Kies een ander land om service te krijgen
Waarom kan ik geen verbinding maken met een specifieke Wi-Fi-router?
Android-beveiligingstools beperken de toegang van uw apps tot het IMEI-nummer, het serienummer en andere identificatiegegevens van het apparaat. Ze bieden ook een betere bescherming bij het gebruik van Wi-Fi-netwerken door het MAC-adres (Media Access Control) van uw apparaat willekeurig te maken.
Als u uw apparaat zakelijk gebruikt, heeft uw organisatie mogelijk het Wi-Fi-MAC-adres van uw apparaat nodig om een draadloze verbinding tot stand te brengen. De Wi-Fi-privacyinstellingen maken standaard gebruik van willekeurige MAC-adressen, dus dient u deze handmatig te wijzigen naar 'Apparaat-MAC gebruiken' door de onderstaande stappen te volgen:
1) Wfi met wachtwoordvergrendeling
a) Tik op 'Instellingen'.
b) Tik op 'Wi-Fi'.
c) Tik op de Wi-Fi-naam om de interface voor wachtwoordinvoer te openen.
d) Tik op 'Geavanceerde opties'.
e) Tik op 'Willekeurig MAC-adres gebruiken' onder privacy en tik vervolgens op 'Apparaat-MAC gebruiken' in het pop-upmenu.
f) Voer vervolgens het juiste wachtwoord in om verbinding te maken met Wi-Fi.
2) Wi-Fi zonder wachtwoord
a) Tik op 'Instellingen'.
b) Tik op 'Wi-Fi'.
c) Tik op de Wi-Fi-naam om de Wi-Fi op te slaan.
d) Houd de Wi-Fi-naam met de status 'Opgeslagen' in de lijst ingedrukt.
e) Tik op 'Wijzigen' in het dialoogvenster dat wordt geopend.
f) Tik op 'Geavanceerde opties'.
g) Tik op 'Willekeurig MAC-adres gebruiken' onder privacy en tik vervolgens op 'Apparaat-MAC gebruiken' in het pop-upmenu
Opmerking: De beschikbare instellingen en menu's kunnen variëren, afhankelijk van het model en de softwareversie van het apparaat.