Kies een ander land om service te krijgen
Waarom koppelt mijn apparaat niet met een Bluetooth-apparaat?
a) Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld als u uw apparaat via Bluetooth wilt koppelen aan een ander apparaat.
b) Indien uw apparaat met Bluetooth om een wachtwoord vraagt en u niet weet wat dat is, probeer dan 0000 of 1234, of bekijk de documentatie die bij uw apparaat met Bluetooth is meegeleverd.
c) Indien het apparaat met Bluetooth over een batterij beschikt, dient u uw apparaat op een voedingsbron aan te sluiten en probeert u het vervolgens opnieuw. Indien het batterijniveau te laag is, kan uw apparaat mogelijk niet aan een ander apparaat worden gekoppeld.
d) Controleer of uw telefoon compatibel is met het apparaat met Bluetooth. Indien het probleem slechts in één Bluetooth-apparaat optreedt, is het mogelijk dat het Bluetooth-apparaat niet compatibel is met uw telefoon/tablet.
e) Indien een ander apparaat met Bluetooth al is gekoppeld, dient u het gekoppelde apparaat te annuleren en probeert u de verbinding opnieuw te scannen.
f) Probeer uw apparaat te herstellen of te updaten. (Raadpleeg V Hoe kan ik de fabrieksinstellingen op mijn telefoon herstellen? en V Hoe kan ik mijn apparaat upgraden?).
Indien de bovenstaande opties niet helpen, kunt u contact opnemen met onze hotline of ons reparatiecentrum voor een professionelere technische assistentie. U vindt de contactgegevens van de hotline of het reparatiecentrum op de TCL-website of in het 'Ondersteuningscentrum' van de app.