznak súboru cookie.vysvetľuje, aký druh automatizovaných nástrojov na zhromažďovanie používame a na čo vyžaduje váš súhlas s niektorými nástrojmi automatizovaného zhromažďovania, ktoré používame.

 

osobné údaje zhromaždené prostredníctvom nástrojov automatizovaného zhromažďovania

 

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom nástrojov automatizovaného zhromažďovania používame na vyššie uvedené účely (vrátane časti „Používanie osobných údajov“). V prípade súborov cookie, ktoré žiadame o váš súhlas s implementáciami, sa spoliehame aj na súhlas ako na právny základ spracúvania osobných údajov zhromaždených súbormi cookie.

 

Pre používateľov v Spojených štátoch poskytuje iniciatíva Network Advertising Initiative aj spôsob, ako sa odhlásiť z prijímania viacerých reklamných súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.networkadvertising.org. Upozorňujeme vás, že odhlásenie neznamená, že už nebudete dostávať online reklamu. Znamená to, že spoločnosť alebo spoločnosti, z ktorých ste sa odhlásili, už nebudú zobrazovať reklamy prispôsobené vašim preferenciám a zvyklostiam použitia.

 

V súčasnej dobe naše webové stránky nerozpoznávajú automatické signály prehliadača týkajúce sa mechanizmov sledovania, ktoré môžu zahŕňať pokyny „Nesledovať”.

 

Napíšte nám

Ak by ste chceli získať viac informácií o zhromažďovaní, používaní, komunikácii, prenose alebo spracovaní vašich údajovosobných údajov alebo uplatňovanie akýchkoľvek práv uvedených vyššie, kontaktujte nás prostredníctvom Špecifické kanály uvedené nižšie.

 

Pre obyvateľov EEA je našim zástupcom v Európskej únii TCL Europe, ktorá má svoje kancelárie na adrese 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy-Les-Moulineaux, Francúzsko. Kontaktujte nás na privacy_dpo@tcl.com.

 

Pre obyvateľov SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA je naším zástupcom vo Veľkej Británii spoločnosť TCL Electronics UK Limited, ktorá má 2. hlavné poschodie, apartmán 201, budova vrátnika, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, Spojené kráľovstvo, SL1 1FQ. Kontaktujte nás na privacy_dpo@tcl.com.

 

Pre užívateľov v Indii je našim vedúcim pracovníkom pre spracovanie sťažností v Indii pán Sudhansu Sahu a je k dispozícii na privacyqueryindia@tcl.com.

 

Pre používateľov v Spojených štátoch je dcérskou spoločnosťou TCL spoločnosť TTE Technology, Inc., ktorej adresy a súvisiace kontakty sú uvedené nižšie:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Koróna

CA 92881

Kontaktujte nás e-mailom na adrese consumerdata@tcl.com alebo volajte na naše bezplatnéčíslo na 1-877-300-8837

 

Pre používateľov v Brazílii je pobočkou TCL Semp TCL Indústria e Comércio de eletroeletrônicos S.A (číslo prispievateľa 24.227.491/0001-76), ktorého adresa a kontakt sú uvedené nižšie:

 

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Kontaktujte nás zaslaním e-mailu na privacidade@semptcl.com.br alebo na telefónnej stránke +55 (11) 3004-7570.

 

Pre používateľov v Číne a ďalších regiónoch sveta je správcom údajov spoločnosť Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, with its address at 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

Ak máte nevyriešený problém s ochranou osobných údajov alebo používaním údajov, ktorý sme nevyriešili uspokojivo, obráťte sa na nášho poskytovateľa riešenia sporov, ktorý sídli v USA a ktorý je treťou stranou (zadarmo), na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

 

PRÍLOHA BRAZÍLIA

(Toto zasadnutie nadobúda účinnosť dňom účinnosti LGPD)

 

