Kies een ander land om service te krijgen
Wat moet ik doen als het systeem van mijn apparaat vertragingen heeft of vastloopt?
a) Probeer uw apparaat opnieuw op te starten.
b) Laad uw apparaat op tot het batterijniveau minstens 20% is.
c) Een vertraging van het systeem kan worden veroorzaakt wanneer er te veel apps op de achtergrond worden uitgevoerd of de systeemcache niet is gewist. Tik in de benedenhoek van het scherm op de toets Menu om onlangs gebruikte apps weer te geven. Tik op het pictogram 'Alles wissen' om de taken te sluiten.
d) Verwijder niet-gebruikte apps regelmatig om ervoor te zorgen dat uw apparaat voldoende opslagruimte heeft.
e) Indien het probleem optreedt met apps van derden, dient u de verantwoordelijke apps van derden te verwijderen.
f) Als u een game speelt, een online video bekijkt of luistert naar online muziek, kan uw apparaat vertragen of vastlopen vanwege een slechte internetverbinding. Schakel gedurende enkele minuten de Vliegtuigstand in, schakel deze vervolgens uit en controleer nogmaals uw netwerkverbinding. U kunt ook naar een locatie met een betere netwerkverbinding gaan
g) Probeer uw apparaat te herstellen of te updaten. (Raadpleeg 'Hoe kan ik de fabrieksinstellingen van mijn apparaat herstellen?' in de module Back-up en herstellen en 'Hoe kan ik mijn apparaat upgraden?' in de module Basisinstellingen).
Indien de bovenstaande opties niet helpen, kunt u contact opnemen met onze hotline of ons reparatiecentrum voor een professionelere technische assistentie. U vindt de contactgegevens van de hotline of het reparatiecentrum op de officiële website of in het 'Ondersteuningscentrum' van de app.