Kies een ander land om service te krijgen
Waarom kan ik geen verbinding maken met een specifieke Wi-Fi-router?
Android-beveiligingstools die de toegang van apps tot het IMEI-nummer, het serienummer en andere identificatiegegevens van het apparaat beperken. U hebt ook een betere bescherming bij het gebruik van Wi-Fi-netwerken door het MAC-adres (Media Access Control) van uw apparaat willekeurig te maken.
Als u uw apparaat zakelijk gebruikt, heeft uw organisatie mogelijk het Wi-Fi MAC-adres van uw apparaat nodig voor een draadloze verbinding. De privacy-instelling van Wi-Fi maakt gebruik van een standaard gerandomiseerd MAC-adres. U moet dit handmatig wijzigen in 'Apparaat-MAC gebruiken'. Volg de onderstaande stappen om dit te wijzigen:
1) Tik op 'Instellingen'
2) Tik op 'Wi-Fi'.
3) Houd de Wi-Fi-naam met de status 'Verbonden' in de lijst ingedrukt
4) Tik op 'Wijzigen' in het dialoogvenster dat wordt geopend
5) Tik op 'Geavanceerde opties'
6) Tik op 'Willekeurig MAC-adres gebruiken' onder privacy en tik vervolgens op 'Apparaat-MAC gebruiken' in het pop-upmenu.