Prehľad

Ustanovenia uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú výlučne na spracovanie osobných údajov podliehajúcich brazílskemu právu, najmä zákon č. Zmenené 13/709/2018 („LGPD“). V prípade rozporu medzi ustanoveniami obsiahnutými v hlavnom texte globálneho TCL súkromia a touto prílohou majú ustanovenia tejto prílohy prednosť výlučne vo vzťahu k spracovaniu činností podliehajúcich brazílskemu právu.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa môže vykonávať podľa jedného z týchto hlavných právnych základov: (i) Dodržiavanie akýchkoľvek právnych alebo regulačných povinností TCL; - zmluvná potreba, (iii) výkon zákonných práv v súdnych, správnych alebo rozhodcovských konaniach; (iv) ochrana života a zdravia; (v) oprávnený záujem spoločnosti TCL alebo tretích strán; - (vi) zabezpečeniu

 

Záväzku

Keď navštívite naše webové stránky, poskytnete svoje osobné údaje alebo použijete materiály TCL, zber, používanie, prenos, prenos, klasifikácia, prístup, uchovávanie, modifikácia, komunikácia,zrušenie alebo akúkoľvek inú spracovateľnú činnosť v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ako je opísané v poznámku o ochrane súkromia .

Dôvernosť osobných údajov a ich povinnosti

Spoločnosť TCL robí všetko, čo je v jej silách, aby chránila vaše osobné údaje. Ste zodpovední za všetky aktivity s vaším používateľským menom a heslom týkajúcimi sa materiály TCL. Ak sa náhodou domnievate, že informácie o vašom účte sú známe ako neoprávnené, kontaktujte nás tak, ako je to popísané v časti „Kontaktujte nás“.

 

Vaše práva

Platné predpisy a zákony, ktoré vám udeľujú nasledujúce práva: (i) Právo potvrdiť existenciu spracovateľských činností súvisiacich s vašimi osobnými údajmi; (ii) právo na prístup; (iii) právo na nesprávne, neúplné alebo neaktuálne správne osobné údaje; (iv) anonymné právo, blokovanie alebo vylúčenie nepotrebné alebo nadmerné osobné údaje alebo osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi; (v) právo na prenosnosť; (vi) právo vylúčiť osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, ale na účely, na ktoré boli prípady, v ktorých je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a povolené zákonom; (vii) právo získať informácie o verejné a súkromné subjekty, s ktorými boli vaše osobné údaje zdieľané; (viii) informácie o dôsledkoch odmietnutie súhlasu; (ix) právo odvolať súhlas; (x) právo podať návrh vnútroštátnemu orgánu brazílska ochrana údajov („ANPD“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov; a (xi) právo odmietnuť spracovanie osobných údajov k porušeniu platných právnych predpisov.

 

Automatizované rozhodnutia a profily

Automatizované rozhodnutia sú rozhodnutia založené na použitie počítačových algoritmov a programov bez ľudského zásahu.

 

Na druhú stranu, profil zahŕňa analýzu niektorých osobných aspektov, ako sú vaše záujmy, preferencie, správanie, umiestnenie, a to prostredníctvom automatické spracovanie osobných údajov so štatistickými postupmi. V dôsledku tohto spracovania, môžeme vám poslať konkrétnu komunikáciu, prezentáciu vás viac relevantné informácie o našich platforiem, ktoré podľa nášho názoru môžu byť pre vás zaujímavé.

 

Máte právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia prijatého pri automatizovanom spracovaní informácií.

 

Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, s adresou v budove 9F D4, International E-City, č. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Okres Nanshan, Shenzhen, provincia Guangdong, Čína, ak nie je uvedené inakosobitných poznámku o ochrane súkromia

 

Ak chcete kontaktovať TCL DPO, pošlite e-mail privacidade@semptcl.com.br alebo zavolajte na našu bezplatnú volanú linku na +55 (11) 3004-7570.

 

Máte tiež právo podať ANPD žiadosť týkajúcu sa spracovania vašich údajov. Ak to chcete urobiť, obráťte sa priamo na ANPD.

