Kies een ander land om service te krijgen
Hoe kan ik de fabrieksinstellingen van mijn apparaat herstellen?
Waarschuwing: met deze actie worden al uw persoonlijke gegevens en gedownloade apps gewist.
Wij raden u nadrukkelijk aan een back-up van uw persoonsgegevens te maken om te voorkomen dat u deze verliest. (Raadpleeg de module 'Een back-up van uw apparaatgegevens maken en herstellen')
Zorg ervoor dat het batterijpercentage hoger is dan 30%.
Verwijder uw Google-account van het apparaat voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. (Raadpleeg 'Hoe verwijdert u een Google-account uit uw apparaat?' in de module Beveiliging)
U kunt de volgende stappen gebruiken om uw apparaat in de opstartstatus te herstellen.
1) Ga naar 'Instellingen'.
2) Tik op 'Systeem'
3) Tik op 'Herstellen'.
4) Tik op 'Alle gegevens wissen (Fabrieksinstellingen herstellen)' om te starten.
5) Tik op 'Alle gegevens wissen'/'TABLET HERSTELLEN' in het geopende venster.
6) Tik op 'Alle gegevens wissen'/'TABLET HERSTELLEN'.

De fabrieksinstellingen herstellen terwijl uw apparaat is uitgeschakeld.
a) Schakel het apparaat uit. Houd de aan/uit-toets en de Volume omhoog-toets lang ingedrukt totdat het merklogo verschijnt en laat vervolgens de toetsen los. Wacht even en ga dan naar de Android-systeemherstelmodus;
b) Druk op de Volume-toets om 'Gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen' te selecteren en druk op de aan/uit-toets om de fabrieksinstellingen te herstellen;
c) Druk op de Volume-toets om 'Fabrieksinstellingen herstellen' te selecteren en druk op de aan/uit-toets om de verwijdering van alle gebruikersgegevens te bevestigen;
d) Als de fabrieksinstellingen zijn hersteld, drukt u op de Volume-toets om 'Systeem nu opnieuw opstarten' te selecteren en drukt u op de aan/uit-toets om te bevestigen.
Opmerking: De beschikbare instellingen en menu's kunnen variëren, afhankelijk van het model en de softwareversie van het apparaat.