Kies een ander land om service te krijgen
Waarom kan ik geen verbinding maken met een specifieke wifi-router?
Android-beveiligingstools beperken de toegang van uw apps tot het IMEI-nummer, het serienummer en andere identificatiegegevens van het apparaat. Ze bieden ook een betere bescherming bij het gebruik van wifi-netwerken door het MAC-adres (Media Access Control) van uw apparaat willekeurig te maken.
Als u uw apparaat zakelijk gebruikt, heeft uw organisatie mogelijk het wifi-MAC-adres van uw apparaat nodig om een draadloze verbinding tot stand te brengen. De wifi-privacyinstellingen maken standaard gebruik van willekeurige MAC-adressen, dus dient u deze handmatig te wijzigen naar 'Apparaat-MAC gebruiken' door de onderstaande stappen te volgen:
1) Wfi met wachtwoordvergrendeling
a) Tik op 'Instellingen'.
b) Tik op 'Wifi'.
c) Tik op de wifi-naam om de interface voor wachtwoordinvoer te openen.
d) Tik op 'Geavanceerde opties'.
e) Tik op 'Willekeurig MAC-adres gebruiken' onder privacy en tik vervolgens op 'Apparaat-MAC gebruiken' in het pop-upmenu.
f) Voer vervolgens het juiste wachtwoord in om verbinding te maken met Wifi.
2) Wifi zonder wachtwoord
a) Tik op 'Instellingen'.
b) Tik op 'Wifi'.
c) Tik op de wifi-naam om de wifi op te slaan.
d) Houd de wifi-naam met de status 'Opgeslagen' in de lijst ingedrukt.
e) Tik op 'Wijzigen' in het dialoogvenster dat wordt geopend.
f) Tik op 'Geavanceerde opties'.
g) Tik op 'Willekeurig MAC-adres gebruiken' onder privacy en tik vervolgens op 'Apparaat-MAC gebruiken' in het pop-upmenu