 

PRÍLOHA EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

(EHP) A Spojeného kráľovstva(SK)

 

POUŽITIE osobných údajov

 

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, uchovávať, spracúvať alebo používať nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely a právne dôvody:

 

1. Plniť s vami zmluvu a poskytovať vám spoločnosti materiály TCL;

 

·   Dodávať , aktivovať, overovať a spravovať naše produkty a služby, ktoré ste si zakúpili;

·   Poskytovať aktualizácie softvéru, údržbu, technickú podporu a popredajný servis materiálov THC;

·   Aby sme vám pomohli zaregistrovať a spravovať vaše konto TCL;

·   na umožnenie vášho sťahovania a nakupovania našich produktov a služieb, ako sú naše aplikácie a súvisiace webové stránky a/alebo na poskytnutie prístupu k aplikáciám tretích strán nainštalovaným na zariadení;

·   na spracovávanie platobných transakcií alebo objednávok týkajúcich sa materiálov TCL;

·   Kontaktovať vás v prípade materiály lov TCL, napríklad ak sa materiály TCL zmenili alebo majú problémy;

 

2. Rešpektovať zákonnú povinnosť, ktorej podliehame;

·   Rešpektovať všetky zákony, iné právne predpisy, smernice a súdne rozhodnutia, ako aj rozhodnutia príslušných orgánov;

·   S cieľom chrániť riziká podvodov a informačnej bezpečnosti a predchádzať im, ako aj zabezpečiť materiály TCL, bezpečnosť spoločnosti ako je overovanie vašich účtov a identifikácia, odhaľovanie bezpečnostných incidentov a boj proti zlomyseľnej činnosti;

 

3. Spoločnosť TCL má oprávnený záujem na zhromažďovaní a spracúvaní vašich osobných údajov;

·   Založiť, uplatňovať alebo obhajovať svoje zákonné práva alebo na účely súdneho konania;

·   na odpovedanie akýchkoľvek sťažností alebo otázok, ktoré môžete vzniesť v súvislosti s materiálmi TCL a obhajovať a vykonávať zákonné práva;

·   Prispôsobenie materiály TCL na požiadanie;

·   Riešenie funkčnosti alebo iných problémov s materiály TCL;

·   Hodnotiť a rozvíjať nové zdroje, technológie a zlepšovanie materiály TCL;

·   na spravovanie súťaží, zliav, akcií, prieskumu trhu, prieskumu týkajúceho sa materiálov TCL;

·   Uľahčiť interné používanie TCL, ako sú audity, analýza údajov a výskum, na zlepšenie našich produktov, služieb, skúseností používateľov a komunikácie so zákazníkmi;

·   Rozvíjať naše procesy a školiace systémy;

·   Vykonávať obchodné plánovanie, správy a prognózy;

·   Plnenie zmluvných záväzkov s tretími stranami;

·   aby sme vám zasielali čo najrelevantnejšie informácie o materiáloch TCL. Na určité marketingové aktivity môžeme potrebovať váš súhlas. Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako sa odhlásiť od prijímania určitých komunikácií od nás. Ak si prajete odhlásiť sa od prijímania e-mailových marketingových komunikácií od nás, môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý sa nachádza v dolnej časti e-mailu, a postupujte podľa pokynov; a

·   Zobrazenie nepriameho reklamy.

 

4. Iné účely s vaším informovaným súhlasom.

Spoločnosť TCL môže používať vaše osobné údaje na účely zlučiteľné s vyššie uvedenými účelmi. Aby sme zistili, či je účel podporovaný, preskúmame kritériá stanovené platnými právnymi predpismi vrátane vašich primeraných očakávaní. Inými slovami, osobné údaje sa môžu použiť na sekundárne účely, ktoré nie sú v rozpore a/alebo sú neprimerané vo vzťahu k vyššie uvedeným účelom.

 

Vaše práva

Právne predpisy o ochrane údajov v štátoch EHP a v Spojenom kráľovstve vám môžu poskytnúť niekoľko zákonných práv na osobné údaje, ktoré o vás máme. Tieto práva môžu zahŕňať:

 

·   Právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, a požiadať nás o opravu nepresností v týchto informáciách.

·   Právo požiadať o kópiu a preniesť osobné údaje, ktoré o vás máme;

·   Právo požiadať o odstránenie alebo vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť okolnosti, za ktorých sme požiadaní o vymazanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ale máme právo ich uchovávať;

·   Právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov za určitých okolností a právo požadovať, aby sme ho obmedzili. Opäť sa môžu vyskytnúť okolnosti, kedy budete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadate o jeho obmedzenie, ale máme zákonné právo pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov a / alebo zamietnuť túto žiadosť;

·   právo kedykoľvek odvolať váš súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov.

·   Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (ktorého podrobnosti sú k dispozícii https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en pre EHP a https://ico.org.uk/make-a-complaint/ v Spojenom kráľovstve), ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva.

