Vyberte inú krajinu na získanie služby

 

V záujme ochrany súkromia si pred odoslaním zariadenia do opravy zálohujte všetky osobné údaje a vykonajte obnovenie továrenských nastavení.
Nezabudnite odobrať SIM kartu a pamäťovú kartu alebo akékoľvek ochranné puzdrá.
Ak je vaše zariadenie smerovač, nositeľné zariadenie alebo príslušenstvo, nie je potrebné zálohovať údaje.
Existuje niekoľko spôsobov zálohovania údajov.


1. spôsob:
Zálohujte údaje nasledujúcim spôsobom:
Prejdite do ponuky Nastavenia->klepnite na položku Systém->klepnite na položku Zálohovanie (táto funkcia sa môže zobrazovať v rôznych ponukách podľa typu zariadenia)->aktivujte položku Zálohovať na Disk Google v okne, ktoré sa teraz otvorilo->klepnite na položku Zálohovať. Najprv je potrebné zadať údaje účtu Google.
* Budú zálohované údaje aplikácií, SMS správy, nastavenia zariadenia, história hovorov a kontakty.
Ďalšie informácie o zálohovaní a synchronizácii nájdete v časti Fotografie Google->Pomoc pri zálohovaní a synchronizácii.


2. spôsob:
Údaje môžete zálohovať do iného telefónu prostredníctvom funkcie Switch Phone a potom ich obnoviť po oprave telefónu.
Potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke nájdite vyhľadávací panel->zadajte „switch phone“ a klepnite na Hľadať->klepnutím otvorte aplikáciu Switch Phone na stránke s výsledkami vyhľadávania->preneste obsah podľa pokynov.