Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám dělat, když mé zařízení neustále vyhledává síť nebo nezobrazí žádný název operátora?
Jste-li v zahraničí
a) Kontaktujte zákaznickou podporu operátora s dotazem, zda máte povolený roaming.
b) Požádejte zákaznickou podporu operátora, aby vám povolila roaming. Na několik sekund vaše zařízení vypněte, pak ho znovu zapněte.
c) Povolte možnost „Datový roaming“ pomocí nabídky „Nastavení“ -> „SIM karta a mobilní síť“ -> klikněte na síť SIM karty -> povolte možnost „Režim roamingu“ -> v místním okně vyberte možnost „Všechny sítě“.
d) Přesuňte se na místo se silnějším signálem a zkuste to znovu.
e) Zkuste zapnout režim Letadlo. Přejetím dolů na libovolné obrazovce otevřete rychlá nastavení -> klepnutím povolte „Režim Letadlo“ -> po několika sekundách tento režim zase vypněte.
f) Kontaktujte vašeho operátora s dotazem na pokrytí sítě ve vaší oblasti.
g) Vložte vaši SIM kartu do jiného zařízení a ověřte, zda v něm funguje. Tento test odhalí, zda je potíž s vaší SIM kartou nebo zařízením.
h) Zkontrolujte, zda na kovovém povrchu vaší SIM karty nejsou šmouhy nebo škrábance. V případě potřeby si od operátora vyžádejte náhradní SIM kartu.
i) Zkontrolujte, zda zařízení není blokované pro síť konkrétního operátora. Pokud ano, zařízení je možná použitelné pouze s kartou SIM tohoto operátora. Na obalu zařízení zkontrolujte podporovaná pásma mobilní sítě a porovnejte je s podporovanými pásmy SIM karty.
j) Zkuste resetovat nebo aktualizovat vaše zařízení. (Podívejte se na otázku „Jak provést návrat do továrního nastavení“ a „Jak aktualizovat mé zařízení“).
Pokud nejste v zahraničí, postupujte dle kroků e) až j) výše.
Jestliže dříve popsané možnosti nepomohly, můžete kontaktovat naši horkou linku nebo centrum oprav, kde získáte profesionální technickou asistenci. Informace k horké lince nebo centru oprav získáte na webových stránkách TCL nebo v aplikaci „Centrum podpory“.