 

Menší

Ak ste vo veku od 13 do 16 rokov, žijete v EHP alebo v Spojenom kráľovstve a požiadate o svoj súhlas, uistite sa, že podľa zákonov vašej krajiny o ochrane údajov môžete platiť bez vášho súhlasu. rodičov alebo opatrovníkov. Skontrolujeme váš vek a môžeme požiadať o súhlas rodičov alebo zodpovedných.

 

Prenos osobných údajov

Pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP alebo SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA sa uistíme, že ste chránení zlučiteľné s tým, ako budeme vaše osobné údaje chránené nami v EHP alebo v Spojeného kráľovstva, a budú primeranú úroveň ochrany prostredníctvom jedného z týchto mechanizmov:

 

·   Tretia krajina, do ktorej prenášame vaše osobné údaje, bola uznaná za krajinu, ktorá je schopná zabezpečiť primeranú úroveň ochrany rozhodnutím Európskej komisie alebo štátneho tajomníka Spojeného kráľovstva;

·   Dovozca a vývozca náhodne podpísali „štandardné zmluvné doložky“, ktoré schválila Európska komisia alebo SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA minister zahraničných vecí; alebo

·   V prípade potreby môže spoločnosť TCL zdieľať aj údaje založené na výnimkách pre konkrétne situácie. príslušné zákony, napríklad na poskytovanie požadovaných služieb, uzatváranie alebo vykonávanie zmluvy vo vašom záujme, v prípade potreby s vaším výslovným súhlasom z dôvodov dôležitého verejného záujmu a v prípade potreby stanoviť, uplatniť alebo obhajovať právny nárok.

 

Môžete požiadať o viac informácií o tom, ako chrániť osobných údajov v prípade prenosu mimo krajiny EHP alebo do SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA (vrátane kópie zmluvných doložiek s dovozcami v tretej krajine) nás kontaktovaním, ako je opísané v časti „Kontaktujte nás“ nižšie.

 

PRÍLOHA KALIFORNIA

Vaše kalifornské práva na ochranu súkromia

Za posledných 12 mesiacov sme zhromaždili kategórie osobných údajov opísané v globálnych zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti TCL.

 

Len pre obyvateľov Kalifornie v Spojených štátoch amerických budete mať, okrem vyššie uvedených práv v časti „Vaše práva“, od 1. januára 2020 nárok na nasledujúce práva:

·   právo na informácie. Môžete požiadať o informácie o kategóriách a konkrétnych osobných údajoch, ktoré sme o vás zhromaždili, ako aj o kategóriách zdrojov, z ktorých sú tieto informácie zhromažďované, o účele zberu týchto informácií a predaji alebo zverejňovanie vašich osobných údajov tretím stranám na komerčné účely;

·   právo nebyť diskriminovaný za výkon niektorého z vyššie uvedených práv; a

·   okrem určitých právnych výnimiek máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

 

Po obdržíme vašu objednávku a overíme, či je adresa e-mailovej aplikácie rovnaká ako e-mailová adresa použitá na registráciu vášho účtu. Ak potrebujeme pokračovať v overovaní vašej identity na podporu bezpečnostnej ochrany alebo podvodu, môžeme požadovať ďalšie informácie (napríklad sériové číslo zariadenia alebo IMEI). Podľa platných právnych predpisov môžete mať právo na použitie prostredníctvom oprávneného zástupcu. Ak chcete vymenovať zástupcu oprávneného vykonávať vaše práva a možnosti vo vašom mene, môžete požadovať dôkaz, že ste poskytli splnomocneniu splnomocnenie alebo že agent má platné písomné povolenie na výkon práv vo vašom mene.

 

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, navyše umožňuje užívateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať určité informácie týkajúce sa zverejnenia osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete takúto žiadosť podať, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch a do poľa predmetu žiadosti vložte „Shine the Light“.

 

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktov v časti „Kontaktujte nás“ vyššie. Môžete poveriť oprávneného zástupcu, aby podal žiadosť vo vašom mene. Takýto oprávnený zástupca musí byť zaregistrovaný u kalifornského štátneho tajomníka. Môžeme odmietnuť žiadosť zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz, že ste boli oprávnený konať vo vašom mene.