Kies een ander land om service te krijgen
Hoe kan ik de fabrieksinstellingen op mijn telefoon herstellen?
U kunt de volgende stappen gebruiken om uw telefoon in de opstartstatus te herstellen.
1) Ga naar 'Instellingen'.
2) Tik op 'Systeem'
3) Tik op 'Herstellen'.
4) Tik op 'Fabrieksinstellingen herstellen' om te starten.
5) Tik op TELEFOON HERSTELLEN in het geopende venster.
6) Tik op TELEFOON HERSTELLEN.
Waarschuwing: met deze actie worden al uw persoonlijke gegevens en gedownloade apps gewist.

De fabrieksinstellingen herstellen terwijl uw telefoon is uitgeschakeld.
1) Schakel de telefoon uit. Houd de aan/uit-toets en de Volume omhoog-toets lang ingedrukt tot het logo op het scherm verschijnt om in de Android-systeemherstelmodus te gaan.
2) Druk op de Volume-toets om 'Gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen' te selecteren en druk op de aan/uit-toets om de fabrieksinstellingen te herstellen;
3) Druk op de Volume-toets om 'Fabrieksinstellingen herstellen' te selecteren en druk op de aan/uit-toets om de verwijdering van alle gebruikersgegevens te bevestigen;
4) Als de fabrieksinstellingen zijn hersteld, drukt u op de Volume-toets om 'Systeem nu opnieuw opstarten' te selecteren en drukt u op de aan/uit-toets om te bevestigen.