Vyberte inú krajinu na získanie služby

 

Upozornenie: Tento krok vymaže všetky vaše osobné údaje a stiahnuté aplikácie.
Dôrazne odporúčame zálohovať si osobné údaje, aby ste predišli strate osobných údajov. (Ako zálohovať)
Uistite sa, že batéria je nabitá na viac než 30 %.

Pred vykonaním obnovenia výrobných nastavení odstráňte zo zariadenia svoj účet Google. (Ako odstrániť účet Google zo zariadenia)

A. Na obnovenie telefónu v stave spúšťania môžete použiť nasledujúce kroky.
1) Prejdite do Nastavení.
2) Klepnite na Systém.
3) Klepnite na Resetovať.
4) Na začiatok klepnite na Obnovenie výrobných údajov.
5) Klepnite v otvorenom okne na RESETOVAŤ TELEFÓN.
6) Klepnite na položku VYMAZAŤ VŠETKO.

B. Obnovenie výrobných nastavení, keď je telefón vypnutý
1) Vypnite telefón. Podržte dlho stlačené tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti, kým sa nezapne režim obnovy Androidu.
2) Stlačením tlačidla hlasitosti vyberte „vymazať údaje/obnoviť výrobné nastavenia“ (alebo „Áno“ v prípade niektorých verzií softvéru). Potom stlačením tlačidla napájania potvrďte obnovenie výrobných nastavení.
3) Stlačením tlačidla hlasitosti vyberte „Obnoviť výrobné nastavenia“, potom stlačením tlačidla napájania potvrďte odstránenie všetkých údajov používateľa.
4) Po dokončení obnovenia výrobných nastavení stlačením tlačidla hlasitosti vyberte „reštartovať systém“ a stlačením tlačidla napájania potvrďte.