Zvolte jinou zemi pro získání služby

 

Před upgradem zařízení:
a) Před upgradem důrazně doporučujeme, abyste si zálohovali osobní data, jinak o ně můžete přijít.
b) Zkontrolujte, zda je baterie zařízení nabitá na více než 30 %.

1) Upgrade pomocí FOTA
(Firmware-Over-The-Air, „FOTA“) je bezdrátová aktualizace firmwaru mobilního zařízení prováděná výrobcem zařízení. Firmware běží na pozadí bez zásahu uživatele a zajišťuje, že hardware zařízení pracuje správně. V zařízení zvolte „Nastavení“ -> „Systém“ -> „Aktualizace“nebo „Aktualizace systému“ (tato funkce může být podle modelu zařízení umístěná v různých nabídkách, například „O telefonu“).

2) Upgrade pomocí nástroje Mobile Upgrade:
Z webu společnosti TCL si stáhněte nástroj Mobile Upgrade a nainstalujte jej do počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci zařízení (viz uživatelskou příručku dodávanou s tímto nástrojem). Zařízení bude nyní obsahovat nejnovější verzi softwaru.