Kies een ander land om service te krijgen
Wat moet ik doen met mijn gebruikte apparaten?
Uw apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Raadpleeg de plaatselijke milieuvoorschriften voor de afvoer van elektronische producten
Als dit symbool op uw apparaat, de accu of accessoires staat, moet u ze, wanneer u ze afdankt, inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:
- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.
Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.
Landen binnen de Europese Unie:
U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.
Alle producten die zijn voorzien van dit symbool moeten bij deze inzamelpunten worden ingeleverd.
Landen buiten de Europese Unie:
Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van dit symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.
In de Verenigde Staten kunt u meer te weten komen over het recyclingprogramma van CTIA op http://www.gowirelessgogreen.org/
LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSBATTERIJ GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE BATTERIJEN WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.